You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (50)

88531-0.jpg
08/06/2021 Typ: Zprávy 9 strany

Summary - Prolonged constrained standing postures: health effects and good practice advice

Prolonged standing in the same position poses health risks, including musculoskeletal disorders (MSDs) and many other ailments. This report explores how common this constrained working posture is in Europe’s workplaces and the jobs and groups of workers most affected. It also...

Více
88478-0.jpg
08/06/2021 Typ: Zprávy 9 strany

Summary - Prolonged static sitting at work: health effects and good practice advice

Many jobs involve long periods of static sitting, which, combined with a sedentary lifestyle, is linked to ill health. This report examines the issues surrounding prolonged sitting at work, including the jobs and workers most affected, and identifies the health risks posed,...

Více
88162-0.jpg
07/06/2021 Typ: Informační listy 4 strany

Hýbejte se v práci

Aktivnější pohyb při práci může přispět k prevenci zdravotních problémů, jako jsou muskuloskeletální poruchy a onemocnění srdce spojené se sedavou prací, a ke zlepšení výkonnosti. Tento informační list přináší přehled aktuálních zdravotních doporučení a obsahuje jednoduché tipy...

Více
ppt2-campaign (1)_0.jpg
27/05/2021 Typ: Prezentace

V pohybu – muskuloskeletální poruchy a prevence dlouhého sezení ve stejné poloze při práci

Tato prezentace poukazuje na nebezpečí dlouhého sezení při práci, mezi jehož související důsledky patří například muskuloskeletální bolesti, kardiovaskulární onemocnění a nádorová onemocnění. Přináší přehled nejvíce ohrožených skupin osob, jakož i praktické tipy a pokyny pro...

Více
88334-0.jpg
26/05/2021 Typ: Zprávy 32 strany

Práce z domova během pandemie COVID-19: rizika a strategie prevence

Tato krátká zpráva popisuje hlavní faktory ovlivňující práci z domova a související rizika , přínosy a výzvy pro zaměstnance a zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) během pandemie. Poukazuje na důležitost hodnocení rizik na pracovištích osob...

Více

Pages

Pages

1 - 5