You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (69)

MSdisorders.png
17/01/2022 Typ: Diskusní dokumenty 17 strany

Muskuloskeletální poruchy u pracovníků s roztroušenou sklerózou: pohled se zaměřením na pracovní náplň

Muskuloskeletální poruchy a jejich příčiny u roztroušené sklerózy nejsou dosud plně objasněny, mají však bezesporu dopad na kvalitu života osob trpících tímto onemocněním. Projevy roztroušené sklerózy mají vliv i na schopnost osob s tímto onemocněním vykonávat práci, přičemž...

Více
Teleworking_info_sheet.jpg
17/01/2022 Typ: Informační listy 4 strany

Prevence muskuloskeletálních poruch při práci na dálku

Pandemie COVID-19 zrychlila rostoucí trend práce na dálku. Práce z domova přináší určité výhody, například úsporu času při dojíždění do práce. Provází ji však také prodloužení doby sezení, větší sociální izolace od kolegů a obtíže spojené s odpojením se od práce. Tento...

Více
ppt2-campaign.jpg
17/01/2022 Typ: Prezentace

Muskuloskeletální poruchy související s prací na dálku – tipy pro osoby pracující na dálku

Práce na dálku nabyla v posledních několika letech na významu. Ačkoli práce z domova má řadu potenciálních výhod, může mít také dopad na zdraví pracovníků a zhoršit muskuloskeletální poruchy, není-li náležitě řízena. Tato prezentace se zaměřuje na práci z domova a důvody, proč...

Více
MSDps_factors.png
10/12/2021 Typ: Zprávy 113 strany

Muskuloskeletální poruchy a psychosociální rizikové faktory na pracovišti – statistická analýza údajů z celounijního průzkumu

Tato zpráva představuje koncepční rámec k objasnění rizikových faktorů souvisejících s prací pro muskuloskeletální poruchy a duševní pohodu. Analyzuje údaje z nejnovějšího průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) a Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících...

Více
Ex.summary.png
10/12/2021 Typ: Zprávy 11 strany

Shrnutí – Muskuloskeletální poruchy a psychosociální rizikové faktory na pracovišti – statistická analýza údajů z...

Tato zpráva představuje koncepční rámec k objasnění rizikových faktorů souvisejících s prací pro muskuloskeletální poruchy a duševní pohodu. Analyzuje údaje z nejnovějšího průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) a Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících...

Více

Pages

Pages

1 - 5