You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Dostupné publikace (29)

ppt2-campaign.jpg
16/08/2022 Typ: Prezentace

Psychosociální faktory v prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací

Ačkoli na riziko vzniku muskuloskeletálních poruch související s prací mají obvykle největší vliv fyzické rizikové faktory, k riziku rozvoje muskuloskeletálních poruch a ke zhoršení již existujícího problému mohou významně přispět i psychosociální faktory pracoviště. V této...

Více
Teleworking_info_sheet.jpg
15/02/2022 Typ: Informační listy 4 strany

Prevence muskuloskeletálních poruch při práci na dálku

Pandemie COVID-19 zrychlila rostoucí trend práce na dálku. Práce z domova přináší určité výhody, například úsporu času při dojíždění do práce. Provází ji však také prodloužení doby sezení, větší sociální izolace od kolegů a obtíže spojené s odpojením se od práce. Tento...

Více
ppt2-campaign.jpg
17/01/2022 Typ: Prezentace

Muskuloskeletální poruchy související s prací na dálku – tipy pro osoby pracující na dálku

Práce na dálku nabyla v posledních několika letech na významu. Ačkoli práce z domova má řadu potenciálních výhod, může mít také dopad na zdraví pracovníků a zhoršit muskuloskeletální poruchy, není-li náležitě řízena. Tato prezentace se zaměřuje na práci z domova a důvody, proč...

Více
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_executive_summary.pdf.jpeg
17/11/2021 Typ: Zprávy 9 strany

Shrnutí – Muskuloskeletální poruchy: souvislost s psychosociálními rizikovými faktory při práci

V minulosti se snahy o snížení rizika muskuloskeletálních poruch na pracovišti zaměřovaly na fyzické pracovní faktory. Důležitý je však i vztah mezi muskuloskeletálními poruchami a psychosociální mi faktory, jako je nadměrná pracovní zátěž a nedostatečná podpora. Psychosociální...

Více
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_report.pdf.jpeg
17/11/2021 Typ: Zprávy 77 strany

Muskuloskeletální poruchy: souvislost s psychosociálními rizikovými faktory při práci

V minulosti se snahy o snížení rizika muskuloskeletálních poruch na pracovišti zaměřovaly na fyzické pracovní faktory. Důležitý je však i vztah mezi muskuloskeletálními poruchami a psychosociální mi faktory, jako je nadměrná pracovní zátěž a nedostatečná podpora. Psychosociální...

Více

Pages

Pages

1 - 5