You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (29)

ppt2-campaign.jpg
19/10/2020 Typ: Prezentace

Hodnocení rizik souvisejících s muskuloskeletálními poruchami

Hodnocení rizik tvoří základ úspěšného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a je klíčem k prevenci a řízení muskuloskeletálních poruch. Tato prezentace doporučuje přímočarý přístup k hodnocení rizik krok za krokem, který by měl dobře fungovat ve většině podniků (zejména v případě...

Více
ppt2-campaign_0.jpg
19/10/2020 Typ: Prezentace

Úvod do problematiky prevence muskuloskeletálních poruch

Tato prezentace přináší obecný úvod do problematiky prevence a řízení muskuloskeletálních poruch. Lze ji doplnit dalšími prezentacemi či publikacemi připravenými v rámci kampaně na období 2020–2022 „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ . Tuto prezentaci si můžete...

Více
87157-0.jpg
14/10/2020 Typ: Diskusní dokumenty 19 strany

Muskuloskeletální poruchy v odvětví zemědělství: od identifikace rizik po přijímání preventivních opatření

Práce v zemědělství zahrnuje mnoho opakujících se pracovních úkonů. Zejména ruční manipulace s břemeny a jejich zvedání může způsobovat namáhání organismu a nepřirozené polohy. Nutnost práce venku a specifika terénu kladou vysoké nároky na návrhy zemědělských strojů. Tento...

Více
85704-0.jpg
30/09/2020 Typ: Informační listy 8 strany

Mapování těla a rizik v rámci prevence muskuloskeletálních poruch

Tento informační list obsahuje přehled metod mapování těla a rizik a poukazuje na jejich využití při identifikaci a prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Uvádí seznam materiálů, které potřebujete k provedení mapování rizik nebo těla na pracovišti, a podrobné...

Více
86111-0.jpg
27/07/2020 Typ: Zprávy 9 strany

Stručný obsah – Analýza případových studií týkající se práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami

Tato zpráva představuje osm případových studií pracovníků s chronickými muskuloskeletálními poruchami, kteří se po nemocenské úspěšně vrátili do práce nebo pokračují v práci i s chronickou muskuloskeletální poruchou. Studie se zaměřují na prozkoumání zkušeností těchto pracovníků...

Více

Pages

Pages

1 - 5