You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Dostupné publikace (23)

85544-0.jpg
19/05/2020 Typ: Zprávy 11 strany

Stručný obsah – Politika a praxe v oblasti prevence. Přístupy k řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací

V rámci projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nazvaného „Přezkoumání výzkumu, politiky a praxe v oblasti předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací“ provedl projektový tým v řadě zemí rozsáhlou analýzu politik týkajících se...

Více
85485-0.jpg
19/05/2020 Typ: Zprávy 53 strany

Politika a praxe v oblasti prevence. Přístupy k řešení muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací

V rámci projektu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nazvaného „Přezkoumání výzkumu, politiky a praxe v oblasti předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací“ provedl projektový tým v řadě zemí rozsáhlou analýzu politik týkajících se...

Více
85387-0.jpg
04/05/2020 Typ: Zprávy 8 strany

Stručný obsah – Muskuloskeletální poruchy související s prací: proč jsou stále tak rozšířené? Důkazy z přezkumu literatury

Tento přezkum literatury zkoumá důvody přetrvávajícího rozšíření muskuloskeletálních poruch u pracovníků v celé EU. Navzdory právním předpisům a preventivním opatřením je výskyt muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací stále vysoký. Autoři odhalují faktory, které...

Více
85264-0.jpg
04/05/2020 Typ: Zprávy 69 strany

Muskuloskeletální poruchy související s prací: proč jsou stále tak rozšířené? Důkazy z přezkumu literatury

Tento přezkum literatury zkoumá důvody přetrvávajícího rozšíření muskuloskeletálních poruch u pracovníků v celé EU. Navzdory právním předpisům a preventivním opatřením je výskyt muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací stále vysoký. Autoři odhalují faktory, které...

Více
84915-0.jpg
12/03/2020 Typ: Zprávy 80 strany

Muskuloskeletální poruchy související s prací: Fakta a čísla – souhrnná zpráva ze zpráv deseti členských států

Tato souhrnná zpráva je součástí mnohem většího projektu „ Fakta a čísla – přehled o muskuloskeletálních poruchách: prevalence, náklady a demografie muskuloskeletálních poruch v Evropě “, jehož cílem je poskytnout podporu tvůrcům politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, a...

Více

Pages

Pages

1 - 5