You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (39)

87513-0.jpg
10/12/2020 Typ: Diskusní dokumenty 16 strany

Prevence muskuloskeletálních poruch ve stavebnictví: příklady z programů pobídek institutu INAIL

Diskusní dokument zkoumá prevalenci muskuloskeletálních poruch ve stavebnictví v EU, zejména v Itálii, jakož i úkoly, které jsou pro pracovníky rizikové, jako je například ruční zvedání břemen a nepřirozené polohy. Zaměřuje se na vibrace, které jsou významným rizikovým faktorem...

Více
ppt2-campaign (1).jpg
09/12/2020 Typ: Prezentace

Muskuloskeletální poruchy související s prací: statistiky

Tato prezentace poskytuje přehled o prevalenci, dopadu a rizikových faktorech muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Vychází z těchto zpráv: Muskuloskeletální poruchy související s prací: prevalence, náklady a demografie v EU a Muskuloskeletální poruchy související s...

Více
85706-0.jpg
09/12/2020 Typ: Informační listy 4 strany

Podpora muskuloskeletálního zdraví na pracovišti

Tento informační list představuje celoevropskou osvětovou kampaň o muskuloskeletálních poruchách s názvem „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. Muskuloskeletální poruchy jsou v EU nejčastějším zdravotním problémem souvisejícím s prací. Jsou významným důvodem ke...

Více
87498-0.jpg
07/12/2020 Typ: Zprávy 13 strany

Stručný obsah – Prevence muskuloskeletálních poruch v rámci různorodé pracovní síly: rizikové faktory u žen, migrantů a...

Tato zpráva zkoumá výskyt muskuloskeletálních poruch a souvisejících fyzických, psychosociální ch, individuálních a organizační ch rizikových faktorů ve třech specifických skupinách zaměstnanců: ženy, migranti a pracovníci LGBTI. Zabývá se tím, proč jsou pracovníci v těchto...

Více
87599-0.jpg
07/12/2020 Typ: Zprávy 170 strany

Prevence muskuloskeletálních poruch v rámci různorodé pracovní síly: rizikové faktory u žen, migrantů a pracovníků LGBTI

Tato zpráva zkoumá výskyt muskuloskeletálních poruch a souvisejících fyzických, psychosociální ch, individuálních a organizační ch rizikových faktorů ve třech specifických skupinách zaměstnanců: ženy, migranti a pracovníci LGBTI. Zabývá se tím, proč jsou pracovníci v těchto...

Více

Pages

Pages

1 - 5