You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (26)

Teleworking_info_sheet.jpg
15/02/2022 Typ: Informační listy 4 strany

Prevence muskuloskeletálních poruch při práci na dálku

Pandemie COVID-19 zrychlila rostoucí trend práce na dálku. Práce z domova přináší určité výhody, například úsporu času při dojíždění do práce. Provází ji však také prodloužení doby sezení, větší sociální izolace od kolegů a obtíže spojené s odpojením se od práce. Tento...

Více
ppt2-campaign.jpg
17/01/2022 Typ: Prezentace

Muskuloskeletální poruchy související s prací na dálku – tipy pro osoby pracující na dálku

Práce na dálku nabyla v posledních několika letech na významu. Ačkoli práce z domova má řadu potenciálních výhod, může mít také dopad na zdraví pracovníků a zhoršit muskuloskeletální poruchy, není-li náležitě řízena. Tato prezentace se zaměřuje na práci z domova a důvody, proč...

Více
ppt2-campaign (1).jpg
18/10/2021 Typ: Prezentace

Workforce Diversity and Musculoskeletal Disorders

All workers need to be equally protected from work-related musculoskeletal disorders (MSDs), regardless of their specific characteristics or circumstances. However, some groups of workers are more exposed to MSDs than the rest. This PowerPoint presentation focuses on three...

Více
2022-03-23_09h23_56.png
08/06/2021 Typ: Zprávy 9 strany

Shrnutí – Dlouhé omezené stání: dopady na zdraví a doporučení ohledně osvědčených postupů

Dlouhé stání ve stejné poloze s sebou nese zdravotní rizika , jako jsou muskuloskeletální poruchy a řada dalších potíží. Tato zpráva zkoumá, jak běžná je tato omezená pracovní poloha na evropských pracovištích a které jsou nejpostiženější profese a skupiny pracovníků. Rovněž se...

Více
2022-03-23_09h25_18.png
08/06/2021 Typ: Zprávy 9 strany

Shrnutí – Dlouhé sezení ve stejné poloze při práci: dopady na zdraví a doporučení ohledně osvědčených postupů

Při výkonu řady povolání dochází k dlouhým časovým úsekům sezení ve stejné poloze, což se v kombinaci se sedavým životním stylem může projevit špatným zdravotním stavem. Tato zpráva zkoumá problémy spojené s dlouhým sezením v práci, včetně nejpostiženějších profesí a skupin...

Více

Pages

Pages

1 - 5