You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (28)

86111-0.jpg
27/07/2020 Typ: Zprávy 9 strany

Stručný obsah – Analýza případových studií týkající se práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami

Tato zpráva představuje osm případových studií pracovníků s chronickými muskuloskeletálními poruchami, kteří se po nemocenské úspěšně vrátili do práce nebo pokračují v práci i s chronickou muskuloskeletální poruchou. Studie se zaměřují na prozkoumání zkušeností těchto pracovníků...

Více
85999-0.jpg
27/07/2020 Typ: Zprávy 74 strany

Analýza případových studií týkající se práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami

Tato zpráva představuje osm případových studií pracovníků s chronickými muskuloskeletálními poruchami, kteří se po nemocenské úspěšně vrátili do práce nebo pokračují v práci i s chronickou muskuloskeletální poruchou. Studie se zaměřují na prozkoumání zkušeností těchto pracovníků...

Více
85710-0.jpg
21/06/2020 Typ: Diskusní dokumenty 23 strany

Muskuloskeletální poruchy ve zdravotnictví

Rostoucí zátěž v oblasti péče, potíže při náboru a stárnoucí pracovní síla – to vše přispívá k tomu, že muskuloskeletální poruchy se ve zdravotnictví pravděpodobně stanou čím dál obtížnějším problémem v oblasti BOZP. Tento diskusní dokument uvádí přezkum literatury o...

Více
85700-0.jpg
05/06/2020 Typ: Zprávy 51 strany

Muskuloskeletální poruchy související s prací: od výzkumu k praxi. Jak se můžeme poučit?

Navzdory mnoha iniciativám zaměřeným na prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací se tyto poruchy v celé EU stále vyskytují ve značné míře. Tato zpráva shrnuje zjištění rozsáhlého projektu zaměřeného na prozkoumání příčin této situace a odhalení nedostatků jak na...

Více
85662-0.jpg
05/06/2020 Typ: Zprávy 10 strany

Stručný obsah – Muskuloskeletální poruchy související s prací: od výzkumu k praxi. Jak se můžeme poučit?

Navzdory mnoha iniciativám zaměřeným na prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací se tyto poruchy v celé EU stále vyskytují ve značné míře. Tato zpráva shrnuje zjištění rozsáhlého projektu zaměřeného na prozkoumání příčin této situace a odhalení nedostatků jak na...

Více

Pages

Pages

1 - 5