You are here

Publikace

Velké množství informací o problematice, jíž se zabývá současná kampaň – a proč a jak bychom ji měli řešit – naleznete na internetových stránkách agentury EU-OSHA.

Publikace zahrnují informační listy kampaně o relevantních tématech či shrnutí seminářů a workshopů a komplexní zprávy o výzkumu (např. o rozsahu problematiky a souvisejících nákladech a o současných politikách a praxi v oblasti prevence). Případové studie uvádějí příklady ze skutečného života, které ukazují, jak pracoviště řídí BOZP, a obsahují tipy pro praktické uplatňování preventivních opatření.

Nejnovější publikace

Dostupné publikace (45)

87939-0.jpg
07/04/2021 Typ: Diskusní dokumenty 14 strany

Participativní ergonomie a prevence muskuloskeletálních poruch na pracovišti

Tento diskusní dokument poskytuje úvod do problematiky participativních přístupů v oblasti ergonomie a zkoumá jejich účinnost při prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Opatření v oblasti participativní ergonomie zahrnují osoby, které se skutečně podílejí na...

Více
87911-0.jpg
10/03/2021 Typ: Zprávy 138 strany

Práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami – rady týkající se osvědčených postupů

Tato zpráva podrobně zkoumá problematiku práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami a jasně poukazuje na výhody toho, když osoby s muskuloskeletálními poruchami mohou setrvat v práci. Zdůrazňuje význam vytváření inkluzivních pracovišť a definuje zásady řízení chronických...

Více
87963-0.jpg
10/03/2021 Typ: Zprávy 10 strany

Stručný obsah – Práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami – rady týkající se osvědčených postupů

Tato zpráva podrobně zkoumá problematiku práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami a jasně poukazuje na výhody toho, když osoby s muskuloskeletálními poruchami mohou setrvat v práci. Zdůrazňuje význam vytváření inkluzivních pracovišť a definuje zásady řízení chronických...

Více
ppt2-campaign (1)_0.jpg
08/03/2021 Typ: Prezentace

Práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami

Tato prezentace přináší přehled kroků, které může učinit zaměstnavatel na podporu zaměstnanců s chronickými muskuloskeletálními poruchami, aby své onemocnění zvládali a pracovali i nadále. Vychází z těchto zpráv: Práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami: doporučení...

Více
86909-0.jpg
05/03/2021 Typ: Informační listy 4 strany

Práce s chronickými revmatickými a muskuloskeletálními onemocněními

Tento informační list jednoduchým způsobem vysvětluje, co jsou to chronická revmatická a muskuloskeletální onemocnění, a upozorňuje, jak je důležité zajistit, aby lidem s těmito onemocněními byla poskytována podpora v podobě přizpůsobení na pracovišti, aby mohli zůstat v práci...

Více

Pages

Pages

1 - 5