You are here

Národní kontaktní místa

Síť národních kontaktních míst organizace EU-OSHA má pro kampaň Zdravé pracoviště zásadní význam. Kontaktní místa, kterými jsou obvykle přední organizace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dané zemi, jsou svými vládami pověřena, aby se stala oficiálním zástupcem organizace EU-OSHA. Kontaktní místa koordinují kampaň Zdravé pracoviště na vnitrostátní úrovni.

Kontaktní místa pořádají širokou škálu činností kampaně a také se obecněji rozhodujícím způsobem podílejí na provádění pracovních programů agentury. Iniciativy agentury EU-OSHA podporují prostřednictvím informací a zpětné vazby a využívají své sítě, aby do činnosti zapojily orgány státní správy a zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Chcete-li se obrátit na své národní kontaktní místo, klikněte zde.