You are here

Národní kontaktní místa

Síť národních kontaktních míst organizace EU-OSHA má pro kampaň Zdravé pracoviště zásadní význam. Kontaktní místa, kterými jsou obvykle přední organizace pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dané zemi, jsou svými vládami pověřena, aby se stala oficiálním zástupcem organizace EU-OSHA. Kontaktní místa koordinují kampaň Zdravé pracoviště na vnitrostátní úrovni.

Kontaktní místa pořádají širokou škálu činností kampaně a také se obecněji rozhodujícím způsobem podílejí na provádění pracovních programů agentury. Iniciativy agentury EU-OSHA podporují prostřednictvím informací a zpětné vazby a využívají své sítě, aby do činnosti zapojily orgány státní správy a zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pokud chcete kontaktovat své národní kontaktní místo, klikněte na tlačítko své země níže.

 

Albania.png
Albánie
AT.png
Rakousko
Bosnia_Herzegovina.png
Bosna a Hercegovina
BE.png
Belgie
BG.png
Bulharsko
CH.png
Švýcarsko
CY.png
Kypr
CZ.png
Česká republika
DE.png
Německo
DK.png
Dánsko
EE.png
Estonsko
ES.png
Španělsko
FI.png
Finsko
FR.png
Francie
EL.png
Řecko
HR.png
Chorvatsko
HU.png
Maďarsko
IE.png
Irsko
IS.png
Island
IT.png
Itálie
liechtenstein_0.png
Lichtenštejnsko
LT.png
Litva
LU.png
Lucembursko
LV.png
Lotyšsko
Montenegro.png
Černá Hora
Macedonia.png
Severní Makedonie
MT.png
Malta
NL.png
Nizozemsko
NO.png
Norsko
PL.png
Polsko
PT.png
Portugalsko
RO.png
Rumunsko
Serbia.png
Srbsko
SE.png
Švédsko
SI.png
Slovinsko
SK.png
Slovensko
Turkey.png
Turecko
Kosovo_0.png
Kosovo