You are here

Soubor nástrojů kampaně

Realizace kampaně

why-running.png

Pokud chcete sdílet určité sdělení týkající se BOZP, je vedení kampaně účinným způsobem, jak zajistit, že váš názor bude vyslyšen.

key-objectives.png

Mějte na paměti hlavní cíle kampaně.

planning2.png

Plán vedení kampaně vám umožní soustředit se na všechny potřebné kroky.