You are here

Soubor nástrojů kampaně

Proč kampaň vést?

Pokud chcete sdílet určité sdělení týkající se BOZP, je vedení kampaně účinným způsobem, jak zajistit, že váš názor bude vyslyšen.

Kampaň lze využít k:

Základem jakékoli kampaně je silné poselství a jasné cíle. Pomohou vám určit, koho byste měli oslovit (cílová skupina) a jak můžete tuto skupinu oslovit co nejlépe, tj. jaké nástroje kampaně byste měli použít.

Kampaň lze využít k:

  • informování

  • inspiraci

  • motivaci

  • vzdělávání

why-running.png