You are here

Soubor nástrojů kampaně

Plánování kampaně

objectives.png

Při vypracovávání konkrétního poselství kampaně a potřebných podpůrných argumentů musíte mít na paměti jasný cíl.

toolkit-slogan.JPG

Abyste měli šanci ovlivnit osoby, které chcete oslovit, měl by být název co nejstručnější a nejjednodušší a relevantní pro cílovou skupinu.

audience.png

Od znalosti cílové skupiny a věkového rozmezí se odvíjí vaše kampaň a potřebné nástroje.

timing.png

V jakékoli kampani je klíčovým faktorem načasování, a to z hlediska doby zahájení kampaně, i jejího trvání.

geo-reach.png

Zvolte, na která odvětví nebo zeměpisnou oblast se zaměříte

message.png

Pečlivě přemýšlejte o hlavním poselství kampaně a o tom, co se prostřednictvím své kampaně snažíte sdělit.

branding-materials.jpg

K přilákání pozornosti vaší cílové skupiny lze použít poutavý slogan, nápadné logo a branding kampaně.

branding.png

Většina kampaní zahrnuje několik způsobů oslovení, od tiskových zpráv a článků v časopisech po plakáty a reklamní poštu.

results.png

Komunikace je nejúčinnější, pokud se týká něčeho praktického a hmatatelného.