You are here

Soubor nástrojů kampaně

Příklady souboru nástrojů pro vyhledávání

Víme, že se zajímáte o osvědčené postupy různých kampaní, proto vám nabízíme možnost vyhledat příklady z celé Evropy a nechat se inspirovat.

Skrýt filtry

45.3 outdoor ad.JPG
Kampaň na podporu používání zábradlí byla začleněna do řady opatření v ústředí společnosti Air Liquide ve Frankfurtu. Pracuje zde přibližně 700 osob a zaměstnanci by měli mít na paměti...
Organizace: 
Vizuální prvky kampaně na podporu používání zábradlí
Země: 
Německo
Health of employees banner
Zvyšování informovanosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti lidského zdraví a bezpečnosti v pracovním prostředí
Organizace: 
CIOP
Země: 
Polsko
Healthy, safe and happy workplaces for all ages Seminar
Akcionáři diskutují o bezpečných, zdravých a šťastných pracovištích pro všechny věkové skupiny na semináři v portugalském Guimarães
Organizace: 
Autoridade para as Condiçôes do Trabalho
Země: 
Portugalsko
Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment Campaign
Kampaň „Prevence pracovních rizik vyplývajících z pracovních strojů a zařízení“ nastavuje minimální úroveň ochrany pro bezpečnost pracovníků a přispívá k volné a spravedlivé hospodářské...
Organizace: 
ACT
Země: 
Portugalsko
Unique Instants photo-contest
Fotografická soutěž na téma „Jedinečné okamžiky“, otevřená všem amatérským fotografům
Organizace: 
Žádné sdílení věku
Země: 
Lucembursko
Use gloves at work poster
Plakát, který vybízí zaměstnance k nošení rukavic při práci
Organizace: 
Valsts darba inspekcija
Země: 
Lotyšsko
Work-related cancer is preventable conference
Video v plném rozsahu z konference konané ve Finsku na téma „Prevence rakoviny související s výkonem povolání“.
Organizace: 
Ministerstvo sociálních věcí a zdraví
Země: 
Finsko
10 tips for the safe use of gloves when working with solvents
Plakát znázorňující deset nejlepších tipů pro bezpečné používání rukavic při práci s rozpouštědly.
Organizace: 
Evropská odvětvová skupina výrobců rozpouštědel (ESIG)
Země: 
EU
1st International Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH) Conference on prolonging working life.png
První mezinárodní konference partnerství PEROSH o prodlužování pracovního života byla uspořádána ve prospěch institucí zapojených do partnerství PEROSH a jejich blízkých spolupracovníků. [...
Organizace: 
Národní výzkumné středisko pro pracovní prostředí + Partnerství pro evropský výzkum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (PEROSH)
Země: 
Dánsko
1.4_0.png
Tisková zpráva o výsledcích Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) z roku 2019. Ze zjištění vyplývá, že nejčastěji uváděnými problémy evropských pracovišť...
Organizace: 
EU-OSHA
Země: 
EU