You are here

Soubor nástrojů kampaně

Zdroje a sítě

mapping-resources.png

Kampaně nevyhnutelně vyžadují čas a peníze. Máte dostatek obojího, abyste věrně vystihli problematiku, kterou chcete propagovat?

partners2.png

Účinným nástrojem je vždy ústní podání. Sdělení vaší kampaně proto pomůže dále šířit spolupráce s uznávanými partnery a „spojenci“.

seize-opportunities.png

K dalšímu šíření sdělení vaší kampaně využijte individuální příležitosti, které se vám mohou naskytnout.