Prioritní oblast

Rozmanitost pracovníků

Ženy, starší pracovníci, migrující pracovníci, LGBTI pracovníci a další skupiny pracovníků jsou vystaveni většímu riziku, že budou trpět muskuloskeletálními poruchami.

Jak můžeme zvyšovat povědomí?

diversity-banner-381.png
oshwiki-banner.png

OSHwiki

Sdílení odborných znalostí o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací

Jaké jsou příčiny těchto velmi rozšířených poruch souvisejících s prací? Jak lze tato rizika identifikovat a řídit?

Navštivte oddíl OSHwiki týkající se muskuloskeletálních poruch

Novinky

women_msds_2.jpg

© EU-OSHA/PIXELTASTER

25/11/2021 Why are women more exposed to MSDs? What can we do to protect them? Musculoskeletal disorders (MSDs) can affect all workers, but women are among those who are particularly exposed to a number of work-related physical,...Více
SIP-event.jpg
23/11/2021 Workplace integration and adaptation for people living with pain - Virtual event by the Societal... On 28 October 2021, the Societal Impact of Pain (SIP) organised a virtual event on employment and pain policy entitled “Workplace integration and adaptation...Více

Prioritní oblasti

Kampaň „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ je rozdělena na několik prioritních oblastí, které jsou propagovány pomocí speciálních komunikačních a propagačních balíčků po celou dobu trvání kampaně. Každá z oblastí je věnována jednomu konkrétnímu tématu týkajícímu se muskuloskeletálních poruch. Každé tři až čtyři měsíce jsou vydávány různé materiály, například zprávy, informační listy, infografiky a případové studie, aby kampaň neztratila dynamiku.
Zobrazit všechny prioritní oblasti

Oficiální partneři kampaně

Oficiální partneři kampaně – úvodní text

Evropské a mezinárodní podniky a organizace, jak veřejné, tak soukromé, z různých odvětví, podporují kampaň Zdravé pracoviště. Tvoří síť průkopníků, kteří inspirují a podporují druhé při úspěšném řízení bezpečné a zdravé pracovní síly. Jejich účast je zásadní pro zajištění, aby se poselství kampaně dostala na všechny druhy pracovišť po celé EU.

Zobrazit všechny partnery