Prioritní oblast

Rozmanitost pracovníků

Ženy, starší pracovníci, migrující pracovníci, LGBTI pracovníci a další skupiny pracovníků jsou vystaveni většímu riziku, že budou trpět muskuloskeletálními poruchami.

Jak můžeme zvyšovat povědomí?

diversity-banner-381.png
thank-you-banner-381.png

Jednejme společně

Srdečně děkujeme všem našim partnerům!

Máme za sebou úspěšný rok kampaně Posviťme si na fyzickou zátěž a inspirativních akcí za zdravější pracoviště v celé Evropě.

Jsme hrdí na partnery naší kampaně!

Novinky

virtual-mouse-440.jpg
18/01/2022 Proč může být postup multidisciplinární péče přínosný pro osoby s roztroušenou sklerózou Muskuloskeletální poruchy ovlivňují životy osob s roztroušenou sklerózou, včetně jejich schopnosti pracovat. Společný diskusní dokument vypracovaný italským...Více
Hairdresser_squ.jpg

Image by valentinrussanov from Getty

13/01/2022 Healthy workplaces for everyone: reducing MSD-related risks for LGBTI workers Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) workers are more likely to face risk factors at work that lead to an increased prevalence of health...Více

Akce

Prioritní oblasti

Kampaň „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ je rozdělena na několik prioritních oblastí, které jsou propagovány pomocí speciálních komunikačních a propagačních balíčků po celou dobu trvání kampaně. Každá z oblastí je věnována jednomu konkrétnímu tématu týkajícímu se muskuloskeletálních poruch. Každé tři až čtyři měsíce jsou vydávány různé materiály, například zprávy, informační listy, infografiky a případové studie, aby kampaň neztratila dynamiku.
Zobrazit všechny prioritní oblasti

Oficiální partneři kampaně

Oficiální partneři kampaně – úvodní text

Evropské a mezinárodní podniky a organizace, jak veřejné, tak soukromé, z různých odvětví, podporují kampaň Zdravé pracoviště. Tvoří síť průkopníků, kteří inspirují a podporují druhé při úspěšném řízení bezpečné a zdravé pracovní síly. Jejich účast je zásadní pro zajištění, aby se poselství kampaně dostala na všechny druhy pracovišť po celé EU.

Zobrazit všechny partnery