You are here

Správy

02/11/2021

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou: ochranu potrebuje každý

diversity-4-220.jpg

Vedeli ste o tom, že zamestnanci, ktorí čelia diskriminácii – vrátane žien, migrantov a LGBTI osôb – sú vystavení aj vyššiemu riziku vzniku poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou? Na webovej stránke vytvorenej pre kampaň s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž, v časti venovanej prioritnej oblasti „Rozmanitosť pracovníkov“, sú uvedené zdroje, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie rovnakej ochrany pre všetkých zamestnancov.


V rámci prípadových štúdií, správ, praktických prezentácií, informačných listov a ešte mnohých ďalších materiálov sa poukazuje na osobitné potreby týchto zamestnancov. Poskytuje sa i usmernenie v súvislosti s tým, ako sa pri posúdení rizík súvisiacich s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a pri plánovaní preventívnych opatrení majú tieto potreby zohľadniť.  


Navštívte už teraz webové sídlo kampane a časť venovanú prioritnej oblasti „Rozmanitosť pracovníkov“


Viac informácií o výskume v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou