You are here

Správy

06/09/2022

Znížme záťaž – zistite, ako riešiť psychosociálne riziká a poškodenia podporno-pohybovej sústavy

psychpsocial_220.jpg

Nielen fyzické požiadavky na prácu môžu spôsobiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Psychosociálne faktory, napríklad nadmerné pracovné zaťaženie, nízka spokojnosť s prácou a nedostatočná podpora, môžu prispieť k poškodeniam podporno-pohybovej sústavy alebo ich dokonca ešte zhoršiť. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy môžu prispievať takisto aj k stresu a psychickému preťaženiu.


Cieľom súčasnej kampane Zdravé pracoviská je zvýšiť pochopenie súvislostí medzi psychosociálnymi rizikami a poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a odporučiť účinné prístupy prevencie a poskytnúť príklady osvedčenej praxe. Psychosociálne riziká a poškodenia podporno-pohybovej sústavy je najlepšie riešiť spolu – pozrite si naše nástroje a zdroje ku kampani Zdravé pracoviská znižujú záťaž!


Prezrite si našu novú prioritnú oblasť Psychosociálne riziká a poškodenia podporno-pohybovej sústavy