You are here

Správy

18/02/2021

Desaťročie opatrení zameraných na zdravé starnutie a zdravší pracovný život

OSH_000398_209a5.jpg

© Cristina Vatielli

Obdobie rokov 2021 až 2030 vyhlásila OSN za desaťročie zdravého starnutia, aby tak vyjadrila naliehavú potrebu prijatia celosvetových opatrení na zlepšenie života starších ľudí.

Starnutie a úbytok pracovnej sily predstavuje pre Európu veľkú výzvu: očakáva sa, že do roku 2030 pracovníci vo veku od 55 do 64 rokov budú tvoriť minimálne 30 % pracovnej sily. Medzičasom mnohí zamestnanci opúšťajú trh práce oveľa skôr, ako dosiahnu vek odchodu do dôchodku.

Kľúčom k zastaveniu tohto negatívneho procesu a zlepšeniu produktivity z dlhodobého hľadiska sú udržateľné riešenia na vytvorenie bezpečných, zdravých a spravodlivých podmienok od začiatku pracovného života ľudí.

Výsledkom projektu, ktorý agentúra EU-OSHA vykonala pred niekoľkými rokmi, bola rozsiahla analýza politík a iniciatív zameraných na riešenie starnutia pracovníkov v celej Európe.

Oboznámte sa s projektom Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) v kontexte starnúcej pracovnej sily a pozrite si jeho rôzne publikácie

Získajte viac informácií o tom, ako európske krajiny riešia problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomocou nášho nástroja na vizualizáciu údajov o starnutí a BOZP uverejnenom v roku 2017.

Vyskúšajte elektronického sprievodcu Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, ktorý obsahuje praktické informácie o riadení BOZP v kontexte starnúcej pracovnej sily.

Pomôžte nám propagovať zdravé pracovné postupy pre všetky vekové kategórie – používajte a zdieľajte praktické zdroje, ktoré sú výsledkom kampane z rokov 2016 – 2017 s názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Prečítajte si tiež našu nedávno uverejnenú Analýzu prípadových štúdií o práci s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.