You are here

Správy

28/10/2021

COVID-19, telepráca, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: aké ponaučenia sme získali?

telework-covid-220.jpg

Nová správa sa venuje rizikám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia súvisiacim s nárastom podielu telepráce v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, pričom mnohí pracovníci naďalej pracujú z domu.


Obsahuje obsiahle rozhovory s pracovníkmi a zamestnávateľmi a venuje pozornosť najmä rizikám a poškodeniam podporno-pohybovej sústavy, ako aj psychosociálnym problémom, ktorým čelia telepracovníci.


Aké opatrenia sú zavedené na prevenciu a riadenie týchto rizík? Aké ďalšie kroky možno urobiť na ochranu zdravia rastúceho počtu telepracovníkov? Týmto i ďalším otázkam je venovaná uvedená správa, ktorá vychádza v ravý čas.


Prečítajte si správu o telepráci a ponaučeniach, ktoré vyplynuli z pandémie ochorenia COVID-19, alebo si prečítajte zhrnutie


Prezrite si naše zdroje pre telepracovníkov v súvislosti s ochorenímCOVID-19


Navštívte nové webové sídlo kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž.