You are here

Správy

12/05/2021

Chronické poškodenia podporno-pohybovej sústavy: ako nájsť vhodné riešenie na zotrvanie v pracovnom živote

chronic-conditions-220.jpg

Súbežne s vekom európskych pracujúcich stúpa aj pravdepodobnosť, že ich postihnú chronické poškodenia podporno-pohybovej sústavy. Aj zamestnanci s chronickými ochoreniami však môžu ďalej pracovať, ak sú pre nich vytvorené primerané pracovné podmienky.

Konkrétne riešenia prináša komplexná správa, kde sú uvedené príklady jednoduchých úprav na pracovisku a odkazy na osvedčené postupy o tom, ako plánovať efektívny návrat do pracovného života. Dôraz sa pritom kladie na včasné zásahy a komunikáciu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Sprievodná analýza 8 prípadových štúdií je príkladom toho, ako pružnosť, inovácia a poznatky na základe metódy pokus-omyl môžu priniesť riešenia prínosné pre všetkých.

V osobitnej časti webového sídla kampane o znižovaní záťaže je dispozícii nová správa a ďalšie usmernenia o tom, ako pracovať s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.

Prečítajte si našu správu Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a jej zhrnutie

Prevezmite si našu analýzu prípadových štúdií príkladov riadenia chronických poškodení podporno-pohybovej sústavy z reálneho života a ich zhrnutie

Navštívte časť webstránky venovanú prioritnej téme chronických ochorení