You are here
Infosheet on substitution.jpg

Informačný leták o nahrádzaní

Najlepším spôsobom na zníženie rizika je odstránenie alebo nahradenie nebezpečných látok, pričom najdôležitejším krokom v tomto procese je vykonanie úplného hodnotenia rizík. Zhrnuli sme celý rad základných zásad, praktických tipov, príkladov najlepších postupov, nástrojov a metód na hodnotenie rizík, ako aj užitočné odkazy, ktoré vás prevedú postupnými krokmi, ktoré nahradenia zahŕňa. Zobraziť viac