You are here
European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks

Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík

Európsky prieskum podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) organizovaný EU-OSHA je rozsiahlym prieskumom o tom, ako sa riadia riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách. Medzi viac ako 30 otázkami v prieskume nájdete otázky týkajúce sa chemických a biologických látok, ktoré sa nachádzajú na pracoviskách vo forme tekutín, výparov alebo prachu, ako aj spôsoby ako podniky riadia tieto potenciálne riziká. Zobraziť viac