Obszary priorytetowe

Przyszłe pokolenia

Zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego dla dzieci i młodzieży

Co możemy zrobić teraz?

 

 

future-generations-banner-381.png
gpa-381.png

15. edycja Konkursu Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Nagrodzone i wyróżnione przykłady

EU-OSHA uznaje wiodące przykłady zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w pracy

Zapoznaj się z nimi!

 

 

Aktualności

future-generations-wiki.jpg
05/07/2022 Inspiracja dla praktyk europejskich w zakresie zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-... Szereg artykułów ukazuje, w jaki sposób uczniowie i pracownicy szkół odnoszą korzyści z kompleksowych, zintegrowanych, wspólnych środków na rzecz promowania...Wyświetl dodatkowe informacje
Reputation Today_logo_e9533a46-d5a4-e511-80c4-005056ba4e5c.png
01/07/2022 EU-OSHA rewards good practices in health and safety at work This article describes the main goals and results of the 2022 Good Practice Awards, part of EU-OSHA's Healthy Workplaces Campaign 'Lighten the Load'. Also for...Wyświetl dodatkowe informacje

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów