Obszary priorytetowe

Zróżnicowanie pracowników

Kobiety, starsi pracownicy, pracownicy migrujący i LGBTI oraz inne grupy są bardziej narażeni na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Jak możemy podnieść świadomość?

diversity-banner-381.png
thank-you-banner-381.png

Aktywni razem

Gorące podziękowania dla wszystkich naszych partnerów!

To był udany rok kampanii promującej dźwiganie z głową i inspirującej działania na rzecz zdrowszych miejsc pracy w całej Europie.

Jesteśmy dumni z naszych partnerów kampanii!

Aktualności

OSH_011319_0.jpg

EU-OSHA/David Tijero

27/01/2022 Understanding workplace segregation and how it can affect musculoskeletal health Workers from certain demographics, such as female, migrant and LGBTI, often work in sectors with greater musculoskeletal disorder (MSD)-related risks. This...Wyświetl dodatkowe informacje
virtual-mouse-440.jpg
18/01/2022 Dlaczego wielodyscyplinarne procesy opieki mogą przynieść korzyści osobom cierpiącym na... Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego wpływają na życie osób cierpiących na stwardnienie rozsiane, w tym na ich zdolność do pracy. We wspólnym dokumencie...Wyświetl dodatkowe informacje

Wydarzenia

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów