Praktyczne narzędzia i wskazówki

Dla pracowników i pracodawców. Dla każdego miejsca pracy.

Odkryj bazę danych z wieloma przykładami na poziomie unijnym i krajowym, aby ocenić czynniki sprzyjające zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i zarządzać nimi.

Nauka na przykładach

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Aktywni razem

Gorące podziękowania dla wszystkich naszych partnerów!

To był udany rok kampanii promującej dźwiganie z głową i inspirującej działania na rzecz zdrowszych miejsc pracy w całej Europie.

Jesteśmy dumni z naszych partnerów kampanii!

Aktualności

Artboard 1-100.jpg
16/03/2023 Risk-free workplaces with OiRA: let’s talk facts OiRA, the Online interactive Risk Assessment project is now close to reaching 330 sectoral tools in various EU languages. From agriculture to social care, road...Wyświetl dodatkowe informacje
crop_A - 72.jpg
13/03/2023 Risk-free workplaces for healthy farmers start with OiRA Agriculture is among the most dangerous job sectors in Europe. Farmers are exposed to a wide range of risks such as accidents involving machinery and livestock...Wyświetl dodatkowe informacje

Wydarzenia

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów