Praktyczne narzędzia i wskazówki

Dla pracowników i pracodawców. Dla każdego miejsca pracy.

Odkryj bazę danych z wieloma przykładami na poziomie unijnym i krajowym, aby ocenić czynniki sprzyjające zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i zarządzać nimi.

Nauka na przykładach

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Aktywni razem

Gorące podziękowania dla wszystkich naszych partnerów!

To był udany rok kampanii promującej dźwiganie z głową i inspirującej działania na rzecz zdrowszych miejsc pracy w całej Europie.

Jesteśmy dumni z naszych partnerów kampanii!

Aktualności

HL_MSD_approach.png
29/11/2022 Participatory approach to reduce work-related musculoskeletal disorders - language versions... Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and lead to high costs to enterprises...Wyświetl dodatkowe informacje
24/11/2022 The digitalisation of work: its impact on psychosocial risk factors and work-related... The digitalisation of the economy has already considerably changed the nature and organisation of work across Europe. In the next ten years, more than half of...Wyświetl dodatkowe informacje

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów