You are here

Serwis prasowy

Z poziomu tej strony internetowej można uzyskać dostęp do wszystkich elementów potrzebnych do tego, aby wziąć udział w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Na stronie tej można zapoznać się z najnowszymi materiałami prasowymi, a także pobrać kompleksowy zestaw materiałów dla mediów. Na stronie zamieszczono również dane kontaktowe zespołu prasowego EU-OSHA, na wypadek, gdyby użytkownicy chcieli zadać pytania lub podzielić się swoimi sugestiami.

Zostań partnerem medialnym

Czy chcesz z nami współpracować i propagować kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”?

Kontakty prasowe

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359

Pakiet prasowy

Jeżeli przygotowujesz relację na temat kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”, pobierz nasz zestaw dla prasy, który zawiera komunikaty prasowe, zdjęcia, kalendarz wydarzeń oraz wszystkie kluczowe fakty i dane liczbowe.
24/04/2018

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) rozpoczęła ogólnounijną kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” na lata 2018–2019. Uruchomienie kampanii wyznacza początek dwóch lat wydarzeń i działań mających na celu zwrócenie uwagi na tę kwestię i promowanie najlepszych sposobów radzenia sobie z zagrożeniami stwarzanymi dla pracowników przez substancje niebezpieczne.

 

 

Wbrew powszechnemu przekonaniu stosowanie substancji niebezpiecznych w UE nie zmniejsza się, a konieczność zarządzania stwarzanym przez nie ryzykiem jest wyjątkowo pilna. Niektóre substancje, na które pracownicy są najczęściej narażeni, obejmują substancje rakotwórcze. Komisja Europejska zaproponowała niedawno ograniczenie narażenia pracowników na...Wyświetl dodatkowe informacje