You are here

Serwis prasowy

Z poziomu tej strony internetowej można uzyskać dostęp do wszystkich elementów potrzebnych do tego, aby wziąć udział w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Na stronie tej można zapoznać się z najnowszymi materiałami prasowymi, a także pobrać kompleksowy zestaw materiałów dla mediów. Na stronie zamieszczono również dane kontaktowe zespołu prasowego EU-OSHA, na wypadek, gdyby użytkownicy chcieli zadać pytania lub podzielić się swoimi sugestiami.

Zostań partnerem medialnym

Czy chcesz z nami współpracować i propagować kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”?

Kontakty prasowe

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pakiet prasowy

Jeżeli przygotowujesz relację na temat kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy”, pobierz nasz zestaw dla prasy, który zawiera komunikaty prasowe, zdjęcia, kalendarz wydarzeń oraz wszystkie kluczowe fakty i dane liczbowe.
22/10/2018

Co roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerzy organizują w Europejskim Tygodniu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wydarzenia mające na celu podnoszenie świadomości w UE i poza nią. Tegoroczny temat, stanowiący podstawę wielu interesujących działań w dniach od 22 do 26 października, to zarządzanie niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy.

Według badania ESENER-2 EU-OSHA substancje niebezpieczne można znaleźć w prawie wszystkich miejscach pracy, przy czym 38% unijnych przedsiębiorstw zgłasza, że substancje chemiczne lub biologiczne w postaci płynów, oparów lub pyłów są obecne w ich miejscach pracy. Podczas Europejskiego Tygodnia pracownicy, kadra kierownicza oraz eksperci w...Wyświetl dodatkowe informacje
24/09/2018

W dniach 24-25 września  austriacka prezydencja Rady UE  organizuje w Wiedniu konferencję na wysokim szczeblu pt.  „Zwalczanie chorób nowotworowych pochodzenia zawodowego”. Wielu prelegentów i uczestników, w tym politycy, partnerzy społeczni i eksperci w tej dziedzinie, bada sposoby ochrony europejskich pracowników przed narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy.

Konferencja stanowi przegląd aktualnych wyzwań, przedstawia najnowsze osiągnięcia i bieżące inicjatywy. Aspekty, którymi się zajmujemy, sięgają od perspektywy europejskiej po proste działania i praktyczne rozwiązania nadające się do wdrożenia w przedsiębiorstwach. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość omówienia podejść opartych na...Wyświetl dodatkowe informacje
26/06/2018

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) informuje o oficjalnej kampanii i partnerach medialnych mających przyłączyć się do ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP) 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Wsparcie tych partnerów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia kampanii, a w zamian partnerzy kampanii korzystają z szerokiego wachlarza korzyści i możliwości.

EU-OSHA z przyjemnością wita oficjalnych partnerów kampanii 2018-19 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Wielu poprzednich partnerów ponownie angażuje się w poprawę BHP w Europie i w dalszym ciągu korzysta z możliwości, jakie daje im uczestnictwo w kampanii, takich jak: większa widoczność, uprzywilejowany dostęp do narzędzi i materiałów kampanii,...Wyświetl dodatkowe informacje
24/04/2018

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) rozpoczęła ogólnounijną kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” na lata 2018–2019. Uruchomienie kampanii wyznacza początek dwóch lat wydarzeń i działań mających na celu zwrócenie uwagi na tę kwestię i promowanie najlepszych sposobów radzenia sobie z zagrożeniami stwarzanymi dla pracowników przez substancje niebezpieczne.

 

 

Wbrew powszechnemu przekonaniu stosowanie substancji niebezpiecznych w UE nie zmniejsza się, a konieczność zarządzania stwarzanym przez nie ryzykiem jest wyjątkowo pilna. Niektóre substancje, na które pracownicy są najczęściej narażeni, obejmują substancje rakotwórcze. Komisja Europejska zaproponowała niedawno ograniczenie narażenia pracowników na...Wyświetl dodatkowe informacje