You are here

Ambasadorzy ds. BHP Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości (EEN)

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

Europejska Sieć Przedsiębiorczości – prowadzona przez Komisję Europejską – stanowi kluczowy instrument strategii UE na rzecz pobudzania wzrostu i zatrudnienia. Zrzesza prawie 600 organizacji wsparcia przedsiębiorstw z 50 krajów i pomaga małym przedsiębiorstwom w wykorzystywaniu wyjątkowych możliwości biznesowych na jednolitym rynku UE.

Od 2009 r. Europejska Sieć Przedsiębiorczości współpracuje z EU-OSHA w celu podnoszenia wśród MŚP i mikroprzedsiębiorstw świadomości w kwestiach BHP. Aby realizować to zadanie, Europejska Sieć Przedsiębiorczości nominuje ambasadorów BHP na poziomie krajowym.

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” stanowi ważny obszar współpracy między Agencją a Europejską Siecią Przedsiębiorczości. W propagowaniu tej współpracy aktywnie uczestniczą ambasadorowie sieci ds. BHP.

Znajdź ambasadora ds. BHP w swoim kraju