You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (32)

ppt2-campaign.jpg
16/08/2022 Rodzaj: Prezentacje

Czynniki psychospołeczne w zapobieganiu zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą

Chociaż to zwykle fizyczne czynniki wpływają na ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą, czynniki psychospołeczne w miejscu pracy mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju i zaostrzenia tego typu dolegliwości. W niniejszej prezentacji Power...

Wyświetl dodatkowe informacje
future-generations-infosheet.jpg
24/04/2022 Rodzaj: Arkusze informacyjne

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego wśród dzieci i młodzieży – podejście do czynników ryzyka i profilaktyki przez całe...

Częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i nastolatków jest dość wysoka i wielu młodych ludzi wchodzi na rynek pracy z już istniejącymi problemami układu mięśniowo-szkieletowego, które praca może dodatkowo pogłębić. Konieczne jest przyjęcie...

Wyświetl dodatkowe informacje
ppt2-campaign.jpg
24/04/2022 Rodzaj: Prezentacje

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego wśród dzieci i młodzieży – długofalowe podejście do profilaktyki dla przyszłego...

Częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i nastolatków jest dość wysoka i wielu młodych ludzi wchodzi na rynek pracy z już istniejącymi problemami układu mięśniowo-szkieletowego, które praca może dodatkowo pogłębić. Prezentacja ta nie tylko stanowi...

Wyświetl dodatkowe informacje
Better_Schools_by_Promoting_Musculoskeletal_Health (002)_Page_01.jpg
24/04/2022 Rodzaj: Raporty 7 strony

Summary - Lepsze szkoły dzięki zdrowemu układowi mięśniowo-szkieletowemu

Zaangażowanie szkół w tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy może pomóc w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. Włączenie bezpieczeństwa i zdrowia do edukacji ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju kultury profilaktyki wśród uczniów. W niniejszym sprawozdaniu...

Wyświetl dodatkowe informacje
Teleworking_info_sheet.jpg
15/02/2022 Rodzaj: Arkusze informacyjne 4 strony

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego podczas telepracy

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rosnącą tendencję w zakresie telepracy. Praca z domu ma pewne zalety, takie jak oszczędzanie czasu na dojazdach. Wiąże się to jednak również z częstszym przebywaniem w pozycji siedzącej, izolacją społeczną od współpracowników i trudnościami w...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5