You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (39)

87513-0.jpg
10/12/2020 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 16 strony

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w sektorze budowlanym: przykłady z programów zachęt INAIL

Ten dokument konsultacyjny analizuje częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w sektorze budowlanym w UE, w szczególności we Włoszech, oraz zadania narażające pracowników na zagrożenia, takie jak ręczne podnoszenia ciężarów i niewygodne pozycje ciała. W...

Wyświetl dodatkowe informacje
ppt2-campaign (1).jpg
09/12/2020 Rodzaj: Prezentacje

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: dane statystyczne

Ta prezentacja przedstawia przegląd częstości występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ich wpływu i czynników Jej podstawą są następujące sprawozdania: Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą: częstość występowania, koszty i dane demograficzne w Unii...

Wyświetl dodatkowe informacje
85706-0.jpg
09/12/2020 Rodzaj: Arkusze informacyjne 4 strony

Wspieranie zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy

Broszura ta wprowadza ogólnoeuropejską kampanię informacyjną Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” dotyczącą zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są najczęstszym związanym z pracą problemem w UE...

Wyświetl dodatkowe informacje
87498-0.jpg
07/12/2020 Rodzaj: Raporty 13 strony

Streszczenie – Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej: czynniki ryzyka dla...

W niniejszym raporcie analizowana jest częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz związanych z nimi fizycznych, psychospołecznych, indywidualnych i organizacyjnych czynników ryzyka w trzech określonych grupach pracowników: kobiet, migrantów i osób LGBTI...

Wyświetl dodatkowe informacje
87599-0.jpg
07/12/2020 Rodzaj: Raporty 170 strony

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej: czynniki ryzyka dla kobiet, migrantów...

W niniejszym raporcie analizowana jest częstość występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz związanych z nimi fizycznych, psychospołecznych, indywidualnych i organizacyjnych czynników ryzyka w trzech określonych grupach pracowników: kobiet, migrantów i osób LGBTI...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5