You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (64)

MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_executive_summary.pdf.jpeg
17/11/2021 Rodzaj: Raporty 9 strony

Sprawozdanie podsumowujące – Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego: powiązanie z psychospołecznymi czynnikami ryzyka w...

Wysiłki na rzecz zmniejszenia ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy koncentrowały się dotychczas na fizycznych czynnikach pracy. Istotne znaczenie ma jednak związek między zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego a czynnikami psychospołecznymi, takimi...

Wyświetl dodatkowe informacje
MSDs_association_pshychosocial_risks_factors_at_work_report.pdf.jpeg
17/11/2021 Rodzaj: Raporty 77 strony

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego: powiązanie z psychospołecznymi czynnikami ryzyka w miejscu pracy

Wysiłki na rzecz zmniejszenia ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy koncentrowały się dotychczas na fizycznych czynnikach pracy. Istotne znaczenie ma jednak związek między zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego a czynnikami psychospołecznymi, takimi...

Wyświetl dodatkowe informacje
Mainstreaming_MSDs_into_education_summary.pdf.jpeg
04/11/2021 Rodzaj: Raporty 13 strony

Sprawozdanie podsumowujące – Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i młodzieży: rozpowszechnienie, czynniki...

Przeprowadzono wiele badań dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ale większość raportów koncentruje się na osobach dorosłych. Ten przegląd zakresu koncentruje się na badaniach dzieci i młodzieży — zarówno przed wejściem na rynek pracy, jak i po nim. Ponieważ wiele...

Wyświetl dodatkowe informacje
Mainstreaming_MSDs_into_education_report.pdf.jpeg
04/11/2021 Rodzaj: Raporty 95 strony

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i młodzieży: rozpowszechnienie, czynniki ryzyka, środki zapobiegawcze

Przeprowadzono wiele badań dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ale większość raportów koncentruje się na osobach dorosłych. Ten przegląd zakresu koncentruje się na badaniach dzieci i młodzieży — zarówno przed wejściem na rynek pracy, jak i po nim. Ponieważ wiele...

Wyświetl dodatkowe informacje
TW_health_risks_COVID_19_pandemic_context_field_evidence_policy_implications_report-1.jpg
22/10/2021 Rodzaj: Raporty 102 strony

Telepraca i zagrożenia dla zdrowia w kontekście pandemii COVID-19: faktyczne dane i skutki w zakresie polityki

Telepraca umożliwiła przedsiębiorstwom rozwój i przetrwanie w pandemii COVID-19, lecz jednocześnie naraziła pracowników na większe ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i problemów ze zdrowiem psychicznym. W niniejszym sprawozdaniu dokonano przeglądu kwestii BHP...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5