You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (45)

87939-0.jpg
07/04/2021 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 14 strony

Ergonomia partycypacyjna a zapobieganie schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy

Niniejszy dokument konsultacyjny zawiera wprowadzenie do partycypacyjnych podejść do ergonomii i analizuje ich skuteczność w zapobieganiu schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą. Interwencje z zakresu ergonomii partycypacyjnej angażują ludzi wykonujących...

Wyświetl dodatkowe informacje
87911-0.jpg
10/03/2021 Rodzaj: Raporty 138 strony

Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego – porady dotyczące dobrych praktyk

W raporcie dogłębnie przedstawiono pracę z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego i wyjaśniono korzyści z umożliwiania osobom z przewlekłymi schorzeniami pozostania w pracy. Podkreślono w nim znaczenie projektowania inkluzywnych miejsc pracy i określono uznane...

Wyświetl dodatkowe informacje
87963-0.jpg
10/03/2021 Rodzaj: Raporty 10 strony

Streszczenie – Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego – porady dotyczące dobrych praktyk

W raporcie dogłębnie przedstawiono pracę z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego i wyjaśniono korzyści z umożliwiania osobom z przewlekłymi schorzeniami pozostania w pracy. Podkreślono w nim znaczenie projektowania inkluzywnych miejsc pracy i określono uznane...

Wyświetl dodatkowe informacje
ppt2-campaign (1)_0.jpg
08/03/2021 Rodzaj: Prezentacje

Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego

Niniejsza prezentacja zawiera przegląd kroków, jakie mogą podjąć pracodawcy w celu wsparcia pracowników z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, aby mogli oni opanować swoją chorobę i nadal pracować. Jej podstawą są następujące sprawozdania: Praca z...

Wyświetl dodatkowe informacje
86909-0.jpg
05/03/2021 Rodzaj: Arkusze informacyjne 4 strony

Praca z przewlekłymi chorobami reumatycznymi i układu mięśniowo-szkieletowego

Ta broszura informacyjna zawiera proste objaśnienie przewlekłych chorób reumatycznych i układu mięśniowo-szkieletowego oraz podkreśla, jakie znaczenie ma zapewnienie osobom z takimi chorobami wsparcia w pozostaniu w pracy lub powrocie do niej przez dostosowania w miejscu pracy...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5