You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (33)

ppt2.png
19/10/2020 Rodzaj: Prezentacje

Ocena ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Ocena ryzyka jest podstawą dla skutecznego zarządzania BHP i ma kluczowe znaczenie dla profilaktyki i zarządzania w zakresie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Prezentacja ta sugeruje proste, etapowe podejście do oceny ryzyka, co powinno odpowiadać większości...

Wyświetl dodatkowe informacje
ppt1.png
19/10/2020 Rodzaj: Prezentacje

Wprowadzenie do profilaktyki zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Prezentacja ta stanowi ogólne wprowadzenie do profilaktyki i zarządzania w zakresie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i może być ona uzupełniona o prezentacje lub publikacje dotyczące kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy ­ Dźwigaj z głową 2020-22” . Niniejszą...

Wyświetl dodatkowe informacje
87157-0.jpg
14/10/2020 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 19 strony

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego w sektorze rolnictwa: od identyfikacji ryzyka do przyjęcia środków zapobiegawczych

Praca w rolnictwie wiąże się z wykonywaniem wielu powtarzających się czynności. W szczególności ręczne przemieszczanie i podnoszenie ciężarów może powodować przeciążenie i przyjmowanie niewygodnej pozycji. Praca na wolnym powietrzu i specyfika terenu sprawiają, że projektowanie...

Wyświetl dodatkowe informacje
85704-0.jpg
30/09/2020 Rodzaj: Arkusze informacyjne 8 strony

Mapowanie ciała i zagrożeń w profilaktyce zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Niniejsza broszura informacyjna zawiera przegląd technik mapowania ciała i zagrożeń oraz podkreśla ich znaczenie w identyfikowaniu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą oraz w ich profilaktyce. Wymieniono w niej zasoby potrzebne do przeprowadzenia sesji...

Wyświetl dodatkowe informacje
86779-0.jpg
09/09/2020 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 12 strony

Egzoszkielety pracownicze: urządzenia noszone na ciele zapobiegające związanym z pracą zaburzeniom układu mięśniowo-...

Egzoszkielety – to technologie wspomagające mechanicznie ciało człowieka. Ograniczają obciążania związane z pracą fizyczną, na przykład podnoszeniem ciężarów, i zmniejszają ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Nie zawsze można zapewnić ergonomiczny projekt i układ...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5