You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Najnowsze publikacje

Dostępne publikacje (55)

88947-0.jpg
21/07/2021 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 22 strony

Cyfryzacja pracy: psychospołeczne czynniki ryzyka i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą

Cyfryzacja gospodarki zmieniła charakter pracy poprzez telepracę, pracę za pośrednictwem platform internetowych oraz pracę mobilną opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Po wybuchu pandemii COVID-19 wraz z wprowadzeniem środków ograniczających kontakty...

Wyświetl dodatkowe informacje
88542-0.jpg
21/06/2021 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 18 strony

Powrót do pracy po zwolnieniu chorobowym związanym z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w kontekście zagrożeń...

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są jednym z najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych przez pracowników i są powodem znaczącej części absencji w pracy. W niniejszym artykule analizowany jest wpływ zagrożeń psychospołecznych związany z powrotem do pracy pracowników...

Wyświetl dodatkowe informacje
88940-0.jpg
08/06/2021 Rodzaj: Raporty 91 strony

Długotrwałe przyjmowanie pozycji stojącej: wpływ na zdrowie i porady w zakresie dobrych praktyk

Długotrwałe przyjmowanie tej samej pozycji stojącej stwarza zagrożenia dla zdrowia, powodując m.in. zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i wiele innych dolegliwości. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano częstotliwość występowania zjawiska przyjmowania wymuszonej...

Wyświetl dodatkowe informacje
88546-0.jpg
08/06/2021 Rodzaj: Raporty 9 strony

Streszczenie – Długotrwałe przyjmowanie pozycji stojącej: wpływ na zdrowie i porady w zakresie dobrych praktyk

Długotrwałe przyjmowanie tej samej pozycji stojącej stwarza zagrożenia dla zdrowia, powodując m.in. zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i wiele innych dolegliwości. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano częstotliwość występowania zjawiska przyjmowania wymuszonej...

Wyświetl dodatkowe informacje
88548-0.jpg
08/06/2021 Rodzaj: Raporty 9 strony

Streszczenie – Długotrwałe przyjmowanie statycznej pozycji siedzącej w pracy: wpływ na zdrowie i porady dotyczące dobrych...

Wykonywanie wielu zawodów wymusza długie okresy przyjmowania statycznej pozycji siedzącej, która w połączeniu z siedzącym trybem życia skutkuje złym stanem zdrowia. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano kwestie związane z długotrwałą pozycją siedzącą w pracy, m.in. zawody i...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5