You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (24)

2022-03-02_11h29_04.png
27/05/2021 Rodzaj: Prezentacje

W ruchu – Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i unikanie długotrwałego siedzenia statycznego w pracy

W niniejszej prezentacji podkreślono zagrożenia związane z długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej w miejscu pracy – bóle mięśniowo-szkieletowe, choroby krążenia i nowotwory to tylko niektóre problemy związane z tym zjawiskiem. Dokument wymienia osoby najbardziej zagrożone...

Wyświetl dodatkowe informacje
2022-03-23_09h31_52.png
10/03/2021 Rodzaj: Raporty 10 strony

Streszczenie – Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego – porady dotyczące dobrych praktyk

W raporcie dogłębnie przedstawiono pracę z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego i wyjaśniono korzyści z umożliwiania osobom z przewlekłymi schorzeniami pozostania w pracy. Podkreślono w nim znaczenie projektowania inkluzywnych miejsc pracy i określono uznane...

Wyświetl dodatkowe informacje
ppt2-campaign_1.jpg
08/03/2021 Rodzaj: Prezentacje

Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego

Niniejsza prezentacja zawiera przegląd kroków, jakie mogą podjąć pracodawcy w celu wsparcia pracowników z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, aby mogli oni opanować swoją chorobę i nadal pracować. Jej podstawą są następujące sprawozdania: Praca z...

Wyświetl dodatkowe informacje
Working with chronic musculoskeletal disorders.PNG
05/03/2021 Rodzaj: Arkusze informacyjne 4 strony

Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego

Ta broszura informacyjna zawiera proste objaśnienie przewlekłych chorób reumatycznych i układu mięśniowo-szkieletowego oraz podkreśla, jakie znaczenie ma zapewnienie osobom z takimi chorobami wsparcia w pozostaniu w pracy lub powrocie do niej przez dostosowania w miejscu pracy...

Wyświetl dodatkowe informacje
Work-related Musculoskeletal Disorders statistics.PNG
09/12/2020 Rodzaj: Prezentacje

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: dane statystyczne

Ta prezentacja przedstawia przegląd częstości występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ich wpływu i czynników Jej podstawą są następujące sprawozdania: Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą: częstość występowania, koszty i dane demograficzne w Unii...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5