You are here

Publikacje

Na stronie internetowej EU-OSHA znajduje się mnóstwo informacji o zagadnieniach poruszonych w obecnej kampanii oraz o tym, dlaczego i jak należy sobie z nimi radzić.

Publikacje obejmują broszury informacyjne o kampanii i jej różnych zagadnieniach, jak również podsumowania seminariów i warsztatów i kompleksowe sprawozdania z badań (np. na temat skali problemu i związanych z nim kosztów, a także polityki i praktyki w zakresie zapobiegania zagrożeniom). Studia przypadku obejmują prawdziwe przykłady, jak zakłady zarządzają kwestiami BHP, a także wskazówki dotyczące praktycznego zastosowania środków zapobiegawczych.

Dostępne publikacje (27)

ppt2-campaign.jpg
16/08/2022 Rodzaj: Prezentacje

Czynniki psychospołeczne w zapobieganiu zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą

Chociaż to zwykle fizyczne czynniki wpływają na ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą, czynniki psychospołeczne w miejscu pracy mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju i zaostrzenia tego typu dolegliwości. W niniejszej prezentacji Power...

Wyświetl dodatkowe informacje
Teleworking_info_sheet.jpg
15/02/2022 Rodzaj: Arkusze informacyjne 4 strony

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego podczas telepracy

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rosnącą tendencję w zakresie telepracy. Praca z domu ma pewne zalety, takie jak oszczędzanie czasu na dojazdach. Wiąże się to jednak również z częstszym przebywaniem w pozycji siedzącej, izolacją społeczną od współpracowników i trudnościami w...

Wyświetl dodatkowe informacje
2022-03-02_11h29_04.png
27/05/2021 Rodzaj: Prezentacje

W ruchu – Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i unikanie długotrwałego siedzenia statycznego w pracy

W niniejszej prezentacji podkreślono zagrożenia związane z długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej w miejscu pracy – bóle mięśniowo-szkieletowe, choroby krążenia i nowotwory to tylko niektóre problemy związane z tym zjawiskiem. Dokument wymienia osoby najbardziej zagrożone...

Wyświetl dodatkowe informacje
2022-03-23_09h31_52.png
10/03/2021 Rodzaj: Raporty 10 strony

Streszczenie – Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego – porady dotyczące dobrych praktyk

W raporcie dogłębnie przedstawiono pracę z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego i wyjaśniono korzyści z umożliwiania osobom z przewlekłymi schorzeniami pozostania w pracy. Podkreślono w nim znaczenie projektowania inkluzywnych miejsc pracy i określono uznane...

Wyświetl dodatkowe informacje
ppt2-campaign_1.jpg
08/03/2021 Rodzaj: Prezentacje

Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego

Niniejsza prezentacja zawiera przegląd kroków, jakie mogą podjąć pracodawcy w celu wsparcia pracowników z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego, aby mogli oni opanować swoją chorobę i nadal pracować. Jej podstawą są następujące sprawozdania: Praca z...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5