You are here

Zostań partnerem medialnym kampanii

Reputacja

Podnieś reputację swojej organizacji medialnej w rozległej społeczności specjalistów ds. BHP. Dzięki publikacji można zdobyć uznanie jako jeden z oficjalnych partnerów medialnych kampanii EU-OSHA oraz jako organizacja zaangażowana na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tworzenie sieci kontaktów

Możliwe jest dotarcie do sieci i zainteresowanych stron EU-OSHA w Europie i na całym świecie, nawiązywanie kontaktów z ekspertami w dziedzinie BHP oraz dzielenie się doświadczeniami z partnerami.

Widoczność

Znak logo i opis publikacji zostaną umieszczone w sekcji partnerów medialnych na tej stronie. Przyznany zostanie szybki dostęp do materiałów prasowych i będziemy promować artykuły w internecie i w mediach społecznościowych.

Nasi partnerzy medialni współpracują z nami w zakresie zwiększania świadomości na temat kwestii poruszanych w ramach kampanii, korzystając z różnych kanałów w celu promowania i reklamowania kampanii. Nasi partnerzy medialni to ekskluzywne grono dziennikarzy i redaktorów naczelnych z całej Europy zainteresowanych promowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Partnerami kampanii mogą zostać wyłącznie te media lub tytuły, które są skłonne i zdolne do istotnego zaangażowania się w kampanię.

Dodatkowe informacje na temat korzyści związanych z uzyskaniem statusu partnera medialnego oraz procedury składania wniosku w tym zakresie można uzyskać, zapoznając się z ofertą partnerstwa medialnego w ramach kampanii (wyłącznie w języku angielskim).

Zostań partnerem medialnym kampanii

 lub przewiń w dół i uzyskaj więcej informacji.

Mario Stigliano

Mario Stigliano, Safety Focus (Włochy)

 

„Partnerstwo z EU-OSHA stanowi element rozwoju i motywacji dla naszego magazynu, co przekłada się na większą liczbę warsztatów organizowanych na szczeblu krajowym w celu stworzenia zdrowych i bezpiecznych środowisk pracy. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować to partnerstwo.”

 
Otmar Pichler

Otmar Pichler, Gesunde Arbeit (Austria)

 

„Jako partner medialny Gesunde Arbeit korzysta z szerokiej gamy treści i możliwości rozwijania sieci kontaktów udostępnionych przez EU-OSHA. Współpraca z EU-OSHA oznacza realizację kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, a także umożliwia zakończenie naszej misji: podnoszenie świadomości bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz tworzenie zdrowych miejsc pracy dla wszystkich”.

 
James Twigg

James Twigg, ppe.org (Wielka Brytania)

 

„Nasze partnerstwo medialne z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oznacza, że istnieje możliwość wspierania agencji w promowaniu kultury zapobiegania występowaniu ryzyka w europejskich miejscach pracy, a także umożliwia śledzenie najnowszych osiągnięć w dziedzinie BHP i uzyskanie dostępu do zespołu ekspertów w agencji”.

 

Zalecane materiały