You are here

Krajowe punkty centralne

Sieć krajowych punktów centralnych EU-OSHA odgrywa kluczową rolę w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Punkty centralne, które zazwyczaj są wiodącymi organizacjami BHP w danym kraju, są powoływane przez tamtejsze władze do pełnienia funkcji oficjalnego przedstawiciela EU-OSHA. Koordynują one kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na poziomie krajowym.

Punkty centralne organizują szeroki zakres działań w ramach kampanii, a w ujęciu ogólnym wnoszą również ogromny wkład w programy pracy Agencji. Wspierają one inicjatywy EU-OSHA, przekazując dane i informacje zwrotne, oraz wykorzystują swoje sieci w celu zaangażowania rządów oraz przedstawicieli pracowników i pracodawców.

Jeśli chcesz skontaktować się z krajowym punktem centralnym, kliknij tutaj.