You are here

Analizy przykładów

W naszych studiach przypadku opisano inicjatywy w zakresie polityki oraz przykłady dobrych praktyk w miejscu zatrudnienia dotyczących zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i zarządzania nimi.

Zagadnienia obejmują: praktyczne zastosowanie środków zapobiegawczych w różnych sektorach i różnych rodzajach pracy; zwalczanie przewlekłych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego; profilaktykę związaną z pracą w pozycji siedzącej; zarządzanie zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w kontekście coraz bardziej zróżnicowanej siły roboczej oraz ścisłe powiązanie między zagrożeniami psychospołecznymi a zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Dostępne studia przypadków (18)

86005-0.jpg
27/07/2020 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Udogodnienia i zmiany zadań w celu umożliwienia pracownikowi sektora ICT poradzenia sobie z osteoartrozą kolana

Pracownik sektora ICT ze stwierdzoną osteoartrozą kolana mógł pozostać w pracy dzięki prostym dostosowaniom. Przedsiębiorstwo, dla którego pracuje, mogło zatem zatrzymać pracownika z odpowiednimi umiejętnościami, który może szkolić innych. W studium przypadku podkreśla się...

Wyświetl dodatkowe informacje
86018-0.jpg
27/07/2020 Rodzaj: Studia przypadku 4 strony

Rozciąganie w miejscu zatrudnienia wraz z innymi udogodnieniami, których celem jest umożliwienie szybkiego powrotu do pracy...

W niniejszym studium przypadku przedstawia się skuteczny powrót do pracy kierowniczki projektu po roku nieobecności spowodowanej zespołem mięśnia gruszkowatego, który wywołuje ból związany z m.in. długotrwałym siedzeniem. Kontakt i wsparcie ze strony przełożonego i...

Wyświetl dodatkowe informacje
86016-0.jpg
27/07/2020 Rodzaj: Studia przypadku 4 strony

Wczesna interwencja i udogodnienia w przypadku dolegliwości górnych kończyn – badanie i wprowadzenie danych

W niniejszym studium przypadku podkreśla się istotę interdyscyplinarnego podejścia do zwalczania chorób układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu zatrudnienia. Naukowczyni cierpiąca z powodu obolałych nadgarstków oraz uczucia odrętwienia w palcach mogła pozostać w pracy dzięki...

Wyświetl dodatkowe informacje
86011-0.jpg
27/07/2020 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Wprowadzenie zmian zakresu obowiązków dla podolog z dolegliwościami szyjnymi

Lekarz podolog, będąca w wieku czterdziestu kilku lat, pracowała przez osiem lat odczuwając dolegliwości związane z szyją. Ze względu na charakter pracy, dolegliwości nasiliły się w wyniku przyjmowania niewygodnych pozycji i poddawania pacjentów badaniom manualnych. W niniejszym...

Wyświetl dodatkowe informacje
86007-0.jpg
27/07/2020 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Udogodnienia i samodzielne radzenie sobie z osteoporozą przez wykładowczynię uniwersytecką

Po tym, jak sześć lat temu zdiagnozowano u niej osteoporozę – stan, który zazwyczaj pogarsza się z upływem czasu – starsza wykładowczyni dalej pracuje na uniwersytecie w pełnym wymiarze godzin, pełniąc wiele obowiązków. W niniejszym studium przypadku analizuje się kluczową rolę...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5