You are here

Analizy przykładów

W naszych studiach przypadku opisano inicjatywy w zakresie polityki oraz przykłady dobrych praktyk w miejscu zatrudnienia dotyczących zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i zarządzania nimi.

Zagadnienia obejmują: praktyczne zastosowanie środków zapobiegawczych w różnych sektorach i różnych rodzajach pracy; zwalczanie przewlekłych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego; profilaktykę związaną z pracą w pozycji siedzącej; zarządzanie zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w kontekście coraz bardziej zróżnicowanej siły roboczej oraz ścisłe powiązanie między zagrożeniami psychospołecznymi a zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Dostępne studia przypadków (42)

hwc_2020_22_good_practice_booklet.png
12/09/2022 Rodzaj: Studia przypadku 56 strony

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2020-2022

W niniejszej broszurze zaprezentowano przykłady dobrych praktyk, które zostały nagrodzone i wyróżnione w ramach 15. Konkursu Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, nagradzającego skuteczną profilaktykę zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy oraz...

Wyświetl dodatkowe informacje
gpa_case_study_2022_si_02_en.pdf_.png
11/07/2022 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Słowenia: Promowanie bezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego w miejscu pracy w zakładzie ubezpieczeń

Pracownicy słoweńskiego zakładu ubezpieczeń Zavarovalnica Triglav, d.d. wykonują głównie pracę biurową i narażeni są na ryzyko wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego z powodu pracy przy komputerze. Przedsiębiorstwo zastosowało całościowe podejście do kwestii zdrowia...

Wyświetl dodatkowe informacje
gpa_case_study_2022_lt_01_en.pdf_.png
11/07/2022 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Litwa: Zapobieganie urazom układu mięśniowo-szkieletowego w firmie profesjonalnego sprzętu wędkarskiego

Tradycyjne sieci wytwarzane są ręcznie przez pracowników firmy UAB Vonin Lithuania, producenta profesjonalnego sprzętu rybackiego. Taka praca prowadzi do zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Ponieważ nie można jej wykonywać mechanicznie, przeprowadzono analizę pracy, aby...

Wyświetl dodatkowe informacje
gpa_case_study_2022_at_01_en.pdf-p1.jpeg
11/07/2022 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Austria: Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w dużych szpitalach poprzez zaangażowanie personelu i ...

Praca około 600 starszych pracowników personelu pomocniczego w Szpitalu Uniwersyteckim w Wiedniu, największym szpitalu w Austrii, wymaga wysiłku fizycznego. Niezbędne było stworzenie nowego środowiska pracy, dostosowanego do potrzeb starzejącej się siły roboczej. Przy...

Wyświetl dodatkowe informacje
gpa_case_study_2022_de_02_en.pdf-p1.jpeg
11/07/2022 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Niemcy: Promowanie zdrowia mięśniowo-szkieletowego w branży informatycznej poprzez ergonomię

Większość pracowników niemieckiego międzynarodowego przedsiębiorstwa informatycznego SAP SE pracuje przy biurku, przez co jest narażona na problemy ergonomiczne. Firma SAP SE opracowała obszerną bazę wiedzy zawierającą zasoby i wskazówki dotyczące promowania ergonomii i...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5