You are here

Analizy przykładów

W naszych studiach przypadku opisano inicjatywy w zakresie polityki oraz przykłady dobrych praktyk w miejscu zatrudnienia dotyczących zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i zarządzania nimi.

Zagadnienia obejmują: praktyczne zastosowanie środków zapobiegawczych w różnych sektorach i różnych rodzajach pracy; zwalczanie przewlekłych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego; profilaktykę związaną z pracą w pozycji siedzącej; zarządzanie zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w kontekście coraz bardziej zróżnicowanej siły roboczej oraz ścisłe powiązanie między zagrożeniami psychospołecznymi a zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Dostępne studia przypadków (17)

2021-12-02_13h40_03.png
27/07/2020 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Udogodnienia i zmiany zadań w celu umożliwienia pracownikowi sektora ICT poradzenia sobie z osteoartrozą kolana

Pracownik sektora ICT ze stwierdzoną osteoartrozą kolana mógł pozostać w pracy dzięki prostym dostosowaniom. Przedsiębiorstwo, dla którego pracuje, mogło zatem zatrzymać pracownika z odpowiednimi umiejętnościami, który może szkolić innych. W studium przypadku podkreśla się...

Wyświetl dodatkowe informacje
86011-0.jpg
27/07/2020 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Wprowadzenie zmian zakresu obowiązków dla podolog z dolegliwościami szyjnymi

Lekarz podolog, będąca w wieku czterdziestu kilku lat, pracowała przez osiem lat odczuwając dolegliwości związane z szyją. Ze względu na charakter pracy, dolegliwości nasiliły się w wyniku przyjmowania niewygodnych pozycji i poddawania pacjentów badaniom manualnych. W niniejszym...

Wyświetl dodatkowe informacje
86009-0.jpg
27/07/2020 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Powrót do pracy w recepcji po złamaniu kości wskutek osteopenii

Recepcjonistka, która doznała obrażeń w skutek wypadku będącego następstwem osteoartrozy i osteopenii, pomyślnie powróciła do pracy po sześciu miesiącach nieobecności. W niniejszym studium przypadku analizuje się sposób, w jaki uzgodniono i wdrożono plan powrotu do pracy...

Wyświetl dodatkowe informacje
2021-12-02_13h39_10.png
27/07/2020 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Udogodnienia i samodzielne radzenie sobie z osteoporozą przez wykładowczynię uniwersytecką

Po tym, jak sześć lat temu zdiagnozowano u niej osteoporozę – stan, który zazwyczaj pogarsza się z upływem czasu – starsza wykładowczyni dalej pracuje na uniwersytecie w pełnym wymiarze godzin, pełniąc wiele obowiązków. W niniejszym studium przypadku analizuje się kluczową rolę...

Wyświetl dodatkowe informacje
86013-0.jpg
27/07/2020 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Zmiana stanowiska pracy oraz udogodnienia związane z wyposażeniem dla funkcjonariusza policji cierpiącego na wiele...

Praca z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (MSDs) może być bolesna i trudna. W niniejszym studium przypadku analizuje się sposób, w jaki doświadczony funkcjonariusz policji cierpiący na dolegliwości bólowe pleców oraz inne zaburzenia układu mięśniowo-...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5