You are here

Analizy przykładów

Praktyczne kwestie związane ze stosowaniem środków prewencyjnych w miejscu pracy zostały dobrze opisane w licznych analizach przykładów publikowanych przez same przedsiębiorstwa, instytucje i organy publiczne, stowarzyszenia branżowe i związki zawodowe. Wspomniane instytucje zgromadziły takie analizy przykładów i opublikowały je, przy czym różnią się one między sobą, jeżeli chodzi o poziom ich szczegółowości i ich format. Część z nich ma postać historii sukcesu, natomiast inne zawierają szczegółową analizę kwestii związanych z ograniczaniem ryzyka, jak również opis technologicznych i finansowych aspektów odpowiednich rozwiązań praktycznych. W niektórych analizach przykładów zawarto nawet opis cyklu życia substancji (tj. odniesiono się w nich do zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w trakcie całego cyklu ich życia, od surowca do odpadu). Analizy przykładów są publikowane w różnych formatach: od przystępnych, dwustronicowych arkuszy informacyjnych po rozbudowane opisy techniczne. Obecnie coraz częściej publikuje się pomocnicze materiały wideo, a coraz większa liczba publikacji jest dostępna w więcej niż jednej wersji językowej.

Wyświetla 1 – 5 spośród 18
19/10/2018
80657-0.jpg

Niniejsze studium przypadku przedstawia podejście partycypacyjne przyjęte przez firmę farmaceutyczną w Chorwacji w celu zarządzana ryzykiem związanym z pracą z niebezpiecznymi substancjami.

Wykraczająca poza prawodawstwo unijne i krajowe strategia firmy w zakresie BHP obejmuje wzmocnioną...Wyświetl dodatkowe informacje

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
27/06/2018
80641-0.jpg

To studium przypadku dotyczące programu szkoleniowego w Niemczech pokazuje, w jaki sposób szkoły i przedsiębiorstwa mogą pracować wspólnie nad zwiększaniem świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W analizowanym przykładzie z inicjatywy nauczyciela szkoła i...Wyświetl dodatkowe informacje

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
27/06/2018
80313-0.jpg

To studium przypadku dotyczy uniwersyteckiego programu gospodarowania odpadami w Polsce i pokazuje, jak uczelnie mogą współpracować ze sobą nad rozwiązywaniem problemów dotyczących gospodarowania niebezpiecznymi chemikaliami oraz ich utylizacji. W przeanalizowanym przypadku uniwersytecki wydział...Wyświetl dodatkowe informacje

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
27/06/2018
79995-0.jpg

To studium przypadku skupia się na tym, jak Instytut ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zorganizował kampanię „Nie ma czasu do stracenia” (ang. „No Time to Lose”), by pomóc w reagowaniu na problem nowotworów jako choroby zawodowej. Dzięki wsparciu ze strony ponad 220 organizacji i...Wyświetl dodatkowe informacje

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
27/06/2018
79989-0.jpg

To studium przypadku opisuje szczegółowo, w jaki sposób kierownik małej, niezależnej firmy, działającej w ramach franczyzy, podjął działania służące zapobieganiu narażeniu na rakotwórcze opary w miejscu pracy. Przy wsparciu lokalnego ustawowego zakładu ubezpieczeń społecznych kierownik rozpoczął...Wyświetl dodatkowe informacje

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie

Pages