You are here

Analizy przykładów

Praktyczne kwestie związane ze stosowaniem środków prewencyjnych w miejscu pracy zostały dobrze opisane w licznych analizach przykładów publikowanych przez same przedsiębiorstwa, instytucje i organy publiczne, stowarzyszenia branżowe i związki zawodowe. Wspomniane instytucje zgromadziły takie analizy przykładów i opublikowały je, przy czym różnią się one między sobą, jeżeli chodzi o poziom ich szczegółowości i ich format. Część z nich ma postać historii sukcesu, natomiast inne zawierają szczegółową analizę kwestii związanych z ograniczaniem ryzyka, jak również opis technologicznych i finansowych aspektów odpowiednich rozwiązań praktycznych. W niektórych analizach przykładów zawarto nawet opis cyklu życia substancji (tj. odniesiono się w nich do zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w trakcie całego cyklu ich życia, od surowca do odpadu). Analizy przykładów są publikowane w różnych formatach: od przystępnych, dwustronicowych arkuszy informacyjnych po rozbudowane opisy techniczne. Obecnie coraz częściej publikuje się pomocnicze materiały wideo, a coraz większa liczba publikacji jest dostępna w więcej niż jednej wersji językowej.

Wyświetla 1 – 5 spośród 15
17/09/2019
83916-0.jpg

W niniejszej broszurze przedstawiono przykłady nagrodzonych i wyróżnionych dobrych praktyk w zakresie innowacyjnego podejścia organizacji w całej Europie w celu eliminacji lub ograniczenia narażenia pracowników na substancje niebezpieczne. Przykłady te wykraczają poza zwykłe...Wyświetl dodatkowe informacje

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
19/10/2018
80657-0.jpg

Niniejsze studium przypadku przedstawia podejście partycypacyjne przyjęte przez firmę farmaceutyczną w Chorwacji w celu zarządzana ryzykiem związanym z pracą z niebezpiecznymi substancjami.

Wykraczająca poza prawodawstwo unijne i krajowe strategia firmy w zakresie BHP obejmuje wzmocnioną...Wyświetl dodatkowe informacje

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
03/09/2018
80384-0.jpg

W ramach tego studium przypadku rozpatrzono przykład dobrych praktyk stosowanych przez hiszpańską firmę z przemysłu obuwniczego. Przykład ten pokazuje, w jaki sposób zastąpienie niebezpiecznych substancji mniej niebezpiecznymi substancjami może istotnie poprawić bezpieczeństwo i stan zdrowia...Wyświetl dodatkowe informacje

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
27/06/2018
79989-0.jpg

To studium przypadku opisuje szczegółowo, w jaki sposób kierownik małej, niezależnej firmy, działającej w ramach franczyzy, podjął działania służące zapobieganiu narażeniu na rakotwórcze opary w miejscu pracy. Przy wsparciu lokalnego ustawowego zakładu ubezpieczeń społecznych kierownik rozpoczął...Wyświetl dodatkowe informacje

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
18/06/2018
79942-0.jpg

Węgierska firma produkująca środki ochrony roślin, której dotyczy to studium przypadku, uznała, że kluczowym składnikiem bezpiecznego funkcjonowania zakładu jest skuteczna konserwacja urządzeń. Wdrożono nowe, wydajniejsze systemy zarządzania konserwacją, w tym regularne monitorowanie urządzeń...Wyświetl dodatkowe informacje

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie

Pages