You are here

Analizy przykładów

W naszych studiach przypadku opisano inicjatywy w zakresie polityki oraz przykłady dobrych praktyk w miejscu zatrudnienia dotyczących zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i zarządzania nimi.

Zagadnienia obejmują: praktyczne zastosowanie środków zapobiegawczych w różnych sektorach i różnych rodzajach pracy; zwalczanie przewlekłych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego; profilaktykę związaną z pracą w pozycji siedzącej; zarządzanie zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w kontekście coraz bardziej zróżnicowanej siły roboczej oraz ścisłe powiązanie między zagrożeniami psychospołecznymi a zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Dostępne studia przypadków (28)

Case 7_Vineyard.pdf.jpeg
27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Eliminowanie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych u pracowników sektora uprawy winorośli poprzez podejście partycypacyjne...

Praca pracowników zajmujących się uprawą winorośli (produkcją winogron) wiąże się z długimi godzinami powtarzających się ruchów wykonywanych w niewygodnych pozycjach. W małej firmie zajmującej się uprawą winorośli we Francji absencja w sezonie przycinania drzew osiągnęła 50%...

Wyświetl dodatkowe informacje
Case 6_Hotel_.pdf.jpeg
27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 4 strony

Szkolenie pracowników obsługi hotelowej jako koordynatorów ds. profilaktyki w celu współpracy ze współpracownikami w...

Praca osób sprzątających w hotelach, osób odpowiedzialnych za czystość bielizny pościelowej i pracowników gastronomii wiąże się z koniecznością wykonywania niewygodnych ruchów i przyjmowania niewygodnej postawy, podnoszenia i pchania ciężarów, schylania się i wykonywania...

Wyświetl dodatkowe informacje
Case 5_PVC_plant.pdf.jpeg
27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Poprawa wyposażenia poprzez zaangażowanie pracowników w celu zapobiegania ryzyku związanemu z ręcznym przemieszczaniem w...

Pracownicy w zakładach produkcyjnych często muszą podnosić, przenosić i ciągnąć ciężkie ładunki. Wiąże się to z wielokrotnym używaniem tych samych części ciała i naraża pracowników na ryzyko wystąpienia zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (MSD). Niniejsze studium przypadku dotyczy...

Wyświetl dodatkowe informacje
Case 4_TMS_PRO_reduce_MSDs.pdf.jpeg
27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 6 strony

Zastosowanie partycypacyjnego podejścia „TMS PRO” w celu ograniczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w przypadku...

Operatorzy linii pakowania są narażeni na urazy i zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD), ponieważ ich praca wymaga przenoszenia ciężkich ładunków, wykonywania powtarzalnych ruchów i utrzymywania niewygodnej pozycji. W studium przypadku omówiono współpracę organizacji Carsat...

Wyświetl dodatkowe informacje
Case 3_kitchen_workers.pdf.jpeg
27/03/2022 Rodzaj: Studia przypadku 2 strony

Warsztaty z udziałem przygotowujących posiłki kobiet poświęcone możliwościom radzenia sobie z dolegliwościami układu...

Pracownicy kuchni są narażeni na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD), ponieważ zadania związane z przyrządzaniem posiłków wiążą się z koniecznością dźwigania i przenoszenia ciężarów, a także wykonywania niewygodnych i powtarzalnych ruchów. W studium przypadku z...

Wyświetl dodatkowe informacje

Pages

Pages

1 - 5