You are here

Uzyskaj certyfikat uczestnictwa w kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

get your certificate 220x220.jpg

Chcesz wesprzeć realizację kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”? Możesz organizować imprezy i wydarzenia, a nawet przystąpić do realizacji swojej własnej kampanii. Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który przypada w październiku (43. tydzień kalendarzowy) każdego roku, stanowi idealną okazję do zaangażowania się w działania w tym obszarze. W dowód uznania wkładu wniesionego w realizację kampanii uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Celem kampanii jest promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście tematu kampanii oraz zwrócenie uwagi na konieczność współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami – pracodawcami, kierownikami, szefami działów zasobów ludzkich oraz pracownikami i ich przedstawicielami. W kampanii może wziąć udział każdy – każdy, nawet najmniejszy wkład, ma znaczenie.

Dodatkowe informacje na ten temat przedstawiono w pozostałych sekcjach Weź udział na naszej stronie internetowej.

Wypełnij formularz i pobierz swój certyfikat.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Wprowadź znaki przedstawione na obrazku.

W oparciu o przekazane informacje wystawimy imienny certyfikat e-mailowy w języku, w którym wypełniono formularz wniosku.

Proszę pamiętać, że Agencja może się skontaktować i prosić o przekazanie szczegółowych informacji o działaniach w ramach kampanii.