You are here
good practice exchange 1920X595.jpg

Inicjatywa na rzecz wymiany dobrych praktyk

Będąca oficjalnym partnerem kampanii inicjatywa na rzecz wymiany dobrych praktyk to prawdziwie oddolna inicjatywa, która powstała ze względu na gotowość partnerów do prowadzenia ściślejszej współpracy na rzecz poprawy sytuacji w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa w ich organizacjach. Agencja dąży do zapewnienia możliwie jak największego wsparcia na rzecz realizacji tej inicjatywy, którą postrzega jako szansę na utrzymanie istotności swoich kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” w miarę upływ czasu oraz na wprowadzenie rzeczywistych zmian w miejscach pracy. Dlatego też wspierała proces tworzenia specjalnej grupy sterującej w 2012 r., której posiedzenia odbywają się obecnie dwa razy do roku.

Począwszy od 2013 r. będąca partnerem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” inicjatywa na rzecz wymiany dobrych praktyk organizuje wspólnie z EU-OSHA i oficjalnymi partnerami kampanii wydarzenie i uroczystość poświęcone wymianie dobrych praktyk, podczas których zainteresowane strony mogą wymieniać się dobrymi praktykami w dziedzinie BHP oraz omawiać kluczowe wskaźniki skuteczności działania, które mogą wnieść wkład w propagowanie lepszych praktyk w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia. Ponadto każdego roku najbardziej zaangażowani partnerzy kampanii organizują wydarzenia służące wymianie dobrych praktyk w swoich zakładach, zapraszając pozostałych partnerów kampanii do udziału w tych wydarzeniach i do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Od chwili rozpoczęcia jej realizacji pięć lat temu inicjatywa ta przynosi same sukcesy. Skala udziału partnerów kampanii w inicjatywie i ich zaangażowania w jej realizację – która znajdowała odzwierciedlenie w podejmowanych wysiłkach organizacyjnych i w liczbie osób biorących udział w wydarzeniach w całej Europie – była prawdziwie inspirująca. Organizowane imprezy zawsze stanowiły punkt wyjścia dla skłaniających do refleksji dyskusji i dostarczały świeżych pomysłów. 

Dodatkowe zasoby

Wydarzenia

20 Sep 2018

Portugal - Delphi Good Practice Exchange Meeting

September 20, 2018 to September 21, 2018 Portugal

Official campaign partner Delphi Technologies hosts a two-day Good Practice Exchange event at their factory in Seixal, Portugal. The...Learn more

20 Mar 2018

Campaign Partnership Meeting - Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances

March 20, 2018 Belgium

In the run-up to the official launch of the 2018-19 Healthy Workplaces campaign ‘Manage Dangerous Substances’, EU-OSHA organises a European campaign partnership meeting.

...Learn more

Najnowsze wiadomości

2019_014_0282.jpg
26/03/2019
EU-OSHA’s Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances campaign partners and other experts gathered at a 2-day event in Brussels to share knowledge and experiences. In workshops and plenary sessions, participants debated ways of tackling workplace exposure to carcinogens and other dangerous substances. The importance of multidisciplinary efforts in occupational safety and health, effective systems for risk assessment and strong communication at all levels were among the topics covered. The...Wyświetl dodatkowe informacje

Biuletyn

Polityka prywatności