You are here

Napo jest bohaterem serii informacyjnych filmów animowanych o zagadnieniach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Filmy te są doskonałym sposobem rozpowszechniania podstawowych zasad BHP w ciekawy i nieformalny sposób. Żaden film serii nie zawiera wypowiedzi w określonym języku, więc są one zrozumiałe dla każdego.