You are here

Materiały kampanijne

Czujesz inspirację? Chcesz w wyraźny i zrozumiały sposób przekazać określony komunikat? Czy po prostu poszukujesz dodatkowych informacji? W tej sekcji można znaleźć wszystkie elementy niezbędne do wniesienia istotnego wkładu w realizację kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Użytkownik może tu uzyskać dostęp do pełnego spektrum zasobów, uwzględniając przewodnik po kampanii, broszury i plakaty promocyjne, ulotki związane z Konkurami Dobrych Praktyk organizowanymi w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, zestawem narzędzi kampanijnych i szeregiem innych zasobów medialnych powiązanych z tematem kampanii.

campaign-guide-1.jpg
27/11/2017

W przewodniku po kampanii wyjaśniono, dlaczego utrzymywanie substancji niebezpiecznych pod kontrolą w miejscu pracy jest tak istotne. Przedstawiono w nim szereg analiz przykładów i praktycznych rozwiązań oraz wskazano stosowne...Wyświetl dodatkowe informacje

gpa flyer
27/11/2017

Czy Twoja organizacja stosuje innowacyjne podejście do utrzymywania substancji niebezpiecznych pod kontrolą? Czy zainspirowały Cię przykłady dobrych praktyk stosowanych w danym przedsiębiorstwie? Niezależnie od tego, czy chcesz...Wyświetl dodatkowe informacje

campaign-leaflet-1.jpg
27/11/2017

Ulotka dotycząca kampanii zawiera bardzo praktyczne informacje – jest idealna, gdy chcesz wyjaśnić ogółowi społeczeństwa, czego dotyczy kampania. Zawiera przegląd najważniejszych informacji: dlaczego ta kampania jest tak istotna...Wyświetl dodatkowe informacje

ppt-presentation-1.jpg
27/11/2017

Chcesz szybko i przejrzyście przedstawić kampanię swoim kolegom, klientom lub osobom do kontaktu? Nasza prezentacja PowerPoint jest tym, czego szukasz. Slajdy zawierają podsumowanie najważniejszych punktów. Wyjaśniono w nich, dlaczego zapobieganie narażeniu pracowników na substancje...Wyświetl dodatkowe informacje