Praktiske verktøyer og veiledning

For arbeidstakere og arbeidsgivere. For alle arbeidsplasser.

Du vil finne en database med et vell av eksempler på nasjonalt og EU-nivå for å vurdere og håndtere risikofaktorer for muskel- og skjelettlidelser.

Lær ved eksempel

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Aktiv sammen

Hjertelig takk til alle partnerne våre!

Det har vært et vellykket år med kampanjer for å sikre rett belastning og inspirere til sikre og gode arbeidsplasser over hele Europa.

Vi er stolte av våre kampanjepartnere!

Nyheter

Working from home 1.jpeg
02/12/2022 OSH risks! Digital platforms and teleworking during the global pandemic - New language versions... As a consequence of the COVID-19 crisis, millions of workers across Europe and beyond have been required to stay home and work from there, making of...Vis mer
HL_MSD_approach.png
29/11/2022 Participatory approach to reduce work-related musculoskeletal disorders - language versions... Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and lead to high costs to enterprises...Vis mer

Prioriteringsområder

Kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning» er organisert i flere prioriteringsområder, som fremmes ved bruk av spesielle kommunikasjons- og promoteringspakker gjennom hele kampanjeperioden. Hvert område dekker et spesifikt emne relatert til muskel- og skjelettlidelser. En rekke materialer, inkludert rapporter, informasjonsark, infografikker og case-studier, vil bli utgitt hver tredje eller fjerde måned for å opprettholde kampanjens momentum.
Se alle prioriterte områder

Offisielle kampanjepartnere

Introduksjonstekst for offisielle kampanjepartnere

Europeiske og internasjonale bedrifter og organisasjoner, både offentlige og private og fra mange forskjellige sektorer, støtter «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen. De danner et nettverk av ledende offentlige og private organisasjoner som inspirerer og oppmuntrer andre til å sikre en trygg og sikker arbeidsstyrke. Deres engasjement er nødvendig for å sikre at budskapet når frem til alle typer arbeidsplasser i hele EU.

Vis alle partnere