Om emnet

Arbeidstakere eksponeres for farlige stoffer på mange arbeidsplasser i Europa. Slik eksponering er vanligere enn folk flest...
Et uakseptabelt høyt antall arbeidstakere eksponeres for farlige stoffer på arbeidsplasser over hele Europa. Farlige stoffer...
Alle – både arbeidsgivere og arbeidstakere – må være om bord for at HMS-styringen skal bli effektiv. Dette er særlig viktig når...
For å forebygge yrkesulykker, skader og dødsfall som skyldes farlige stoffer på arbeidsplassene i Europa, må man få på plass en...

Siste Twitter-meldinger

Verktøyer og publikasjoner

En rekke verktøy er tilgjengelige for å hjelpe deg med å håndtere risikoene. Bl.a. gjennom ressurser som kan være nyttige for deg:

Prioriteringsområder

I tråd med sine strategiske mål tilbyr Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen informasjon, spesialrådgivning og støtte på følgende prioriteringsområder:

Nyhetsbrev

Personvernerklæring