Prioriteringsområde

Mangfold blant arbeidstakere

Kvinner, eldre arbeidstakere, arbeidsinnvandrere og LHBTI-personer samt andre grupper har større risiko for å lide av muskel- og skjelettlidelser.

Hvordan kan vi øke bevisstheten?

 
diversity-banner-381.png
thank-you-banner-381.png

Aktiv sammen

Hjertelig takk til alle partnerne våre!

Det har vært et vellykket år med kampanjer for å sikre rett belastning og inspirere til sikre og gode arbeidsplasser over hele Europa.

Vi er stolte av våre kampanjepartnere!

Nyheter

OSH_011319_0.jpg

EU-OSHA/David Tijero

27/01/2022 Understanding workplace segregation and how it can affect musculoskeletal health Workers from certain demographics, such as female, migrant and LGBTI, often work in sectors with greater musculoskeletal disorder (MSD)-related risks. This...Vis mer
virtual-mouse-440.jpg
18/01/2022 Grunnen til at en tverrfaglig omsorgsprosess kan være til nytte for personer med multippel sklerose Muskel- og skjelettlidelser påvirker livene til personer med multippel sklerose (MS), inkludert arbeidsevnen deres. Et felles diskusjonspapir fra det...Vis mer

Arrangementer

Prioriteringsområder

Kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning» er organisert i flere prioriteringsområder, som fremmes ved bruk av spesielle kommunikasjons- og promoteringspakker gjennom hele kampanjeperioden. Hvert område dekker et spesifikt emne relatert til muskel- og skjelettlidelser. En rekke materialer, inkludert rapporter, informasjonsark, infografikker og case-studier, vil bli utgitt hver tredje eller fjerde måned for å opprettholde kampanjens momentum.
Se alle prioriterte områder

Offisielle kampanjepartnere

Introduksjonstekst for offisielle kampanjepartnere

Europeiske og internasjonale bedrifter og organisasjoner, både offentlige og private og fra mange forskjellige sektorer, støtter «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen. De danner et nettverk av ledende offentlige og private organisasjoner som inspirerer og oppmuntrer andre til å sikre en trygg og sikker arbeidsstyrke. Deres engasjement er nødvendig for å sikre at budskapet når frem til alle typer arbeidsplasser i hele EU.

Vis alle partnere