Verktøysett for kampanjen 

Gjør et inntrykk på arbeidsplassen din. Mobiliser fellesskapet.

Din trinnvise veiledning til gjennomføring av effektive informasjonskampanjer.

Planlegg din «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanje

tool_banner_381.png
chronic-conditions.png

Prioriteringsområde

Kroniske lidelser

Tidlig intervensjon er avgjørende for å forhindre at muskel- og skjelettlidelser blir kroniske. Finn ut mer om hvordan du kan støtte arbeidstakere med våre praktiske ressurser for å forebygge og håndtere kroniske muskel- og skjelettlidelser.

Hvordan kan du støtte arbeidstakere?

Nyheter

photo-1586017680700-5f480e54a3a3.jpg

Photo by Adam Nieścioruk on Unsplash

22/06/2021 Muskel- og skjelettlidelser og psykososiale risikoer: Hvordan rehabilitering og tilbakevending til... Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser er ikke bare knyttet til fysiske risikoer, men også psykososiale risikofaktorer, herunder manglende jobbsikkerhet...Vis mer
arthritis4.jpg

© EU-OSHA/Emmanuel Biard

17/06/2021 Advice on managing arthritis and rheumatic disorders at work Arthritis and rheumatic disorders can sometimes affect a person’s ability to work, but usually most workers can carry on working with the support of employers...Vis mer

Prioriteringsområder

Kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning» er organisert i flere prioriteringsområder, som fremmes ved bruk av spesielle kommunikasjons- og promoteringspakker gjennom hele kampanjeperioden. Hvert område dekker et spesifikt emne relatert til muskel- og skjelettlidelser. En rekke materialer, inkludert rapporter, informasjonsark, infografikker og case-studier, vil bli utgitt hver tredje eller fjerde måned for å opprettholde kampanjens momentum.
Se alle prioriterte områder

Offisielle kampanjepartnere

Introduksjonstekst for offisielle kampanjepartnere

Europeiske og internasjonale bedrifter og organisasjoner, både offentlige og private og fra mange forskjellige sektorer, støtter «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen. De danner et nettverk av ledende offentlige og private organisasjoner som inspirerer og oppmuntrer andre til å sikre en trygg og sikker arbeidsstyrke. Deres engasjement er nødvendig for å sikre at budskapet når frem til alle typer arbeidsplasser i hele EU.

Vis alle partnere