Prioriteringsområde

Kroniske lidelser

Tidlig intervensjon er avgjørende for å forhindre at muskel- og skjelettlidelser blir kroniske. Finn ut mer om hvordan du kan støtte arbeidstakere med våre praktiske ressurser for å forebygge og håndtere kroniske muskel- og skjelettlidelser.

Hvordan kan du støtte arbeidstakere?

chronic-conditions.png
gpa-banner.png

Vi har nå åpnet for nominasjoner

Prisen for god praksis i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen

EU-OSHA ser etter eksempler på effektive og innovative tilnærminger for å håndtere muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen. Har organisasjonen din noen eksempler du kan dele?

Søk nå!

Nyheter

chronicMSDs_3.jpg

Image by Karolina Grabowska from Pexels

08/04/2021 What are chronic MSDs and how can we manage them at work? As Europe’s workforce ages, the chances of workers having or developing chronic musculoskeletal disorders (MSDs) are increasing. But with the right support,...Vis mer
participatory ergonomics.jpg
08/04/2021 Deltakende ergonomi: Hvordan kan det forbedre de ansattes helse og velvære og forebygge muskel- og... Et nytt diskusjonsnotat ser på nytten med å bruke deltakende ergonomi — at de ansatte deltar i planlegging og kontroll av arbeidsaktiviteter – for å håndtere...Vis mer

Prioriteringsområder

Kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning» er organisert i flere prioriteringsområder, som fremmes ved bruk av spesielle kommunikasjons- og promoteringspakker gjennom hele kampanjeperioden. Hvert område dekker et spesifikt emne relatert til muskel- og skjelettlidelser. En rekke materialer, inkludert rapporter, informasjonsark, infografikker og case-studier, vil bli utgitt hver tredje eller fjerde måned for å opprettholde kampanjens momentum.
Se alle prioriterte områder

Offisielle kampanjepartnere

Introduksjonstekst for offisielle kampanjepartnere

Europeiske og internasjonale bedrifter og organisasjoner, både offentlige og private og fra mange forskjellige sektorer, støtter «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen. De danner et nettverk av ledende offentlige og private organisasjoner som inspirerer og oppmuntrer andre til å sikre en trygg og sikker arbeidsstyrke. Deres engasjement er nødvendig for å sikre at budskapet når frem til alle typer arbeidsplasser i hele EU.

Vis alle partnere