Om oss

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen

Kampanjene våre hjelper oss med å øke bevisstheten om viktige HMS-problemer og sikrer at budskapet vårt når frem til alle arbeidsplasser over hele Europa, uansett størrelse. Kampanjenes suksess avhenger av engasjement og medvirkning fra vårt nettverk av partnere.

Om kampanjen

Healthy Workplaces Campaign
home-img.png

Hva dreier det seg om?

Muskel- og skjelettlidelser

Muskel- og skjelettlidelser er et av de vanligste arbeidsrelaterte helseproblemene i Europa. De forårsaker smerter og ubehag i rygg, nakke, skuldre, øvre og nedre ekstremiteter og kan påvirke en persons arbeidsevne.

Hva dreier det seg om?

Nyheter

body_map220x220.jpg
27/10/2020 Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser – hvordan kropps- og farekartlegging... Kroppskartlegging er en metode for å finne ut hvordan arbeidet kan skade menneskers kropper, mens farekartlegging hjelper med å identifisere helserisikoer på...Vis mer
all-together (1).png

© EU-OSHA

15/10/2020 Time to move: Introducing the new Healthy Workplaces Lighten the Load campaign From bad posture to strained muscles, we are all at risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) at work – which is why effective management and...Vis mer

Prioriteringsområder

Kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning» er organisert i flere prioriteringsområder, som fremmes ved bruk av spesielle kommunikasjons- og promoteringspakker gjennom hele kampanjeperioden. Hvert område dekker et spesifikt emne relatert til muskel- og skjelettlidelser. En rekke materialer, inkludert rapporter, informasjonsark, infografikker og case-studier, vil bli utgitt hver tredje eller fjerde måned for å opprettholde kampanjens momentum.
Se alle prioriterte områder

Offisielle kampanjepartnere

Introduksjonstekst for offisielle kampanjepartnere

Europeiske og internasjonale bedrifter og organisasjoner, både offentlige og private og fra mange forskjellige sektorer, støtter «Et sikkert og godt arbeidsmiljø»-kampanjen. De danner et nettverk av ledende offentlige og private organisasjoner som inspirerer og oppmuntrer andre til å sikre en trygg og sikker arbeidsstyrke. Deres engasjement er nødvendig for å sikre at budskapet når frem til alle typer arbeidsplasser i hele EU.

Vis alle partnere