You are here

Nasjonale kontaktpunkter

EU-OSHAs nettverkt av nasjonale kontaktpunkter er vesentlige for kampanjen for sunne arbeidsplasser. Kontaktpunktene, som vanligvis er de ledende organisasjonene for sikkerhet og helse i landet, blir nominert av myndighetene til å være EU-OSHAs offisielle representant. De koordinerer kampanjen for sunne arbeidsplasser på nasjonalt nivå.

Kontaktpunktene organiserer et stort utvalg av kampanjeaktiviteter og de gir også et stort bidrag til byråets arbeidsprogram generelt sett. De støtter EU-OSHAs initiativer med informasjon og tilbakemelding og bruker nettverkene for å få myndigheter og representanter for arbeidere og arbeidsgivere med på laget.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med ditt nasjonale kontaktpunkt, klikk her.