You are here

EENs HMS-ambassadører

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN), som ledes av Kommisjonen, spiller en nøkkelrolle i EUs strategi for å skape vekst og arbeidsplasser. EEN samler nærmere 600 organisasjoner som tilbyr bedriftsstøtte i 50 land, og hjelper småbedrifter til å benytte seg av de enestående forretningsmulighetene som finnes i EUs felles indre marked.

Siden 2009 har EEN samarbeidet med EU-OSHA for å øke bevisstheten om HMS blant små og mellomstore bedrifter og mikrobedrifter. For å utføre denne oppgaven nominerer EEN ambassadører for HMS på landsnivå.

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen er en viktig del av samarbeidet mellom arbeidsmiljøorganet og EEN, og ambassadørene for HMS jobber aktivt med fremme dette samarbeidet.