You are here

Case-studier

Våre case-studier beskriver policytiltak og eksempler på god praksis på arbeidsplassen relatert til forebygging og håndtering av muskel- og skjelettplager.

Emnene inkluderer implementering av forebyggingstiltak i ulike sektorer og for forskjellige typer jobber; håndtering av kroniske muskel- og skjelettplager; forebygging av muskel- og skjelettplager i forbindelse med stillesittende arbeid; utfordringer knyttet til håndtering av muskel- og skjelettplager i sammenheng med en stadig mer mangfoldig arbeidsstyrke; og den nære sammenhengen mellom psykososiale risikoer og muskel- og skjelettplager.

Siste publikasjoner

Tilgjengelige case-studier (28)

Case 7_Vineyard.pdf.jpeg
27/03/2022 Type: Case-studier 3 sider

Redusere muskel- og skjelettlidelser blant arbeidstakere innen vindyrking med en deltakende tilnærming som omfatter...

Arbeidet til arbeidstakere innen vindyrking (drueproduksjon) innebærer lange timer med repeterende bevegelser i ubekvemme stillinger. I en liten vindyrkingsbedrift i Frankrike nådde fravær et 50 prosent under sesongen for beskjæring. For å håndtere dette problemet, ba ledelsen...

Vis mer
Case 6_Hotel_.pdf.jpeg
27/03/2022 Type: Case-studier 4 sider

Opplæring av hotellservicearbeidere som forebyggende koordinatorer for å samarbeide med kolleger om forebygging av muskel-...

Arbeidet til renholdere, ansvarlige for lintøy og restaurantpersonale innebærer ubekvemme bevegelser og arbeidsstillinger, løfting og skyving av last, bøying og repeterende armbevegelser. Denne casestudien fremhever hvordan opplæring av en gruppe ansatte i risiko forebygging...

Vis mer
Case 5_PVC_plant.pdf.jpeg
27/03/2022 Type: Case-studier 3 sider

Forbedring av utstyr ved å involvere arbeidstakere i forebygging av risikoer knyttet til manuell håndtering i et PVC-anlegg

Arbeidstakere i produksjonsanlegg må ofte løfte, bære og dra tunge laster. Dette innebærer gjentatt bruk av de samme kroppsdelene, noe som kan føre til muskel- og skjelettlidelser. Denne casestudien tar for seg en intervensjon for å forbedre utstyr og arbeidsforhold ved et stort...

Vis mer
Case 4_TMS_PRO_reduce_MSDs.pdf.jpeg
27/03/2022 Type: Case-studier 6 sider

Bruk av den medvirkningsbaserte metoden «TMS PRO» for å redusere muskel- og skjelettlidelser hos pakkelinjemedarbeidere i...

Pakkelinjemedarbeidere er utsatt for skader og muskel- og skjelettlidelser fordi arbeidet innebærer håndtering av tung last, repetitive bevegelser og ugunstige arbeidsstillinger. Denne casestudien ser nærmere på samarbeidet mellom HMS-organisasjonen Carsat og fabrikkens ledelse...

Vis mer
Case 3_kitchen_workers.pdf.jpeg
27/03/2022 Type: Case-studier 2 sider

Medvirkningsbaserte seminarer med kvinnelige kjøkkenmedarbeidere for å finne løsninger på muskel- og skjelettlidelser

Kjøkkenmedarbeidere er utsatt for muskel- og skjelettlidelser fordi matlaging innebærer løfting og bæring i tillegg til uhensiktsmessige og repetitive bevegelser. Denne casestudien fra Finland ser nærmere på hvordan medvirkningsbaserte seminarer for kjøkkenmedarbeidere kan...

Vis mer

Pages

Pages

1 - 5