You are here
good practice exchange 1920X595.jpg

Utveksling av god HMS-praksis

Partnerarrangementet ”Utveksling av god HMS-praksis” er et ekte grasrotinitiativ som er kommet i stand som følge av kampanjepartnernes ønske om å styrke samarbeidet for å oppnå bedre HMS-resultater i egen organisasjon. Arbeidsmiljøorganet støtter med glede dette initiativet, som det ser som en mulighet til å gjøre Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene bærekraftige over tid og skape reelle endringer på arbeidsplassene. Arbeidsmiljøorganet bidro derfor til at det i 2012 ble nedsatt en egen styringsgruppe, som nå møtes minst to ganger i året.

Hvert annet år siden 2013 har EU-OSHA og de offisielle kampanjepartnerne i Et sikkert og godt arbeidsliv-kampanjen sammen organisert arrangementet ”Utveksling av god HMS-praksis” for å utveksle god HMS-praksis og drøfte viktige resultatindikatorer som kan bidra til å fremme bedre HMS-praksis. I tillegg har enkelte svært engasjerte kampanjepartnere hvert år vært vertskap for ”Utveksling av god HMS-praksis”-arrangementer i sine lokaler og invitert de andre kampanjepartnerne til å komme og drøfte sine erfaringer.

Initiativet har siden starten for over fem år siden bare blitt sterkere og sterkere. Kampanjepartnernes engasjement og forpliktelser har vært en inspirasjon – de har vært vertskap for, arrangert og deltatt på arrangementer over hele Europa. Disse arrangementene bidrar alltid til tankevekkende debatter og nye ideer. 

Tilleggsressurser

Arrangementer

20 Sep 2018

Portugal - Delphi Good Practice Exchange Meeting

September 20, 2018 to September 21, 2018 Portugal

Official campaign partner Delphi Technologies hosts a two-day Good Practice Exchange event at their factory in Seixal, Portugal. The...Learn more

20 Mar 2018

Campaign Partnership Meeting - Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances

March 20, 2018 Belgium

In the run-up to the official launch of the 2018-19 Healthy Workplaces campaign ‘Manage Dangerous Substances’, EU-OSHA organises a European campaign partnership meeting.

...Learn more

Nyhetsbrev

Personvernerklæring