You are here
OSHwiki

OSHwiki

Uansett om du har ansvar for å håndtere farlige stoffer for første gang eller ønsker å vite mer om et bestemt emne, gir temasidene i OSHwiki deg en oversikt over alt du trenger å vite samt lenker til videre informasjon. Du finner enkelt og greit ut:

  • hva farlige stoffer er, hvor de forekommer og hvordan farer kan identifiseres
  • hvordan arbeidstakere kan bli eksponert for farlige stoffer og virkningene på helsen
  • hvilket regelverk som er på plass for å beskytte arbeidstakere mot farlige stoffer
  • hvordan farlige stoffer kan håndteres gjennom risikovurdering og et hierarki av kontrolltiltak

Anbefalte ressurser for deg