You are here

Presserom

Alt du trenger for å rapportere i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, vil du finne her.

De siste pressemeldingene er tilgjengelige, og du kan i tillegg laste ned en innholdsrik mediepakke. Hvis du lurer på noe eller har et forslag, finner du kontaktopplysninger til EU-OSHAs medieteam her.

Bli mediepartner

Er du interessert i å jobbe med oss for å spre meldingene til kampanjen Sunne Arbeidsplasser Håndterer Farlig Stoffer?

Pressekontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressepakke

Hvis du skriver om Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, kan du laste ned vår pressepakke, hvor du finner pressemeldinger, bilder, en aktivitetskalender og alle viktige fakta og tall.
22/10/2018

Hvert år markerer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og dets partnere Den europeiske arbeidsmiljøuken med bevisstgjøringsarrangementer over hele EU, og til og med utenfor EU. Årets kampanjetema, som står sentralt i alle aktivitetene som pågår i uken 22.–26. oktober, er håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen.

Farlige stoffer finnes på nesten alle arbeidsplasser, og 38 prosent av alle bedrifter i EU rapporterer at de har kjemiske eller biologiske stoffer i form av væsker, røyk eller støv på arbeidsplassen, ifølge EU-OSHAs ESENER-2-undersøkelse . I Den europeiske arbeidsmiljøuken samles denne gang arbeidstakere, ledere og eksperter på helse og sikkerhet...Vis mer
24/09/2018

Den 24.–25. september er  det østerrikske formannskapet i Rådet for Den europeiske union vertskap for en konferanse på høyt nivå,  Kampen mot yrkesrelatert kreft, i Wien. En rekke foredragsholdere og deltakere, herunder politikere, sosiale partnere og eksperter på området, utforsker måter å beskytte arbeidstakerne i Europa mot eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen.

Konferansen gir en oversikt over dagens utfordringer og tar opp de nyeste utviklingene og pågående initiativer. Sakene som tas opp, er alt fra det europeiske perspektiv til enkle tiltak og praktiske løsninger som er gjennomførbare i bedriftene. På seminarer vil deltakerne få mulighet til å diskutere risikobaserte tilnærminger, risikohåndtering og...Vis mer
26/06/2018

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) presenterer den offisielle kampanjen og hvilke mediepartnere som skal delta i den paneuropeiske HMS-kampanjen for 2018–2019 – Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer. Støtten fra disse partnerne er avgjørende for at kampanjen skal lykkes, og kampanjepartnere får tilbake i form av en hel rekke fordeler og muligheter.

EU-OSHA gleder seg over å kunne ønske de offisielle kampanjepartnerne for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–2019 velkommen. Mange tidligere partnere har fornyet sin forpliktelse til å forbedre HMS-arbeidet i Europa, og fortsetter å dra nytte av mulighetene som deltakelsen gir: større synlighet, privilegert tilgang til...Vis mer
24/04/2018

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) har lansert EU-kampanjen for 2018–19, Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer. Lanseringen markerer starten på to år med arrangementer og aktiviteter som skal skaffe oppmerksomhet om problemstillingen og fremme de beste måtene for å håndtere risikoene som farlige stoffer utgjør for arbeidstakerne.

 

 

I motsetning til hva mange tror, synker ikke bruken av farlige stoffer i EU, og behovet for å håndtere risikoene de utgjør, er større enn noen gang. Noen av de vanligste stoffene arbeidstakere blir utsatt for, inneholder kreftframkallende stoffer. Europakommisjonen har nylig foreslått å redusere arbeidstakernes eksponering for fem...Vis mer