You are here

Publikasjoner

Du kan få tilgang til et vell av informasjon om emnet som dekkes av den aktuelle kampanjen – og hvorfor og hvordan vi kan håndtere problemet – via EU-OSHAs nettsted.

Publikasjoner spenner fra informasjonsark om relevante emner til sammendrag av seminarer og arbeidsgrupper og omfattende forskningsrapporter (f.eks. om omfanget av problemet og tilhørende kostnader samt gjeldende retningslinjer og praksis for forebygging). Case-studier gir eksempler fra virkeligheten på hvordan arbeidsplasser håndterer HMS og gir praktiske tips om implementering av forebyggingstiltak.

Siste publikasjoner

86909-0.jpg
05/03/2021 4 sider

Arbeid med kroniske muskel- og skjelettlidelser

Type: Infoark
88947-0.jpg
21/07/2021 22 sider

Digitaliseringen av arbeid: psykososiale risikofaktorer og...

Type: Høringsdokumenter
88542-0.jpg
21/06/2021 18 sider

Tilbakevending til arbeidet etter sykefravær som skyldes...

Type: Høringsdokumenter

Tilgjengelige publikasjoner (44)

88947-0.jpg
21/07/2021 Type: Høringsdokumenter 22 sider

Digitaliseringen av arbeid: psykososiale risikofaktorer og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

Digitaliseringen av økonomien har endret arbeidslivet gjennom hjemmekontor, plattformbasert arbeid og mobilarbeid basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Da koronapandemien startet, begynte stadig flere europeere å jobbe hjemmefra, etter hvert som tiltakene om...

Vis mer
88542-0.jpg
21/06/2021 Type: Høringsdokumenter 18 sider

Tilbakevending til arbeidet etter sykefravær som skyldes muskel- og skjelettlidelser i lys av psykososial risiko på...

Muskel- og skjelettlidelser er et av helseproblemene som oppgis oftest av arbeidstakerne, og står for en betydelig andel av syke fravær et. Denne artikkelen ser nærmere på den psykososiale risiko ved å vende tilbake til arbeidet med en muskel- eller skjelettlidelse. Den...

Vis mer
88940-0.jpg
08/06/2021 Type: Reports 91 sider

Prolonged constrained standing postures: health effects and good practice advice

Prolonged standing in the same position poses health risks, including musculoskeletal disorders (MSDs) and many other ailments. This report explores how common this constrained working posture is in Europe’s workplaces and the jobs and groups of workers most affected. It also...

Vis mer
88546-0.jpg
08/06/2021 Type: Reports 9 sider

Sammendrag – Langvarig stilleståing på arbeidsplassen: Helsekonsekvenser og råd om god praksis

Langvarig ståing i samme stilling utgjør helse risiko er, inkludert muskel- og skjelettlidelser og mange andre plager. Denne rapporten utforsker hvor vanlig denne statiske arbeidsstillingen er på Europas arbeidsplasser og hvilke jobber og arbeidstakergrupper som er mest berørt...

Vis mer
88500-0.jpg
08/06/2021 Type: Reports 109 sider

Prolonged static sitting at work: health effects and good practice advice

Many jobs involve long periods of static sitting, which, combined with a sedentary lifestyle, is linked to ill health. This report examines the issues surrounding prolonged sitting at work, including the jobs and workers most affected, and identifies the health risks posed,...

Vis mer

Pages

Pages

1 - 5