You are here

Publikasjoner

Du kan få tilgang til et vell av informasjon om emnet som dekkes av den aktuelle kampanjen – og hvorfor og hvordan vi kan håndtere problemet – via EU-OSHAs nettsted.

Publikasjoner spenner fra informasjonsark om relevante emner til sammendrag av seminarer og arbeidsgrupper og omfattende forskningsrapporter (f.eks. om omfanget av problemet og tilhørende kostnader samt gjeldende retningslinjer og praksis for forebygging). Case-studier gir eksempler fra virkeligheten på hvordan arbeidsplasser håndterer HMS og gir praktiske tips om implementering av forebyggingstiltak.

Siste publikasjoner

Tilgjengelige publikasjoner (21)

ppt1.png
19/10/2020 Type: Presentasjoner

Introduction to Musculoskeletal Disorders (MSDs) prevention

This presentation provides a general introduction to the prevention and management of musculoskeletal disorders that could be complemented with other presentations or publications in the scope of Campaign 2020-22 Healthy Workplaces Lighten the Load . You may also download this...

Vis mer
87157-0.jpg
14/10/2020 Type: Høringsdokumenter 19 sider

MSD i landbrukssektoren: fra å identifisere risikoen til å sette i verk forebyggende tiltak

Landbruk innebærer mye repeterende arbeid. Spesielt manuell håndtering og løfting kan føre til belastning og ugunstige stillinger. Utendørs arbeid og særegenheter ved terrenget gjør design av landbruksmaskineri vanskelig. Denne diskusjonsartikkelen tar for seg bruk av...

Vis mer
85704-0.jpg
30/09/2020 Type: Infoark 8 sider

Kropps- og farekartlegging ved forebygging av muskel- og skjelettlidelser

Dette informasjonsarket gir en oversikt over teknikker for kropps- og fare kartlegging, og belyser verdien av disse ved identifisering og forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser . Det inneholder en liste over de ressursene du trenger for å kjøre en fare -...

Vis mer
86779-0.jpg
09/09/2020 Type: Høringsdokumenter 12 sider

Eksoskjeletter som arbeidsantrekk: robotdrakter vil forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser på framtidens...

Eksoskjeletter er personlige teknologiske hjelpemidler som påvirker kroppen mekanisk. De kan redusere belastningen ved fysisk arbeid som tunge løft og redusere risiko en for muskel- og skjelettlidelser. Ergonomisk utforming av arbeidsplassen er ikke alltid mulig, for eksempel på...

Vis mer
86111-0.jpg
27/07/2020 Type: Reports 9 sider

Resymé - Analyse av case-studier om personer med kroniske muskel- og skjelettlidelser som fortsetter i arbeidet

Denne rapporten presenterer åtte case-studier om personer med kroniske muskel- og skjelettlidelser som har gjort en vellykket tilbakevending til arbeid et etter en sykmelding eller som forsetter å fungere i arbeidet til tross for sykdom. Studiene har som formål å undersøke...

Vis mer

Pages

Pages

1 - 5