You are here

Publikasjoner

Du kan få tilgang til et vell av informasjon om emnet som dekkes av den aktuelle kampanjen – og hvorfor og hvordan vi kan håndtere problemet – via EU-OSHAs nettsted.

Publikasjoner spenner fra informasjonsark om relevante emner til sammendrag av seminarer og arbeidsgrupper og omfattende forskningsrapporter (f.eks. om omfanget av problemet og tilhørende kostnader samt gjeldende retningslinjer og praksis for forebygging). Case-studier gir eksempler fra virkeligheten på hvordan arbeidsplasser håndterer HMS og gir praktiske tips om implementering av forebyggingstiltak.

Siste publikasjoner

Tilgjengelige publikasjoner (18)

86111-0.jpg
27/07/2020 Type: Reports 9 sider

Resymé - Analyse av case-studier om personer med kroniske muskel- og skjelettlidelser som fortsetter i arbeidet

Denne rapporten presenterer åtte case-studier om personer med kroniske muskel- og skjelettlidelser som har gjort en vellykket tilbakevending til arbeidet etter en sykmelding eller som forsetter å fungere i arbeidet til tross for sykdom. Studiene har som formål å undersøke...

Vis mer
85999-0.jpg
27/07/2020 Type: Reports 74 sider

Analyse av case-studier om personer med kroniske muskel- og skjelettlidelser som fortsetter i arbeidet

Denne rapporten presenterer åtte case-studier om personer med kroniske muskel- og skjelettlidelser som har gjort en vellykket tilbakevending til arbeidet etter en sykmelding eller som forsetter å fungere i arbeidet til tross for sykdom. Studiene har som formål å undersøke...

Vis mer
85710-0.jpg
21/06/2020 Type: Høringsdokumenter 23 sider

Muskel- og skjelettlidelser i helsevesenet

En økende omsorgsbelastning, rekrutteringsvansker og en aldrende arbeidsstokk betyr at muskel- og skjelettlidelser sannsynligvis blir en stadig vanskeligere sikkerhetsmessig og helsemessig utfordring i helsevesenet. Dette diskusjonsnotatet gjennomgår litteraturen om muskel- og...

Vis mer
85700-0.jpg
05/06/2020 Type: Reports 51 sider

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: fra forskning til praksis. Hva kan vi lære?

Til tross for mange initiativer som er rettet mot forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser, er forekomsten fortsatt høy i hele EU. Denne rapporten oppsummerer funnene fra et omfattende prosjekt som tar sikte på å utforske årsakene til dette og identifisere...

Vis mer
85662-0.jpg
05/06/2020 Type: Reports 10 sider

Resymé - Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: fra forskning til praksis. Hva kan vi lære?

Til tross for mange initiativer som er rettet mot forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser, er forekomsten fortsatt høy i hele EU. Denne rapporten oppsummerer funnene fra et omfattende prosjekt som tar sikte på å utforske årsakene til dette og identifisere...

Vis mer

Pages

Pages

1 - 5