You are here

Publikasjoner

EU-OSHAs nettsted gir deg tilgang til over hundre publikasjoner om farlige stoffer – alt fra faktaark om grunnleggende emner til omfattende rapporter (f.eks. om reproduksjonstoksiske og kreftframkallende stoffer) og artikler i oppslagsverket OSHwiki, som du finner under ”Farlige stoffer”.

I løpet av Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–2019 om farlige stoffer vil mange av disse publikasjonene bli oppdatert og endret, og nye publikasjoner og nye formater vil bli lagt til.

Kampanjens faktaark forteller brukeren hvilke tiltak som er grunnleggende og hvilke som bør prioriteres ved håndtering av farlige stoffer. Infografikk brukes til å gjøre de viktigste faktaene og tallene levende. Oppdaterte og nye OSHwiki-artikler utvider og forbedrer OSHwiki-sidene om farlige stoffer.

Viser 1 - @begrens fra 171t

Tilgjengelige publikasjoner

22/02/2018
79867-0.jpg

Dette infoarket gir en oversikt over den rettslige rammen for farlige stoffer på arbeidsplassen i Den europeiske union, med fokus på tre europeiske direktiver: Arbeidsmiljødirektivet (rammedirektivet), direktivet om kjemiske agenser og direktivet om kreftframkallende og arvestoffskadelige...Vis mer

PDF Infoark Last ned i
22/02/2018
79909-0.jpg

Den beste måten å redusere risikoen på, er å fjerne eller erstatte farlige stoffer, og en fullstendig risikovurdering er et viktig trinn i denne prosessen.

Dette infoarket skisserer flere grunnleggende prinsipper, praktiske tips, god praksis, risikovurderingsverktøy og -metoder og nyttige...Vis mer

PDF Infoark Last ned i

Andre relevante publikasjoner på Engelsk

17/01/2019
81579-0.jpg

Denne sammendragsrapporten presenterer grunnlaget for en datadrevet metode som er utviklet for å vurdere eksponeringen for farlige stoffer på arbeidsplassene i EU og utgjøre et utgangspunkt for å overvåke trender og utviklinger når det gjelder eksponering og bruk....Vis mer

PDF Reports Last ned i
03/10/2018
80432-0.jpg

Dette infoarket gir en oversikt over hvordan man kan håndtere produserte nanomaterialer på arbeidsplassen. Disse materialene, som inneholder svært små partikler, kan være giftige.

Infoarket inneholder detaljer om relevant EU-regelverk, ser på nanomaterialers...Vis mer

PDF Infoark Last ned i
03/10/2018
80434-0.jpg

Dette infoarket gir råd om verktøyene og veiledningen som finnes for å hjelpe partene i arbeidslivet med å håndtere risikoen som farlige stoffer på arbeidsplassen utgjør. Bruk av verktøy og veiledning som allerede er tilgjengelig, kan være tidsbesparende samtidig som de angir...Vis mer

PDF Infoark Last ned i

Pages