You are here

Publikasjoner

Du kan få tilgang til et vell av informasjon om emnet som dekkes av den aktuelle kampanjen – og hvorfor og hvordan vi kan håndtere problemet – via EU-OSHAs nettsted.

Publikasjoner spenner fra informasjonsark om relevante emner til sammendrag av seminarer og arbeidsgrupper og omfattende forskningsrapporter (f.eks. om omfanget av problemet og tilhørende kostnader samt gjeldende retningslinjer og praksis for forebygging). Case-studier gir eksempler fra virkeligheten på hvordan arbeidsplasser håndterer HMS og gir praktiske tips om implementering av forebyggingstiltak.

Tilgjengelige publikasjoner (13)

85485-0.jpg
19/05/2020 Type: Reports 53 sider

Retningslinjer og praksis for forebygging. Tilnærminger for å håndtere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

Som en del av Det europeiske arbeidsmiljøorganets prosjekt «Gjennomgang av forskning, retningslinjer og praksis for forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser» gjennomførte prosjektgruppen en omfattende analyse av eksisterende retningslinjer for forebygging av...

Vis mer
85544-0.jpg
19/05/2020 Type: Reports 11 sider

Resymé - Retningslinjer og praksis for forebygging. Tilnærminger for å håndtere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

Som en del av Det europeiske arbeidsmiljøorganets prosjekt «Gjennomgang av forskning, retningslinjer og praksis for forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser» gjennomførte prosjektgruppen en omfattende analyse av eksisterende retningslinjer for forebygging av...

Vis mer
85264-0.jpg
04/05/2020 Type: Reports 69 sider

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: hvorfor er de fremdeles så utbredte? Bevis fra en litteraturgjennomgang

Denne litteraturgjennomgangen undersøker årsakene til den vedvarende forekomsten av muskel- og skjelettlidelser (MSD) blant arbeidstakere over hele EU. Til tross for lovgivning og forebyggende tiltak, er nivået på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser fortsatt høyt...

Vis mer
85387-0.jpg
04/05/2020 Type: Reports 8 sider

Resymé - Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: hvorfor er de fremdeles så utbredte? Bevis fra en...

Denne litteraturgjennomgangen undersøker årsakene til den vedvarende forekomsten av muskel- og skjelettlidelser (MSD) blant arbeidstakere over hele EU. Til tross for lovgivning og forebyggende tiltak, er nivået på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser fortsatt høyt...

Vis mer
84915-0.jpg
12/03/2020 Type: Reports 80 sider

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: Fakta og tall – synteserapport av rapporter fra ti EU-medlemsstater

Denne synteserapporten er en del av et mye større prosjekt, “ Fakta og tall om muskel- og skjelettlidelser: utbredelse, kostnader og befolkningsstatistikk med hensyn til muskel- og skjelettlidelser i Europa ”, og er ment å gi politiske beslutningstakere i EU og på nasjonalt plan...

Vis mer

Pages

Pages

1 - 5