You are here

Publikasjoner

Du kan få tilgang til et vell av informasjon om emnet som dekkes av den aktuelle kampanjen – og hvorfor og hvordan vi kan håndtere problemet – via EU-OSHAs nettsted.

Publikasjoner spenner fra informasjonsark om relevante emner til sammendrag av seminarer og arbeidsgrupper og omfattende forskningsrapporter (f.eks. om omfanget av problemet og tilhørende kostnader samt gjeldende retningslinjer og praksis for forebygging). Case-studier gir eksempler fra virkeligheten på hvordan arbeidsplasser håndterer HMS og gir praktiske tips om implementering av forebyggingstiltak.

Tilgjengelige publikasjoner (19)

psychosocial-risks-infosheet-en_Page_1.jpg
09/08/2022 Type: Infoark 4 sider

Psykososiale faktorer ved forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser har en tendens til å være forbundet med fysiske risiko faktorer, som for eksempel tunge belastninger eller repeterende bevegelser. Psykososiale faktorer kan imidlertid også spille en betydelig rolle. De bidrar ikke bare til økt risiko...

Vis mer
future-generations-infosheet.jpg
24/04/2022 Type: Infoark 4 sider

Muskel- og skjelettlidelser blant barn og unge – en livsløpstilnærming til risikofaktorer og forebygging

Det er ganske høy utbredelse av muskel- og skjelettlidelser blant barn og unge, og mange unge går inn i arbeidsmarkedet med eksisterende muskel- og skjelettproblemer som kan bli forverret av arbeidet. Det er nødvendig med en livsløpstilnærming for å håndtere muskel- og...

Vis mer
Teleworking_info_sheet.jpg
15/02/2022 Type: Infoark 4 sider

Forebygge muskel- og skjelettlidelser på hjemmekontoret

Koronapandemien har satt fart på en allerede økende hjemmekontortrend. Hjemmekontor har noen fordeler, som at man bruker mindre tid på å komme seg til og fra kontoret. Hjemmekontor er imidlertid også forbundet med langvarig stillesitting, sosial isolasjon fra kolleger og...

Vis mer
ppt2-campaign.jpg
17/01/2022 Type: Presentasjoner

Muskel- og skjelettlidelser knyttet til hjemmekontor – Tips til hjemmekontorister

Hjemmekontor har blitt stadig mer utbredt i løpet av de siste årene. Til tross for at hjemmekontor har mange fordeler, kan det også påvirke arbeidstakerens helse og forverre muskel- og skjelettlidelser hvis det ikke håndteres riktig. Denne presentasjonen fokuserer på...

Vis mer
ppt2-campaign (1).jpg
18/10/2021 Type: Presentasjoner

Workforce Diversity and Musculoskeletal Disorders

All workers need to be equally protected from work-related musculoskeletal disorders (MSDs), regardless of their specific characteristics or circumstances. However, some groups of workers are more exposed to MSDs than the rest. This PowerPoint presentation focuses on three...

Vis mer

Pages

Pages

1 - 5