You are here

Publikasjoner

Du kan få tilgang til et vell av informasjon om emnet som dekkes av den aktuelle kampanjen – og hvorfor og hvordan vi kan håndtere problemet – via EU-OSHAs nettsted.

Publikasjoner spenner fra informasjonsark om relevante emner til sammendrag av seminarer og arbeidsgrupper og omfattende forskningsrapporter (f.eks. om omfanget av problemet og tilhørende kostnader samt gjeldende retningslinjer og praksis for forebygging). Case-studier gir eksempler fra virkeligheten på hvordan arbeidsplasser håndterer HMS og gir praktiske tips om implementering av forebyggingstiltak.

Siste publikasjoner

Tilgjengelige publikasjoner (35)

87939-0.jpg
07/04/2021 Type: Politikk/diskusjon 14 sider

Deltakerorientert ergonomi og forebygging av muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen

Dette debattopplegget inneholder en innføring i deltakerorienterte metoder for ergonomi, og ser på metodenes effektivitet i forebyggingen av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser . Deltakerorienterte ergonomiske intervensjoner involverer arbeidstakerne i utformingen av...

Vis mer
87911-0.jpg
10/03/2021 Type: Reports 138 sider

Arbeid med kroniske muskel- og skjelettlidelser – råd om gode praksiser

Denne rapporten tar et grundig blikk på kroniske muskel- og skjelettlidelser og argumenterer sterkt for fordelene ved å la personer med en kronisk lidelse forbli i arbeid. Rapporten understreker hvor viktig det er å utforme inkluderende arbeidsplasser og definerer prinsippene...

Vis mer
87963-0.jpg
10/03/2021 Type: Reports 10 sider

Resymé - Arbeid med kroniske muskel- og skjelettlidelser – råd om gode praksiser

Denne rapporten tar et grundig blikk på kroniske muskel- og skjelettlidelser og argumenterer sterkt for fordelene ved å la personer med en kronisk lidelse forbli i arbeid. Rapporten understreker hvor viktig det er å utforme inkluderende arbeidsplasser og definerer prinsippene...

Vis mer
ppt2-campaign (1)_0.jpg
08/03/2021 Type: Presentasjoner

Arbeid med kroniske muskel- og skjelettlidelser

Denne presentasjonen gir en oversikt over hvilke trinn arbeidsgivere kan ta for å støtte arbeidstakere med kroniske muskel- og skjelettlidelser med å håndtere tilstanden og forbli i arbeidet. Den er basert på følgende rapporter: Arbeide med muskel- og skjelettlidelser: råd om...

Vis mer
86909-0.jpg
05/03/2021 Type: Infoark 4 sider

Å arbeide med kroniske revmatiske og muskel- og skjelettlidelser

Dette informasjonsarket gir en enkel forklaring av kroniske revmatiske og muskel- og skjelettlidelser, og fremhever viktigheten av å sikre at mennesker med slike lidelser får støtte til å forbli i arbeid eller komme tilbake i arbeid med tilrettelegging på arbeidsplassen –...

Vis mer

Pages

Pages

1 - 5