You are here

Publikasjoner

Du kan få tilgang til et vell av informasjon om emnet som dekkes av den aktuelle kampanjen – og hvorfor og hvordan vi kan håndtere problemet – via EU-OSHAs nettsted.

Publikasjoner spenner fra informasjonsark om relevante emner til sammendrag av seminarer og arbeidsgrupper og omfattende forskningsrapporter (f.eks. om omfanget av problemet og tilhørende kostnader samt gjeldende retningslinjer og praksis for forebygging). Case-studier gir eksempler fra virkeligheten på hvordan arbeidsplasser håndterer HMS og gir praktiske tips om implementering av forebyggingstiltak.

Siste publikasjoner

86779-0.jpg
09/09/2020 12 sider

Eksoskjeletter som arbeidsantrekk: robotdrakter vil...

Type: Politikk/diskusjon
87513-0.jpg
10/12/2020 16 sider

Forebygging av muskel- og skjelettlidelser i bygg- og...

Type: Politikk/diskusjon

Tilgjengelige publikasjoner (29)

87513-0.jpg
10/12/2020 Type: Politikk/diskusjon 16 sider

Forebygging av muskel- og skjelettlidelser i bygg- og anleggssektoren: eksempler fra INAILs insentivordning

Dette diskusjonsnotatet ser på prevalensen av muskel- og skjelettlidelser i bygg- og anleggssektoren i EU, og spesielt i Italia, og hvilke arbeidsoppgaver som utsetter arbeidstakere for økt risiko , for eksempel manuell håndtering av laster og ubekvemme arbeidsstillinger...

Vis mer
ppt2-campaign (1).jpg
09/12/2020 Type: Presentasjoner

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: Statistikk

Denne presentasjonen gir en oversikt over prevalensen, konsekvensene og risiko faktorene knyttet til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser . Den er basert på følgende rapporter: Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU og...

Vis mer
85706-0.jpg
09/12/2020 Type: Infoark 4 sider

Støtte av muskel- og skjeletthelse på arbeidsplassen

Dette informasjonsarket introduserer Sunne arbeidsplasser letter lasten, en bevisstgjøringskampanje for hele Europa om muskel- og skjelettlidelser. Muskel- og skjelettlidelser er det vanligste arbeidsrelaterte helseproblemet i EU. Muskel- og skjelettlidelser er årsak til stor...

Vis mer
87498-0.jpg
07/12/2020 Type: Reports 13 sider

Resymé - Forebygging av muskel- og skjelettlidelser i en mangfoldig arbeidskraft: risikofaktorer blant kvinner, migranter og...

Denne rapporten undersøker forekomsten av muskel- og skjelettlidelser og de tilknyttede fysiske, psykososiale, individuelle og organisatoriske risiko faktorene i tre spesifikke grupper av arbeidere: kvinner, migranter og LHBTI-arbeidere. Den tar opp hvorfor arbeidstakere i disse...

Vis mer
87599-0.jpg
07/12/2020 Type: Reports 170 sider

Forebygging av muskel- og skjelettlidelser i en mangfoldig arbeidskraft: risikofaktorer blant kvinner, migranter og LHBTI-...

Denne rapporten undersøker forekomsten av muskel- og skjelettlidelser og de tilknyttede fysiske, psykososiale, individuelle og organisatoriske risiko faktorene i tre spesifikke grupper av arbeidere: kvinner, migranter og LHBTI-arbeidere. Den tar opp hvorfor arbeidstakere i disse...

Vis mer

Pages

Pages

1 - 5