You are here

Bli mediepartner for kampanjen

Omdømme

Styrk medieorganisasjonens omdømme i HMS-miljøet. Få større anerkjennelse for publikasjonen din gjennom din status som offisiell mediepartner for EU-OSHA-kampanjen og som organisasjon som er opptatt av å skape sikre og sunne arbeidsplasser.

Nettverksbygging

Nå ut til EU-OSHAs nettverk og aktører i Europa og internasjonalt, kom i kontakt med HMS-eksperter og utveksle erfaringer med fagfeller.

Synlighet

Logoen og en beskrivelse av publikasjonen din vil bli plassert i seksjonen for mediepartnere. Du vil få tidlig tilgang til pressemateriellet, og vi vil markedsføre artiklene dine på nettet og i sosiale medier.

Mediepartnerne våre samarbeider med oss for å øke bevisstheten om kampanjens temaer ved å bruke de ulike kanalene til å markedsføre og promotere kampanjen. Mediepartnerne våre utgjør et nettverk av journalister og redaktører fra hele Europa som ønsker å fremme helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Partnerskap er reservert for medier og publikasjoner som er villige og i stand til å gi et betydelig bidrag til kampanjen.

For mer informasjon om fordelene ved å bli mediepartner og hvordan du kan søke, se tilbudet om å bli mediepartner for kampanjen (bare på engelsk).

Bli mediepartner for kampanjen

 Eller rull nedover for mer informasjon

Mario Stigliano

Mario Stigliano, Safety Focus (Italia)

 

«Partnerskapet med EU-OSHA har medvirket til både vekst og motivasjon for tidsskriftet vårt og har hjulpet oss med å øke antall verksteder som er organisert på nasjonalt plan for å skape sikre og gode arbeidsmiljøer. Vi viderefører dette partnerskapet med stolthet.»

 
Otmar Pichler

Otmar Pichler, Gesunde Arbeit (Østerrike)

 

«Som mediepartner drar Gesunde Arbeit nytte av det store utvalget av innhold og nettverksmulighetene EU-OSHA tilbyr. Samarbeidet med EU-OSHA er det som gjør Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjene levende og gir oss mulighet til å utføre vårt oppdrag: å øke bevisstheten om helse og sikkerhet på arbeidsplassen og skape gode arbeidsplasser for alle!»

 
James Twigg

James Twigg, ppe.org (Storbritannia)

 

«Vårt mediepartnerskap med Det europeiske arbeidsmiljøorganet betyr at vi kan hjelpe til med å fremme en risikoforebyggingskultur på arbeidsplassene i Europa og samtidig holde oss oppdatert på utviklingen innen HMS og ha tilgang til byråets ekspertteam.»

 

Anbefalte ressurser for deg