You are here

Verktøyer og publikasjoner

Hva er farlige stoffer? Finnes de på min arbeidsplass? Hvordan kan de identifiseres og håndteres? Våre verktøy og publikasjoner kan hjelpe deg med å finne svar på disse spørsmålene og gjøre håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen så enkelt som mulig.

De inneholder nyttige ressurser om gjeldende regelverk og hvordan det skal anvendes. Interaktiv infografikk og audiovisuelt materiell får fram den mest relevante informasjonen på en klar og tydelig måte og er viktige verktøy i arbeidet med å øke bevisstheten om temaene.

Videre gir kampanjemateriellet og -verktøykassen deg de ressursene du trenger for å engasjere deg i kampanjen.