Prioritārā joma

Fakti un skaitļi

BKAS ir problēma ne tikai miljoniem strādājošo, bet arī uzņēmumiem, ekonomikai un sabiedrībai. Tās ir viens no biežākajiem cēloņiem invaliditātei, slimības atvaļinājumiem un priekšlaicīgai aiziešanai pensijā.

Iepazīstieties ar datiem!

facts-figures-banner-ok.png
gpa-banner.png

Piesakieties!

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkurss

EU-OSHA meklē efektīvu un inovatīvu metožu piemērus cīņai pret BKAS darbavietā. Vai jūsu organizācijai ir šādi piemēri, ar ko dalīties?

Piesakieties tagad!

Jaunumi

210111_Image 1.jpeg

©EU-OSHA / Rawpixel

14/01/2021 The business case – tackling MSDs in the workplace has a return on investment Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most prevalent work-related health issue and are among the top causes of sick leave in the EU. As a result, they can...Skatīt vairāk
children-sport220_0.jpg

Picture by freepik - www.freepik.es

02/12/2020 Better schools by promoting musculoskeletal health Movement is an essential requirement for proper cognitive and musculoskeletal development in children and adolescents. During the Covid-19 pandemic situation,...Skatīt vairāk

Prioritārās jomas

Kampaņa “Veselībai nekaitīga darbavieta atvieglo slodzi” tiek organizēta vairākās prioritārās jomās, kas tiek attīstītas, izmantojot īpašas saziņas un veicināšanas pakotnes visā kampaņā. Katra joma aptver konkrētu ar BKAS saistītu tematu. Lai uzturētu kampaņas intensitāti, reizi trīs līdz četros mēnešos tiek izdoti dažādi materiāli, tostarp ziņojumi, infolapas, infografika un gadījumu izpētes.
Skatīt visas prioritārās jomas

Kampaņas oficiālie partneri

Oficiālo kampaņas partneru ievadteksts

Veselībai nekaitīgas darbavietas kampaņu atbalsta gan valsts, gan privāti dažādu nozaru Eiropas un starptautiski uzņēmumi un organizācijas. Tie veido iniciatoru tīklu, iedvesmojot un iedrošinot citus sekmīgi īstenot aizsargāta un veselīga darbaspēka pārvaldību. Viņu iesaistīšanās ir būtiska, lai nodrošinātu, ka kampaņas vēstījumi sasniedz dažādu veidu darbavietas visā ES.

Skatīt visus partnerus