You are here

Publikācijas

EU-OSHA tīmekļa vietnē ir pieejama bagātīga informācija par pašreizējā kampaņā aktualizēto problēmu un par to, kāpēc un kā to vajadzētu risināt.

Pieejamās publikācijas ietver kampaņas infolapas par attiecīgajiem tematiem, semināru un darbsemināru kopsavilkumus un visaptverošus ziņojumus par pētījumiem (piemēram, par problēmas apmēriem un ar to saistītajām izmaksām un pašreizējo profilakses politiku un praksi). Gadījumu analīzē atradīsiet piemērus no reālās dzīves, kas parāda, kā darbavietas pārvalda darba aizsardzības aspektus, sniedzot ieteikumus par profilakses pasākumu praktisku piemērošanu.

Jaunākās publikācijas

Pieejamās publikācijas (45)

87939-0.jpg
07/04/2021 Veids: Diskusiju dokumenti 14 lapas

Līdzdalības ergonomika un balsta un kustību aparāta slimību profilakse darbavietā

Šajā diskusiju dokumentā ir sniegts ievads par līdzdalības pieejām ergonomikai un pētīta to efektivitāte ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību profilaksē. Līdzdalības ergonomikas intervencē tiek iesaistīti cilvēki, kuri pašlaik strādā pie attiecīgo ergonomisko...

Skatīt vairāk
87911-0.jpg
10/03/2021 Veids: Ziņojumi 138 lapas

Darbs ar hroniskām BKAS – labas prakses ieteikumi

Šajā ziņojumā ir padziļināti aplūkots darbs ar balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) un paskaidroti ieguvumi, veicinot, ka darbinieki ar hroniskām slimībām paliek darbā. Tajā ir uzsvērta iekļaujošu darbavietu veidošanas nozīme un izklāstīti principi hronisku BKAS kontrolei,...

Skatīt vairāk
87963-0.jpg
10/03/2021 Veids: Ziņojumi 10 lapas

Kopsavilkums - Darbs ar hroniskām BKAS – labas prakses ieteikumi

Šajā ziņojumā ir padziļināti aplūkots darbs ar balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) un paskaidroti ieguvumi, veicinot, ka darbinieki ar hroniskām slimībām paliek darbā. Tajā ir uzsvērta iekļaujošu darbavietu veidošanas nozīme un izklāstīti principi hronisku BKAS kontrolei,...

Skatīt vairāk
ppt2-campaign (1)_0.jpg
08/03/2021 Veids: Prezentācijas

Darbs ar hroniskām balsta un kustību aparāta slimībām

Šajā prezentācijā ir sniegts pārskats par pasākumiem, ko darba devēji var veikt darbinieku ar hroniskām balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) atbalstam, lai darbinieki varētu kontrolēt slimību un turpināt strādāt. Tā pamatā ir šādi ziņojumi: Darbs ar hroniskām BKAS – labas...

Skatīt vairāk
86909-0.jpg
05/03/2021 Veids: Informatīvās lapas 4 lapas

Darbs ar hroniskām balsta un kustību aparāta slimībām

Šajā informācijas lapā ir sniegts vienkāršs skaidrojums par hroniskām reimatiskām un balsta un kustību aparāta slimībām un uzsvērts, cik svarīgi ir nodrošināt atbalstu cilvēkiem ar šādām slimībām, lai viņi varētu palikt vai atgriezties darbā, pielāgojot darbavietas, jo īpaši...

Skatīt vairāk

Pages

Pages

1 - 5