You are here

Publikācijas

EU-OSHA tīmekļa vietnē ir pieejama bagātīga informācija par pašreizējā kampaņā aktualizēto problēmu un par to, kāpēc un kā to vajadzētu risināt.

Pieejamās publikācijas ietver kampaņas infolapas par attiecīgajiem tematiem, semināru un darbsemināru kopsavilkumus un visaptverošus ziņojumus par pētījumiem (piemēram, par problēmas apmēriem un ar to saistītajām izmaksām un pašreizējo profilakses politiku un praksi). Gadījumu analīzē atradīsiet piemērus no reālās dzīves, kas parāda, kā darbavietas pārvalda darba aizsardzības aspektus, sniedzot ieteikumus par profilakses pasākumu praktisku piemērošanu.

Jaunākās publikācijas

Pieejamās publikācijas (58)

18/10/2021 Veids: Informatīvās lapas 4 lapas

Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS): risku identificēšana un novēršana strādājošām sievietēm, migrantiem un LGBTI.

Eiropas darbaspēks kļūst arvien daudzveidīgāks, un darba tirgū vairāk iesaistās konkrētas tādas darba ņēmēju grupas kā sievietes, migranti un LGBTI. Šajā informācijas lapā ir uzsvērts, ka šīs grupas vairāk nekā citi darbinieki ir pakļautas īpašam riskam. Šie riski , tostarp...

Skatīt vairāk
21/07/2021 Veids: Diskusiju dokumenti 22 lapas

Darba digitalizācija — psihosociālie riska faktori un balsta un kustību aparāta slimības darbvietā

Ekonomikas digitalizācija ir mainījusi darba raksturu, izmantojot tāldarbu, platformu darbu un mobilo darbu, kura pamatā ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). Kad sākās Covid-19 pandēmija, arvien vairāk eiropiešu sāka strādāt no mājām, jo tika ieviesti sociālās...

Skatīt vairāk
21/06/2021 Veids: Diskusiju dokumenti 18 lapas

Reintegrācija darba tirgū pēc slimības atvaļinājuma saistībā ar BKAS psihosociālo risku kontekstā darbavietā

Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) ir veselības problēma, par kuru visbiežāk ziņo darbinieki un kuras dēļ tiek ņemta ievērojama daļa slimības atvaļinājumu. Šajā rakstā tiek pētīta psihosociālo risku ietekme uz reintegrāciju darba tirgū, saslimstot ar BKAS. Tajā secināts,...

Skatīt vairāk
88546-0.jpg
08/06/2021 Veids: Ziņojumi 9 lapas

Kopsavilkums – Ilgstošas ierobežotas stāvošas pozas. Ietekme uz veselību un labas prakses ieteikumi

Ilgstoša stāvēšana tādā pašā stāvoklī rada veselības apdraudējumu, tostarp balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) un daudzas citas saslimšanas. Šajā ziņojumā ir pētīts, cik bieži šī ierobežojošā darba poza tiek izmantota Eiropas darbavietās un visvairāk skarto darbinieku...

Skatīt vairāk
08/06/2021 Veids: Ziņojumi 91 lapas

Ilgstošas ierobežotas stāvošas pozas. Ietekme uz veselību un labas prakses ieteikumi

Ilgstoša stāvēšana tādā pašā stāvoklī rada veselības apdraudējumu, tostarp balsta un kustību aparāta slimības (BKAS) un daudzas citas saslimšanas. Šajā ziņojumā ir pētīts, cik bieži šī ierobežojošā darba poza tiek izmantota Eiropas darbavietās un visvairāk skarto darbinieku...

Skatīt vairāk

Pages

Pages

1 - 5