You are here

Publikācijas

EU-OSHA tīmekļa vietnē ir pieejama bagātīga informācija par pašreizējā kampaņā aktualizēto problēmu un par to, kāpēc un kā to vajadzētu risināt.

Pieejamās publikācijas ietver kampaņas infolapas par attiecīgajiem tematiem, semināru un darbsemināru kopsavilkumus un visaptverošus ziņojumus par pētījumiem (piemēram, par problēmas apmēriem un ar to saistītajām izmaksām un pašreizējo profilakses politiku un praksi). Gadījumu analīzē atradīsiet piemērus no reālās dzīves, kas parāda, kā darbavietas pārvalda darba aizsardzības aspektus, sniedzot ieteikumus par profilakses pasākumu praktisku piemērošanu.

Pieejamās publikācijas (13)

2022-03-09_09h00_43.png
11/10/2016 Veids: Informatīvās lapas 2 lapas

Rehabilitācija un atgriešanās darbā – analīzes ziņojums par ES un dalībvalstu politiku, stratēģijām un programmām –...

Darbaspēka novecošanas kontekstā šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par pieejām, ko saistībā ar rehabilitāciju un atgriešanos darbā izmanto visā Eiropā. Tajā analizēti faktori, kas ietekmē rehabilitācija s un atgriešanās darbā sistēmu izstrādi un ieviešanu valstīs, kā arī...

Skatīt vairāk
2022-02-25_10h34_56.png
17/04/2012 Veids: Ziņojumi 24 lapas

Vadības priekšzīme darba drošības un arodveselības jomā — praktiska rokasgrāmata

Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas palīdz uzņēmumiem un organizācijām gūt panākumus un peļņu, kā arī dot labumu plašākai sabiedrībai. Šī rokasgrāmata sniedz uzņēmumu vadītājiem praktisku informāciju par to, kā var uzlabot drošību un veselības aizsardzību uzņēmumā,...

Skatīt vairāk
Worker participation in Occupational Safety and Health – a practical guide.PNG
17/04/2012 Veids: Ziņojumi 20 lapas

Nodarbināto iesaistīšanās darba drošības un veselības aizsardzības veicināšanā. Praktiska rokasgrāmata

Nodarbinātajiem bieži vien ir padziļinātas zināšanas savā darba jomā, kā arī par to, kā darbavietu padarīt drošāku. Rokasgrāmatā parādīts, kā darbinieki var izmantot šīs zināšanas, lai sadarbībā ar vadītājiem uzlabotu drošību un veselības aizsardzību darbavietā. Tajā izklāstītas...

Skatīt vairāk
2021-12-13_12h51_39.png
04/11/2008 Veids: Informatīvās lapas 10 lapas

E-fact 45: Pārbaudes protokols nepareizu darba pozu novēršanai

Pareiza darba poza ir priekšnoteikums ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) novēršanai. Bojājumi skar ķermeņa daļas, tādas kā muskuļi, locītavas, cīpslas, saites un nervus vai lokalizētas asinsrites sistēmas, un tos galvenokārt izraisa vai pastiprina darbs...

Skatīt vairāk
2021-12-13_12h43_53.png
04/11/2008 Veids: Informatīvās lapas 5 lapas

E-fact 42: Kontroljautājumu saraksts ar darbu saistītu apakšējo ekstremitāšu darbības traucējumu novēršanai

Ar darbu saistīti apakšējo ekstremitāšu darbības traucējumi ir tādu ķermeņa daļu kā cīpslu, muskuļu, nervu, locītavu un locītavu somiņu darbības traucējumi, ko galvenokārt izraisa vai pastiprina darba veikšana, kā arī tiešās darba vides ietekme. Šie traucējumi var skart...

Skatīt vairāk

Pages

Pages

1 - 5