You are here

Publikācijas

EU-OSHA tīmekļa vietnē ir pieejama bagātīga informācija par pašreizējā kampaņā aktualizēto problēmu un par to, kāpēc un kā to vajadzētu risināt.

Pieejamās publikācijas ietver kampaņas infolapas par attiecīgajiem tematiem, semināru un darbsemināru kopsavilkumus un visaptverošus ziņojumus par pētījumiem (piemēram, par problēmas apmēriem un ar to saistītajām izmaksām un pašreizējo profilakses politiku un praksi). Gadījumu analīzē atradīsiet piemērus no reālās dzīves, kas parāda, kā darbavietas pārvalda darba aizsardzības aspektus, sniedzot ieteikumus par profilakses pasākumu praktisku piemērošanu.

Jaunākās publikācijas

Pieejamās publikācijas (39)

87513-0.jpg
10/12/2020 Veids: Diskusiju dokumenti 16 lapas

Balsta un kustību aparāta slimību novēršana būvniecības nozarē. Piemēri no INAIL stimulu programmām

Šajā diskusiju dokumentā aplūkota balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) izplatība būvniecības nozarē ES un jo īpaši Itālijā, kā arī uzdevumi, kas pakļauj darbiniekus riskam, piemēram, manuāla pacelšana un neērtas pozas. Dokumentā galvenā uzmanība pievērsta vibrācijām kā...

Skatīt vairāk
ppt2-campaign (1).jpg
09/12/2020 Veids: Prezentācijas

Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — statistika

Šajā prezentācijā sniegts pārskats par balsta un kustību aparāta slimību (BKAS), kas saistītas ar darbu, izplatību, to ietekmi un riska faktoriem. Tā pamatā ir šādi ziņojumi: Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — izplatība, izmaksas un demogrāfiskā situācija ES...

Skatīt vairāk
85706-0.jpg
09/12/2020 Veids: Informatīvās lapas 4 lapas

Atbalsts balsta un kustību aparāta veselībai darba vietā

Šī informācijas lapa iepazīstina ar veselīgām darbavietām — Eiropas mēroga izpratnes veicināšanas kampaņu par balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS). BKAS ir visizplatītākā ar darbu saistītā veselības problēma ES. BKAS ir viens no galvenajiem iemesliem, kas raisa bažas...

Skatīt vairāk
87498-0.jpg
07/12/2020 Veids: Ziņojumi 13 lapas

Kopsavilkums - Balsta un kustību aparāta slimību profilakse daudzveidīgam darbaspēkam: riska faktori sievietēm, migrantiem...

Šajā ziņojumā ir analizēta balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) izplatība un saistītie fiziskie, psihosociālie , individuālie un organizatoriskie riska faktori trīs konkrētās darbinieku grupās: sievietēm, migrantiem un LGBTI darbiniekiem. Tajā apspriesti cēloņi, kādēļ...

Skatīt vairāk
87599-0.jpg
07/12/2020 Veids: Ziņojumi 170 lapas

Balsta un kustību aparāta slimību profilakse daudzveidīgam darbaspēkam: riska faktori sievietēm, migrantiem un LGBTI...

Šajā ziņojumā ir analizēta balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) izplatība un saistītie fiziskie, psihosociālie , individuālie un organizatoriskie riska faktori trīs konkrētās darbinieku grupās: sievietēm, migrantiem un LGBTI darbiniekiem. Tajā apspriesti cēloņi, kādēļ...

Skatīt vairāk

Pages

Pages

1 - 5