You are here

Publikācijas

EU-OSHA tīmekļa vietnē ir pieejama bagātīga informācija par pašreizējā kampaņā aktualizēto problēmu un par to, kāpēc un kā to vajadzētu risināt.

Pieejamās publikācijas ietver kampaņas infolapas par attiecīgajiem tematiem, semināru un darbsemināru kopsavilkumus un visaptverošus ziņojumus par pētījumiem (piemēram, par problēmas apmēriem un ar to saistītajām izmaksām un pašreizējo profilakses politiku un praksi). Gadījumu analīzē atradīsiet piemērus no reālās dzīves, kas parāda, kā darbavietas pārvalda darba aizsardzības aspektus, sniedzot ieteikumus par profilakses pasākumu praktisku piemērošanu.

Pieejamās publikācijas (23)

85544-0.jpg
19/05/2020 Veids: Ziņojumi 11 lapas

Kopsavilkums - Novēršanas politika un prakse. Pieejas kā novērst ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimības

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras projekta “Pārskats par pētniecību, politiku un praksi ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību novēršanā” sakarā projekta grupa veica plašu analīzi par vairākās valstīs īstenoto politiku balsta un kustību...

Skatīt vairāk
85485-0.jpg
19/05/2020 Veids: Ziņojumi 53 lapas

Novēršanas politika un prakse. Pieejas kā novērst ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimības

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras projekta “Pārskats par pētniecību, politiku un praksi ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību novēršanā” sakarā projekta grupa veica plašu analīzi par vairākās valstīs īstenoto politiku balsta un kustību...

Skatīt vairāk
85387-0.jpg
04/05/2020 Veids: Ziņojumi 8 lapas

Kopsavilkums - Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — kāpēc joprojām tik izplatītas? Pierādījumi no...

Šajā literatūras pārskatā tiek pētīti cēloņi balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) nepārtrauktai izplatībai darbinieku vidū ES. Lai gan tiek veikti likumdošanas un profilakses pasākumi, ar darbu saistītu BKAS līmenis joprojām ir augsts. Autori apzina faktorus, kas ietekmē...

Skatīt vairāk
85264-0.jpg
04/05/2020 Veids: Ziņojumi 69 lapas

Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — kāpēc joprojām tik izplatītas? Pierādījumi no literatūras pārskata

Šajā literatūras pārskatā tiek pētīti cēloņi balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) nepārtrauktai izplatībai darbinieku vidū ES. Lai gan tiek veikti likumdošanas un profilakses pasākumi, ar darbu saistītu BKAS līmenis joprojām ir augsts. Autori apzina faktorus, kas ietekmē...

Skatīt vairāk
84915-0.jpg
12/03/2020 Veids: Ziņojumi 80 lapas

Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības: Fakti un skaitļi — ES 10 dalībvalstu kopsavilkuma ziņojums

Šis kopsavilkuma ziņojums ir daļa no daudz plašāka projekta “Pārskats par BKAS faktiem un skaitļiem — BKAS izplatība, izmaksas un demogrāfija Eiropā” politikas veidotāju atbalstam ES un valstu līmeņos, lai sniegtu precīzu priekšstatu par BKAS izplatību un izmaksām Eiropā,...

Skatīt vairāk

Pages

Pages

1 - 5