You are here

Video

2018.-2019. gada Veselīgas darba vietas kampaņas uzdevums ir vairot izpratni par bīstamām vielām darbavietā un izplatīt informāciju par to, kā novērst negatīvu iedarbību. Lai uzzinātu vairāk, noskatieties mūsu video un palīdziet nododot šo vēstījumu arī citiem.

 

Napo ir varonis informatīvā animācijas filmu seriālā par darba drošību un arodveselību. Šīs filmas palīdz saistoši un vienkārši izskaidrot darba drošības un arodveselības pamatprincipus. Visas sērijas filmas ir bez valodas, tāpēc ir saprotamas ikvienam.

Sērijā “Napo putekļainā darba vietā” redzamas dažas no daudzām situācijām un vielām, kas rada putekļus, un tajā uzsver, ka ir svarīgi samazināt putekļu iedarbību darbavietā, lai izvairītos no veselības problēmām. Filma beidzas ar sprādzienu — notiek putekļu eksplozija, kad sīkas putekļu daļiņas sadeg gaisā, kā tas nereti notiek noslēgtās telpās.