You are here

Video

Veselīgu darbavietu 2018.–2019. gada kampaņas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu darba mūžu visiem darba ņēmējiem, sākot no pirmās darba dienas līdz pensijai. Ņemot vērā Eiropas sabiedrības novecošanu, ar darba drošību un veselības aizsardzību saistīto risku pārvaldība darbavietā ne vien rada dažādas problēmas, bet dod arī iespējas. Lai uzzinātu vairāk, noskatieties mūsu video un palīdziet nododot šo vēstījumu arī citiem.

 

Napo ir varonis informatīvā animācijas filmu seriālā par darba drošību un arodveselību. Šīs filmas palīdz saistoši un vienkārši izskaidrot darba drošības un arodveselības pamatprincipus. Visas sērijas filmas ir bez valodas, tāpēc ir saprotamas ikvienam.

“Napo putekļainā darba vietā” redzamas dažas no daudzām situācijām un vielām, kas rada putekļus, un uzsver, ka ir svarīgi samazināt putekļu iedarbību darbavietā, lai izvairītos no veselības problēmām. Filma beidzas ar sprādzienu — notiek putekļu eksplozija, kad sīkas putekļu daļiņas sadeg gaisā, kā tas nereti notiek noslēgtās telpās.