You are here

Prioritārās jomas

Šī Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņa atbilstoši tās stratēģiskajiem mērķiem sniedz informāciju, īpašus padomus un atbalstu šādās prioritārās jomās: