You are here
good practice exchange 1920X595.jpg

Labas prakses apmaiņa

Oficiālo kampaņas partneru labas prakses apmaiņas pasākums ir pilnībā augšupēja iniciatīva, kas izveidota, iedvesmojoties no kampaņas partneru vēlmes sadarboties vēl ciešāk, lai uzlabotu darba drošību to organizācijās. Aģentūra ļoti aktīvi atbalsta šo iniciatīvu, uzskatot ka iniciatīva sniedz iespēju nodrošināt tās drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu ilgtspējību laika gaitā un panākt reālas pārmaiņas darbavietu līmenī. Tāpēc aģentūra palīdzēja 2012. gadā izveidot īpašu koordinācijas grupu, kas rīko sanāksmes vismaz divreiz gadā.

Kopš 2013. gada EU-OSHA un tās oficiālie kampaņas partneri reizi divos gados kopīgi rīko Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas partneru labas prakses apmaiņas pasākumu, lai apmainītos ar labu praksi darba aizsardzības jomā un pārrunātu galvenos darbības rādītājus, kas var palīdzēt uzlabot darba aizsardzības praksi. Turklāt katru gadu daži īpaši apņēmīgi kampaņas partneri pie sevis organizē labas prakses apmaiņas pasākumus un aicina pārējos kampaņas partnerus pievienoties un pārrunāt savu pieredzi.

Kopš šī iniciatīvas sākšanas pirms vairāk nekā pieciem gadiem, tā ir arvien vairāk nostiprinājusies. Kampaņas partneru apņēmība un iesaistīšanās ir iedvesmojusi rīkot, organizēt un apmeklēt pasākumus visā Eiropā. Šādi pasākumi vienmēr izraisa pārdomas raisošas debates un jaunas idejas. 

Papildu resursi

Pasākumi

20 Sep 2018

Portugal - Delphi Good Practice Exchange Meeting

September 20, 2018 to September 21, 2018 Portugal

Official campaign partner Delphi Technologies hosts a two-day Good Practice Exchange event at their factory in Seixal, Portugal. The...Learn more

20 Mar 2018

Campaign Partnership Meeting - Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances

March 20, 2018 Belgium

In the run-up to the official launch of the 2018-19 Healthy Workplaces campaign ‘Manage Dangerous Substances’, EU-OSHA organises a European campaign partnership meeting.

...Learn more

Informatīvs biļetens

Privātuma politika