You are here

Kampaņas rīkkopa

Aicinām iepazīties ar mūsu ceļvedi, kas soli pa solim palīdz plānot un īstenot efektīvas veicināšanas kampaņas.

Šajā rīkkopā ir sniegti praktiski padomi par to, kā sagatavot un īstenot sekmīgas kampaņas labākai darba drošības un arodveselības pārvaldībai. Tajā aprakstīti dažādi noderīgi un praktiski saziņas rīki ar ieteikumiem un padomiem to izmantošanai. 

1. Kādēļ īstenot kampaņu?

Ja jums ir kāds jautājums par darba drošību un arodveselību, kampaņa ir labs veids, kā paust viedokli un tapt sadzirdētam.

Uzziniet vairāk

2. Plānojiet kampaņu

Jūsu kampaņas gaitas visaptverošs plāns ļauj jums pievērst uzmanību katram pasākuma posmam.

Uzziniet vairāk

3. Resursi un tīkli

Mēģiniet pieejamos resursus izmantot pēc iespējas labāk un radiet situāciju, kurā ieguvēji esat jūsu un jūsu partneri.

Uzziniet vairāk

Kampaņas piemēri un rīki

Šajā sadaļā jūs atradīsiet aprakstus, kā arī svarīgāko rīku, kurus izmanto kampaņā un saziņā, priekšrocības un trūkumus, tostarp labas prakses piemēru datubāzi ar meklēšanas iespējām.