You are here

Gadījumu pētījumi

Novēršanas pasākumu praktiskā īstenošana darbavietu līmenī ir pietiekami plaši aprakstīta daudzos gadījumu pētījumos, ko publicējuši paši uzņēmumi, valsts iestādes, rūpniecības asociācijas un arodbiedrības. Minētās iestādes ir apkopojušas šādus gadījumu pētījumus un publicējušas tos ar dažādu detalizācijas pakāpi un dažādos formātos. Daži no tiem ir īsi veiksmes stāsti; citos ir sīki aprakstīti riska mazināšanas aspekti, kā arī attiecīgo praktisko risinājumu tehnoloģiski un finansiāli aspekti. Ir aprakstīti pat ar dzīves ciklu saistīti apsvērumi (t. i., bīstamu vielu radīto risku novēršana visā to dzīves ciklā, no izejvielas līdz atkritumiem). Formāti ir dažādi, sākot no viegli lasāmas informācijas uz divām lapām un beidzot ar plašiem tehniskiem aprakstiem. Jauns formāts ir atbalsta video, un publikācijas arvien biežāk ir pieejamas vairāk nekā vienā valodā.

Rāda 1–5 no 18
27/06/2018
79991-0.jpg

Šī Vācijas izglītības programmas gadījuma izpēte liecina, ka skolas un uzņēmumi var sadarboties, lai palielinātu jauniešu informētību par darba drošību un veselības aizsardzību. Pētītajā gadījumā, pateicoties skolotāja iniciatīvai, izveidojās sadarbība starp skolu un ķīmisko vielu apstrādes...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
27/06/2018
80313-0.jpg

Universitātes atkritumu apsaimniekošanas programmas gadījuma izpēte Polijā rāda, kā universitātes var sadarboties, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar bīstamu ķīmisko vielu apsaimniekošanu un likvidēšanu. Pētītajā gadījumā kādas Gdaņskas universitātes ķīmijas fakultāte ieviesa jaunu sistēmu...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
27/06/2018
79995-0.jpg

Šajā gadījuma izpētē pievēršas tam, kā Darba drošības un veselības aizsardzības iestāde organizēja kampaņu “No Time to Lose” (“Nedrīkst zaudēt laiku”), lai palīdzētu cīnīties pret darba izraisītu vēzi. Ar vairāk nekā 220 organizāciju atbalstu un sadarbību ar partneriem visā pasaulē šai kampaņai...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
27/06/2018
79989-0.jpg

Šajā gadījuma izpētē apskatīts, kā nelielā, neatkarīgā uzņēmumā, kurš ir daļa no lielākas franšīzes, vadītājs veica pasākumus, lai novērstu kancerogēnu dūmu iedarbību darba vietā. Ar vietējās valsts sociālā nodrošinājuma organizācijas atbalstu uzņēmuma vadītājs izstrādāja un uzstādīja jaunu...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
18/06/2018
79942-0.jpg

Šajā gadījuma izpētē Ungārijas pesticīdu ražošanas uzņēmumā konstatēja, ka efektīva aprīkojuma apkope ir galvenais drošas rūpnīcas darbības aspekts. Tika ieviesta jauna, efektīvāka apkopes vadības sistēma, kas ļauj regulāri pārraudzīt iekārtas un izmantot pielāgotu programmatūru bojājumu un...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt

Pages