You are here

Gadījumu pētījumi

Novēršanas pasākumu praktiskā īstenošana darbavietu līmenī ir pietiekami plaši aprakstīta daudzos gadījumu pētījumos, ko publicējuši paši uzņēmumi, valsts iestādes, rūpniecības asociācijas un arodbiedrības. Minētās iestādes ir apkopojušas šādus gadījumu pētījumus un publicējušas tos ar dažādu detalizācijas pakāpi un dažādos formātos. Daži no tiem ir īsi veiksmes stāsti; citos ir sīki aprakstīti riska mazināšanas aspekti, kā arī attiecīgo praktisko risinājumu tehnoloģiski un finansiāli aspekti. Ir aprakstīti pat ar dzīves ciklu saistīti apsvērumi (t. i., bīstamu vielu radīto risku novēršana visā to dzīves ciklā, no izejvielas līdz atkritumiem). Formāti ir dažādi, sākot no viegli lasāmas informācijas uz divām lapām un beidzot ar plašiem tehniskiem aprakstiem. Jauns formāts ir atbalsta video, un publikācijas arvien biežāk ir pieejamas vairāk nekā vienā valodā.

Rāda 1–5 no 25
02/11/2019
84169-0.jpg
Veselīgu darba vietu labas prakses balvu konkurss, 2018.–2019. gads
Apbalvotā organizācija 

Slovēnijas ražošanas uzņēmums Gorenje, d.d., iesaistot vadību, darbiniekus un to pārstāvjus, kā arī daudznozaru ekspertu grupu...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
02/11/2019
84174-0.jpg
Veselīgu darbavietu labas prakses balva, 2018.-2019. gads
Godinātā organizācija 

Metināšana ir viens no biežāk veiktajiem darbiem ražošanas nozarē, un tās radīto bīstamo izgarojumu dēļ simtiem tūkstošu darba ņēmēju ir...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
02/11/2019
84159-0.jpg
Veselīgu darbavietu labas prakses balva, 2018.-2019. gads
Apbalvotā organizācija 

Lauksaimniecības nozarē darba ņēmēji var tikt pakļauti kaitīgu kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbībai no augsnes, kas apdraud...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
02/11/2019
84157-0.jpg
Veselīgu darbavietu labas prakses balva, 2018.–2019. gads
Atzinīgi novērtētā organizācija 

Kancerogēnā viela ieelpojamais kristāliskā silīcija dioksīds (RCS) ir būvlaukumos ļoti plaši sastopama bīstama viela....Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt
02/11/2019
84163-0.jpg
Veselīgu darbavietu labas prakses balva, 2018.–2019. gads
Balvas saņēmēja organizācija 

Darbavietās palielinās nanomateriālu izmantošana, jo uzņēmumi arvien biežāk izmanto šo materiālu daudzās noderīgās īpašības. Tomēr nav...Skatīt vairāk

PDF Problēmsituāciju analīze Lejupielādēt

Pages