O témi kampanje

Delavci so na številnih delovnih mestih po Evropi izpostavljeni nevarnim snovem. Izpostavljenih je več ljudi, kot si večina...
Po vsej Evropi je nesprejemljivo veliko delavcev pri delu izpostavljenih nevarnim snovem. Nevarne snovi povzročajo znaten delež...
Za učinkovito upravljanje varnosti in zdravja pri delu je potrebno sodelovanje vseh – delodajalcev, vodstva in delavcev. V...
Vzpostaviti je treba kulturo preprečevanja , da uspešno preprečimo bolezni, poškodbe in smrtne primere, ki jih povzročajo...

Zadnji tviti

Orodja in publikacije

Za pomoč vam je na voljo več orodij za obvladovanje tveganj. Samo preglejte vire, ki bi bili lahko uporabni za vas:

Prednostna področja

V skladu s strateškimi cilji so v okviru te kampanje Zdravo delovno okolje zagotovljeni informacije, posebni nasveti in podpora v zvezi z naslednjimi prednostnimi področji:

Glasilo

Politika zasebnosti