Praktična orodja in smernice

Za delavce in delodajalce. Za katero koli delovno mesto.

Oglejte si zbirko podatkov, v kateri je zbrana množica primerov ukrepov na nacionalni ali evropski ravni za ocenjevanje in obvladovanje dejavnikov tveganja za kostno-mišična obolenja.

Poučite se iz primerov

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Skupaj dejavni

Najlepše se zahvaljujemo vsem našim partnerjem!

Za nami je uspešno leto kampanje, da bi naredili breme lažje in spodbujali ukrepe za bolj zdrava delovna mesta po vsej Evropi.

Ponosni smo na vse naše partnerje kampanje!

Novice

HL_MSD_approach.png
29/11/2022 Participatory approach to reduce work-related musculoskeletal disorders - language versions... Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) remain the most common work-related health problem in the European Union and lead to high costs to enterprises...Več informacij
24/11/2022 The digitalisation of work: its impact on psychosocial risk factors and work-related... The digitalisation of the economy has already considerably changed the nature and organisation of work across Europe. In the next ten years, more than half of...Več informacij

Prednostna področja

Kampanja „Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta“ obsega več prednostnih področij, v zvezi s katerimi poteka ozaveščanje s pomočjo posebnih komunikacijskih in promocijskih sklopov, ki se izvajajo skozi vso kampanjo. Na vsakem področju se obravnava posebna tema, povezana s kostno-mišičnimi obolenji. Vsake tri do štiri mesece se objavi različno gradivo, vključno s poročili, informativnimi listi, infografikami in študijami primerov, da kampanja ne bi izgubila zagona.
PRIKAŽI VSA PRIORITETNA PODROČJA

Uradni partnerji kampanje

Uvodno besedilo uradnih partnerjev kampanje

Evropska in mednarodna podjetja ter organizacije, tako javne kot zasebne, iz različnih gospodarskih dejavnosti, podpirajo kampanjo Zdravo delovno okolje. Tvorijo mrežo pionirjev, ki navdihujejo in spodbujajo tudi druge k učinkovitemu zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu. Njihovo sodelovanje je ključno za prizadevanje, da sporočilo kampanje prispe do najrazličnejših delovnih mest po vsej Evropski uniji.

Prikaži vse partnerje