You are here

Ambasadorji EEN za varnost in zdravje pri delu

Evropska podjetniška mreža

 

Evropsko podjetniško mrežo (Enterprise Europe Network) vodi Evropska komisija in je ključni instrument strategije EU za spodbujanje rasti in delovnih mest. Povezuje skoraj 600 organizacij iz 50 držav, ki podpirajo poslovanje majhnih podjetij in jim pomagajo, da izkoristijo edinstveno poslovno priložnost na enotnem trgu EU.

Evropska podjetniška mreža sodeluje z EU-OSHA pri ozaveščanju mikro, majhnih in srednje velikih podjetij o varnosti in zdravju pri delu od leta 2009. Za izvajanje te naloge na nacionalni ravni imenuje ambasadorje za varnost in zdravje pri delu.

Kampanja Zdravo delovno okolje je pomembno področje, na katerem agencija in podjetniška mreža sodelujeta. V promocijo tega sodelovanja so dejavno vključeni ambasadorji Evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu.

Poiščite ambasadorja za varnost in zdravje pri delu v svoji državi

AT.png
Avstrija
Bosnia_Herzegovina.png
Bosna in Hercegovina
BG.png
Bolgarija
CY.png
Ciper
CZ.png
Češka republika
DE.png
Nemčija
EE.png
Estonija
ES.png
Španija
FI.png
Finska
FR.png
Francija
EL.png
Grčija
HU.png
Madžarska
IE.png
Irska
IT.png
Italija
LT.png
Litva
LU.png
Luksemburg
LV.png
Latvija
Montenegro.png
Črna gora
Macedonia.png
Severna Makedonija
MT.png
Malta
NL.png
Nizozemska
NO.png
Norveška
PL.png
Poljska
PT.png
Portugalska
RO.png
Romunija
Serbia.png
Srbija
SE.png
Švedska
SI.png
Slovenija
SK.png
Slovaška
Turkey.png
Turčija