You are here

Evropska podjetniška mreža

EEN VERSION 2 1920X595.jpg

Evropska podjetniška mreža

Evropsko podjetniško mrežo vodi Evropska komisija in je ključni instrument strategije EU za spodbujanje rasti in delovnih mest. Povezuje skoraj 600 organizacij iz 50 držav, ki podpirajo poslovanje, in tako pomaga malim podjetjem, da izkoristijo edinstveno poslovno priložnost na enotnem trgu EU.

Kampanja Zdravo delovno okolje je pomembno področje, na katerem agencija in podjetniška mreža sodelujeta. Pri promociji dejavno sodeluje 28 ambasadorjev evropske podjetniške mreže za VZD.

Find the OSH ambassador in your country

AT.gif
Avstrija
BE.gif
Belgija
BG.gif
Bolgarija
CY.gif
Ciper
CZ.gif
Češka republika
DE.gif
Nemčija
DK.gif
Danska
EE.gif
Estonija
ES.gif
Španija
FI.gif
Finska
GR.gif
Grčija
HR.gif
Hrvaška
HU.gif
Madžarska
IE.gif
Irska
IT.gif
Italija
LT.gif
Litva
LV.gif
Latvija
MT.gif
Malta
NL.gif
Nizozemska
MK_2.gif
North Macedonia
PL.gif
Poljska
PT.gif
Portugalska
RO.gif
Romunija
SE.gif
Švedska
SI.gif
Slovenija
SK.gif
Slovaška
UK.gif
Združeno kraljestvo