You are here

Kotiček za novinarje

Tukaj boste našli vse, kar potrebujete za pomoč pri poročanju o kampanji Zdravo delovno okolje.

Na voljo so najnovejše izjave za javnost, prenesete pa lahko tudi izčrpno gradivo za medije. Če imate vprašanja ali predloge, so tukaj na voljo tudi kontaktni podatki medijske ekipe agencije EU-OSHA.

Postanite medijski partner

Ali vas zanima sodelovanje z nami in želite razširiti sporočila kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta?

Stiki z mediji

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Gradivo za novinarje

Za poročanje o kampanji Zdravo delovno okolje si oglejte naše gradivo za novinarje, ki vključuje sporočila za javnost, fotografije, koledar dogodkov ter vsa dejstva in številke.
12/11/2019

Danes Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) pozdravlja evropske deležnike s področja varnosti in zdravja pri delu v španskem mestu Bilbau na srečanju na vrhu v okviru kampanje za zdravo delovno okolje za leto 2019. Po še eni uspešni dvoletni kampanji je to srečanje na vrhu odlična priložnost za razmislek o pridobljenih spoznanjih in izmenjavo dobrih praks pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi na delovnem mestu.

Vodilni strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu ter nosilci odločanja iz vse Evrope sodelujejo z institucijami EU in nacionalnimi informacijskimi točkami agencije EU-OSHA, uradnimi partnerji kampanje, medijskimi partnerji ter socialnimi partnerji, da bi proučili dosežke kampanje za obdobje 2018–2019 „Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi...Več informacij
21/10/2019

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) bo skupaj s svojo mrežo partnerjev med 21. in 25. oktobrom obeležila pomemben mejnik v kampanji Zdravo delovno okolje. Namen evropskega tedna za varnost in zdravje pri delu je ozaveščati o pomenu varnosti in zdravja na delovnih mestih ter spodbujati dejavno in participativno preprečevanje tveganj. Osrednja tema letošnjega evropskega tedna je trenutna kampanja – varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta.

Več milijonov delavcev po vsej Evropi pogosto prihaja na delovnem mestu v stik z nevarnimi kemičnimi snovmi, uporaba tovrstnih snovi pa se povečuje. Ta izpostavljenost ima lahko negativne posledice za zdravje delavcev in njihovo dolgoročno sposobnost za delo, zato je preprečevanje izpostavljenosti izjemnega pomena. Cilj več sto dogodkov in...Več informacij
17/09/2019

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) razglasila nagrajene in pohvaljene primere organizacij, ki se z inovativnim pristopom uspešno spopadajo s tveganji, ki jih prinašajo nevarne kemične snovi, v sklopu 14. natečaja za priznanja za dobro prakso. S priznanji so odlikovane organizacije, ki so izjemno predane varnosti in zdravju pri delu ter spodbujajo prakse, ki ščitijo delavce in krepijo produktivnost.

Natečaj za obdobje 2018–2019 je ključni del kampanje agencije EU-OSHA Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta . Dr. Christa Sedlatschek, izvršna direktorica agencije EU-OSHA, je takole komentirala utemeljenost priznanj: „Veseli smo, da vidimo toliko močnih in raznolikih primerov dobre prakse varnosti in zdravja pri delu...Več informacij