You are here

Študije primerov

Praktično izvajanje preventivnih ukrepov na ravni delovnega okolja je dobro opisano v mnogih študijah primerov, ki so jih izdala podjetja sama, javne institucije in organi, gospodarska združenja ter sindikati. Te organizacije so take študije primerov zbrale in jih podrobno objavile v različnih oblikah dokumentov. Nekatere so kratke zgodbe o uspehu, druge podrobno vključujejo vidike zmanjšanja tveganja, pa tudi tehnološke in finančne vidike ponujenih praktičnih rešitev. Na voljo so celo opisi, ki upoštevajo celoten življenjski cikel (tj. obravnavana so tveganja, ki jih nevarne snovi pomenijo med svojim celotnim življenjskim ciklom, od surovine do odpadka). Nekatere študije so v obliki lahko berljivih dvostranskih informativnih listov, druge v obliki obsežnih tehničnih opisov. V porastu je oblika podpornih videoposnetkov, vse več publikacij pa je na voljo v več kot enem jeziku.

Prikaz 1 – 5 od 19
19/10/2018
80657-0.jpg

V tej študiji primera je razčlenjen participativni pristop, ki ga je farmacevtska družba na Hrvaškem izbrala za upravljanje tveganj v zvezi z delom z nevarnimi kemičnimi snovmi.

Strategija družbe na področju varnosti in zdravja, ki zdaleč presega nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU,...Več informacij

PDF Študije primerov Prenesi v
03/09/2018
80384-0.jpg

V tej študiji primera je prikazan primer dobre prakse podjetja za proizvodnjo obutve iz Španije. Prikazuje, kako lahko nadomestitev nevarnih kemičnih snovi z manj nevarnimi znatno izboljša varnost in zdravje delavcev, ter pomembnost usposabljanja in posvetovanja z delavci.

Študija primera...Več informacij

PDF Študije primerov Prenesi v
27/06/2018
80641-0.jpg

Ta študija primera o programu usposabljanja v Nemčiji kaže, da lahko pri ozaveščanju mladih o varnosti in zdravju pri delu skupaj sodelujejo šole in podjetja. V obravnavanem primeru sta šola in kemično podjetje iz Hamburga na pobudo učitelja sodelovala pri izobraževanju učencev o varni...Več informacij

PDF Študije primerov Prenesi v
27/06/2018
80313-0.jpg

Ta študija primera o univerzitetnem programu za ravnanje z odpadki na Poljskem kaže, kako lahko univerze sodelujejo med seboj pri reševanju težav, povezanih z upravljanjem in odstranjevanjem nevarnih kemikalij. V proučevanem primeru je univerzitetni oddelek za kemijske poskuse v Gdansku uvedel...Več informacij

PDF Študije primerov Prenesi v
27/06/2018
79995-0.jpg

Ta študija primera se osredotoča na to, kako je britanski inštitut za varnost in zdravje pri delu (IOSH) organiziral kampanjo „Ne smemo izgubljati časa“ (ang.: „No Time to Lose“), da bi pomagal pri boju proti raku kot poklicni bolezni. S podporo več kot 220 organizacij in sodelovanjem s...Več informacij

PDF Študije primerov Prenesi v

Pages