You are here

Publikacije

Na spletnem mestu agencije EU-OSHA so na voljo številne informacije o trenutni kampanji in o tem, zakaj in kako bi morali njeno problematiko obravnavati.

Med publikacijami so informativni bilteni kampanje o bistvenih temah, povzetki seminarjev in delavnic ter izčrpna poročila o raziskavah (na primer o obsegu problematike in z njo povezanih stroškov ter trenutni politiki in praksi preventivnih ukrepov). Študije primerov predstavljajo primere iz resničnega življenja glede upravljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih ter vsebujejo nasvete o praktični uporabi preventivnih ukrepov.

Razpoložljive publikacije (24)

85544-0.jpg
19/05/2020 Vrsta: Poročila 11 strani

Povzetek – Preventivna politika in praksa: pristopi k odpravljanju z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj

Projektna skupina je v okviru projekta Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu z naslovom „Pregled raziskav, politike in praks preprečevanja z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj“ opravila obširno analizo politik za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, ki se...

Več informacij
85485-0.jpg
19/05/2020 Vrsta: Poročila 53 strani

Preventivna politika in praksa: pristopi k odpravljanju z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj

Projektna skupina je v okviru projekta Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu z naslovom „Pregled raziskav, politike in praks preprečevanja z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj“ opravila obširno analizo politik za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, ki se...

Več informacij
85387-0.jpg
04/05/2020 Vrsta: Poročila 8 strani

Povzetek – Kostno-mišična obolenja, povezana z delom: zakaj so še vedno tako razširjena? Dokazi iz pregleda literature

V tem pregledu literature so obravnavani razlogi za stalno razširjenost kostno-mišičnih obolenj pri delavcih po vsej EU. Kljub zakonodaji in preventivnim ukrepom je raven kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, še vedno visoka. Avtorji opredeljujejo dejavnike, ki vplivajo na...

Več informacij
85264-0.jpg
04/05/2020 Vrsta: Poročila 69 strani

Kostno-mišična obolenja, povezana z delom: zakaj so še vedno tako razširjena? Dokazi iz pregleda literature

V tem pregledu literature so obravnavani razlogi za stalno razširjenost kostno-mišičnih obolenj pri delavcih po vsej EU. Kljub zakonodaji in preventivnim ukrepom je raven kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, še vedno visoka. Avtorji opredeljujejo dejavnike, ki vplivajo na...

Več informacij
84915-0.jpg
12/03/2020 Vrsta: Poročila 80 strani

Z delom povezana kostno-mišična obolenja: dejstva in številke – zbirno poročilo desetih držav članic EU

To zbirno poročilo je del veliko večjega projekta, Pregled dejstev in podatkov o kostno-mišičnih obolenjih: razširjenost, stroški in demografski dejavniki kostno-mišičnih obolenj v EU , ki naj bi zakonodajalcem na ravni EU in na nacionalni ravni pomagalo, da pridobijo...

Več informacij

Pages

Pages

1 - 5