You are here

Publikacije

Na spletnem mestu EU-OSHA so na voljo številne informacije o aktualni kampanji in o tem, zakaj in kako bi morali njeno problematiko obravnavati.

Med publikacijami so informativni bilteni kampanje o najpomembnejših temah, povzetki seminarjev in delavnic ter izčrpna poročila o raziskavah (na primer o obsegu problematike in z njo povezanih stroških ter trenutni politiki in praksi preventivnih ukrepov). Študije primerov predstavljajo primere iz resničnega življenja glede upravljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih ter vsebujejo nasvete, kako preventivne ukrepe izvesti v praksi

Zadnje publikacije

Razpoložljive publikacije (29)

86111-0.jpg
27/07/2020 Vrsta: Poročila 9 strani

Povzetek – Analiza študij primera o delu s kroničnimi kostno-mišičnimi obolenji

V tem poročilu je predstavljenih osem študij primera ljudi s kroničnimi kostno-mišičnimi obolenji, ki so se po bolniški odsotnosti uspešno vrnili na delovno mesto ali nadaljevali delo kljub kostno-mišičnemu obolenju. Namen teh študij je preučiti izkušnje teh delavcev, zaposlenih...

Več informacij
85999-0.jpg
27/07/2020 Vrsta: Poročila 74 strani

Analiza študij primera o delu s kroničnimi kostno-mišičnimi obolenji

V tem poročilu je predstavljenih osem študij primera ljudi s kroničnimi kostno-mišičnimi obolenji, ki so se po bolniški odsotnosti uspešno vrnili na delovno mesto ali nadaljevali delo kljub kostno-mišičnemu obolenju. Namen teh študij je preučiti izkušnje teh delavcev, zaposlenih...

Več informacij
85710-0.jpg
21/06/2020 Vrsta: Dokumenti za razpravo 23 strani

Kostno-mišična obolenja v zdravstvenem sektorju

Vse večje breme oskrbe, težave pri zaposlovanju in staranje delovne sile pomenijo, da lahko kostno-mišična obolenja postanejo vse težji izziv za varnost in zdravje pri delu v zdravstvenem sektorju. Ta dokument za razpravo vsebuje pregled literature o kostno-mišičnih obolenjih na...

Več informacij
85700-0.jpg
05/06/2020 Vrsta: Poročila 51 strani

Kostno-mišična obolenja, povezana z delom: od raziskav do njihovega udejanjanja v praksi Kakšna so spoznanja?

Kljub številnim pobudam za preprečevanje z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj so ta po vsej EU še vedno zelo razširjena. To poročilo povzema ugotovitve obsežnega projekta, katerega namen je bil raziskati vzroke za to ter opredeliti pomanjkljivosti na ravni politike in pri...

Več informacij
85662-0.jpg
05/06/2020 Vrsta: Poročila 10 strani

Povzetek – Kostno-mišična obolenja, povezana z delom: od raziskav do njihovega udejanjanja v praksi Kakšna so spoznanja?

Kljub številnim pobudam za preprečevanje z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj so ta po vsej EU še vedno zelo razširjena. To poročilo povzema ugotovitve obsežnega projekta, katerega namen je bil raziskati vzroke za to ter opredeliti pomanjkljivosti na ravni politike in pri...

Več informacij

Pages

Pages

1 - 5