You are here

Publikacije

Na spletišču agencije EU-OSHA je na voljo več kot sto publikacij o nevarnih snoveh, od informativnih biltenov o osnovnih temah do izčrpnih poročil (npr. o snoveh, strupenih za razmnoževanje, in rakotvornih snoveh) ter enciklopedičnih člankih OSHwiki, ki so na voljo v razdelku „Nevarne snovi“.

Med kampanjo Zdravo delovno okolje 2018–2019 o nevarnih snoveh se veliko teh publikacij posodablja in spreminja, dodajajo pa se tudi nove publikacije in nove oblike podajanja informacij.

Z informativnimi listi kampanje se uporabnik lahko poduči o osnovnih in prednostnih ukrepih za ravnanje z nevarnimi snovmi. Z infografikami najpomembnejša dejstva in številke oživijo. S posodobljenimi in novimi članki v enciklopediji OSHwiki se povečuje in izboljšuje pokritost področja nevarnih snovi v razdelku OSHwiki o tej tematiki.

Prikaz 1 – 4 od 200

Razpoložljive publikacije

03/10/2018
82059-0.jpg

V tem informativnem listu je podan pregled različnih načinov ravnanja s proizvedenimi nanomateriali na delovnem mestu. Ti materiali, ki vsebujejo zelo majhne delce, so lahko namreč škodljivi.

Dokument podrobneje predstavlja ustrezno zakonodajo EU, proučuje...Več informacij

PDF Informativni listi Prenesi v
07/05/2018
72468-0.jpg
V skladu z uredbo REACH morajo podjetja
kemične snovi, ki jih proizvajajo ali uvažajo v
EU, na Islandijo, na Norveško ali v Lihtenštajn
in katerih letna količina obsega tono ali več,
PDF Prenesi v
22/02/2018
79847-0.jpg

Informativni list ponuja pregled zakonodajnega okvira o nevarnih kemičnih snoveh na delovnih mestih v Evropski uniji in izpostavlja tri evropske direktive: evropsko okvirno direktivo o varnosti in zdravju pri delu, direktivo o kemičnih snoveh in direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh....Več informacij

PDF Informativni listi Prenesi v
22/02/2018
79895-0.jpg

Najboljši način za zmanjševanje tveganj je odstranitev nevarnih kemičnih snovi ali njihova zamenjava, popolna ocena tveganj pa je ključni korak v procesu.

Informativni list vsebuje vrsto temeljnih načel, praktičnih napotkov, najboljših praks, orodij in metod za oceno tveganj ter koristne...Več informacij

PDF Informativni listi Prenesi v

Pages

Druge pomembne publikacije v angleškem Jeziku

17/01/2019
81579-0.jpg

To zbirno poročilo na kratko predstavlja na podatkih temelječo metodologijo, s katero se ocenjuje izpostavljenost nevarnim snovem na delovnih mestih v EU ter spremljajo trendi in razvoj na področju izpostavljenosti nevarnim snovem in njihove uporabe.

V njem...Več informacij

PDF Poročila Prenesi v
03/10/2018
80434-0.jpg

Informativni list vsebuje nasvete o razpoložljivih orodjih in smernicah, s pomočjo katerih lahko delavci in delodajalci lažje obvladajo tveganja, ki jih nevarne kemične snovi predstavljajo na delovnem mestu. Z uporabo že razpoložljivih orodij in smernic lahko prihranijo čas, saj...Več informacij

PDF Informativni listi Prenesi v
15/12/2017
78694-0.jpg

Izpostavljenost rakotvornim snovem lahko pripelje do nastanka raka, ki je v EU glavni vzrok smrtnih primerov, povezanih z delom. Zato so zanesljivi podatki o izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu ključni za varnost in zdravje evropskih delavcev. V tem poročilu so...Več informacij

PDF Poročila Prenesi v

Pages