You are here

Prednostna področja

V skladu s strateškimi cilji kampanje Zdravo delovno okolje se pripravljajo informacije, posebni nasveti in podpora v zvezi z naslednjimi prednostnimi področji: