You are here
3C-1920x589px.jpg

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, ki poteka oktobra vsako leto (43. koledarski teden), je vrhunec vsake kampanje Zdravo delovno okolje. Z več sto dogodki ozaveščanja, ki potekajo v Evropski uniji in drugod po svetu, ter dodatnimi pobudami za medijsko poročanje je to odlična priložnost, da se vključite v kampanjo.

Posebna predvajanja filmov, dogodki na družbenih omrežjih, konference, razstave, natečaji in usposabljanja so samo nekatere od dejavnosti, s katerimi obeležujemo ta evropski teden. Če se želite vključiti v dejavnost ozaveščanja ali želite začeti izvajati dolgoročnejši projekt s področja varnosti in zdravja ter ga povezati s kampanjo Zdravo delovno okolje, je lahko evropski teden odlična priložnost, da svojemu dogodku namenite pozornost, ki si jo zasluži.

Cilj vsakega evropskega tedna, ki ga organizirajo agencija EU-OSHA in njeni partnerji, je v središče pozornosti postaviti osrednjo tematiko kampanje in ozaveščati o pomenu dejavnega in sodelovalnega upravljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Več informacij o dogajanju v vaši okolici med naslednjim evropskim tednom lahko dobite pri svoji nacionalni informacijski točki, ki vam morda lahko tudi pomaga organizirati dogodek.

Priporočeni viri